verslag van het alledaagse

5. Wat is GEEN belangrijke maatschappelijke ontwikkeling die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de romantiek als kunststroming?
A
Industrialisatie
B
Revolutionairen als voorbeeld
C
sociale misstanden
D
Klassenverschillen
1 / 32
volgende
Slide 1: Quizvraag
ArtSecondary Education

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5. Wat is GEEN belangrijke maatschappelijke ontwikkeling die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de romantiek als kunststroming?
A
Industrialisatie
B
Revolutionairen als voorbeeld
C
sociale misstanden
D
Klassenverschillen

Slide 1 - Quizvraag

6. Wat wordt gezien als romantisch?

Slide 2 - Woordweb

7. In dit schilderij vormen de wandelaar en de omgeving geen eenheid, welke stelling is ONJUIST?
A
De wandelaar bestaat uit organische vormen, de omgeving uit geometriche vormen
B
de wandelaar is scherp geschilderd, de omgeving is onscherp
C
De wandelaar is donker, de omgeving licht
D
De wandelaar bevat weinig kleur, de omgeving bevat wel kleur

Slide 3 - Quizvraag

8. Beschrijf de wisselingen van stemming en sfeer in couplet 2-3 en wat gebeurt er met de pianobegeleiding?

Slide 4 - Open vraag

9. 'Schubert is een typisch romantisch kunstenaar' wat is GEEN argument voor deze stelling?
A
Schubert werkt niet voor opdrachtgevers
B
Schubert is actief deel van de maatschappij
C
Schubert is arm
D
Schuberts werk is origineel en vernieuwend

Slide 5 - Quizvraag

10. Wat is GEEN reden dat 'het vlot van de Medusa' een romantisch schilderij genoemd kan worden?
A
gevoelens en emoties spelen een belangrijke rol
B
Het contrast tussen de oppermachtige natuur en de hulpeloze mens wordt uitvergroot
C
Het schilderij zit vol lugubere details
D
De liefde speelt een centrale rol in de voorstelling

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

11. Vergelijk 'Sneeuwstorm' met 'Medusa' leg aan de hand van de verschillen tussen beide werken uit dat het eerste Romantischer is.

Slide 9 - Open vraag

12. Waarom worden er geen treinen en stoomboten afgebeeld op romantische schilderijen?
A
Romantische schilders hadden geen interesse in technologische vooruitgang.
B
Het onderwerp van romantische schilderijen is vaak de natuur en landschappen.
C
Treinen en stoomboten waren nog niet uitgevonden tijdens het romantische tijdperk.
D
Treinen en stoomboten waren te duur om af te beelden op schilderijen.

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

13. Leg uit wat programmamuziek is

Slide 12 - Open vraag

14.Waarom wordt 'Ring des Nibelungen' door Wagner beschouwd als een 'gesammtkunstwerk'?
A
Omdat het een oude legende vertelt
B
Omdat het in vier delen is opgedeeld
C
Omdat het veel personages heeft
D
Omdat het een combinatie is van muziek, zang, drama en beeldende kunst

Slide 13 - Quizvraag

15. Noem een stilistische overeenkomst tussen het Rijksmuseum en The Houses of Parliament.
A
Beide gebouwen hebben een neo- bouwstijl.
B
Beide gebouwen hebben een barokke bouwstijl.
C
Beide gebouwen hebben een moderne bouwstijl.
D
Beide gebouwen hebben een klassieke bouwstijl.

Slide 14 - Quizvraag

15. Wat is een stilistisch verschil tussen het Rijksmuseum en The Houses of Parliament?
A
The Houses of Parliament heeft een barokstijl.
B
Het Rijksmuseum heeft een ecclectische stijl
C
Het Rijksmuseum heeft een gotische stijl.
D
The houses of Parliament heeft een Renaissance stijl

Slide 15 - Quizvraag

16. Wat is GEEN vernieuwing van het romantisch ballet?
A
Het divertissement: onderdeel binnen de een dansvoorstelling waarin het verhaal tijdelijk stopt en dansers hun technische vaardigheden etaleren.
B
Het dragen van zware kleding, met name de tutu.
C
Het gebruik van spitzen
D
Het ballet blanc: ensemble van danseressen verbeelden ‘zwevende’, bovennatuurlijke wezens.

Slide 16 - Quizvraag

17. Romantici beschouwen de kunstenaar als een ongrijpbaar genie. Welk idee past NIET bij Romantici?
A
Romantici plaatsen rede en verstand boven intuïtie en gevoel.
B
Romantici idealiseren de natuur omdat die in hun ogen staat voor alles wat puur, onbedorven en gevoelsmatig is.
C
Romantische kunstenaars verheerlijken het verleden en ‘negeren’ de moderniteit.
D
Romantische kunstenaars hebben grote interesse alles dat exotisch en uitheems is

Slide 17 - Quizvraag

18. Hoe is de Arts and Crafts beweging beïnvloed door de ideeën van Ruskin?

Slide 18 - Open vraag

verslag van het alledaagse

Slide 19 - Tekstslide

Verslag van het alledaagse
Industriële revolutie: miljoenen arbeiders trekken naar steden, slechte leefomstandigheden.
De middenklasse heeft een goed leven; gaan uit.
Spoorbruggen, stations, fabriekshallen.
Romantische kunstenaars hebben een afkeer van de vooruitgang - verre oorden, vervlogen tijden.
Ook kunstenaars die juist wel geïnspireerd raken door het alledaagse.
Imperialisme groeit, Groot Brittanië grootste machthebber.
Wereldtentoonstellingen vragen om grote ruimte: eerste x industrieel ontwerp van Paxton: Crystal Palace
10e x in Parijs, Eiffel - spoorbruggen bouwer - Eiffeltoren

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Realisme
In Romantische kunst gaat het om fantasie en emotie.
Rond 1830 willen kunstenaars juist de werkelijkheid laten zien.
Alledaagse thema's als het harde leven van arbeiders of boeren met een meer grove techniek
Kunstelite waardeert realisme niet
Eind 19e eeuw komt naturalisme op in literatuur en theater: de keerzijde van het leven en misstanden worden getoond.
Stanislavski komt met zijn methode voor acteurs
In Italië komt het verisme op, Verdi verwerkt dit in zijn opera's

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Technische vooruitgang
Industriele producten werden niet als mooi of smaakvol gezien.
als het kon, werd gekozen voor ambacht
Jugendstil verandert dit beeld.
In 1826 wordt de eerste foto genomen, belichtingstijd is 8:00 u
Begin van een revolutie.
Thonet komt op de wereldtentoonstelling met een houten stoel
Er was een hang naar 'neo-stijlen' die doorbroken wordt door de Jugendstil
organische lijnen, grillige patronen
Jugendstil, art nouveau, modern style, style métro

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Impressionisme
Kunstenaars werden geinspireerd door Japanse prenten en fotografie
Kunstenaars gaan vrijer werken en alles schilderen, wat hun op kritiek komt te staan: salon des refusés
Monet bewondert Manet, hij legt kleur en licht vast
niet meer gedetailelerd en gepolijst
Verzameling van Japanse prenten als inspiratie

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Deze vragen heb ik nog

Slide 31 - Woordweb

Hoe was deze les voor jou?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll