Magnetisme 3 - Lorentzkracht *

Magnetische en elektrische velden
3. Lorentzkracht
De onderstaande onderdelen komen overeen met de bijbehorende LessonUps.
Theorie in de LessonUps en eventueel op Wetenschapsschool.
Oude variant wetenschapsschool (p1 t/m p4).
Nieuwe variant wetenschapsschool (p1 t/m p4).

De stof bestaat uit:
1. Elektrische kracht
2. Magnetisme
3. Lorentzkracht
4. Inductie
5. EM-straling (géén specifiek hoofdstuk wetenschapsschool)

Je kunt voor de theorie ook gebruik maken van de samenvatting van NatuurkundeUitgelegd;
'Natuurkunde in het kort'. Je vindt deze op MijnLentiz en/of in je jaarmateriaal in SomToday.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Magnetische en elektrische velden
3. Lorentzkracht
De onderstaande onderdelen komen overeen met de bijbehorende LessonUps.
Theorie in de LessonUps en eventueel op Wetenschapsschool.
Oude variant wetenschapsschool (p1 t/m p4).
Nieuwe variant wetenschapsschool (p1 t/m p4).

De stof bestaat uit:
1. Elektrische kracht
2. Magnetisme
3. Lorentzkracht
4. Inductie
5. EM-straling (géén specifiek hoofdstuk wetenschapsschool)

Je kunt voor de theorie ook gebruik maken van de samenvatting van NatuurkundeUitgelegd;
'Natuurkunde in het kort'. Je vindt deze op MijnLentiz en/of in je jaarmateriaal in SomToday.

Slide 1 - Tekstslide

ToDo 26-10-2019
Deze en volgende slide actueel maken

Deze slide aan het begin van alle individuele LessonUps toevoegen.

3. Lorentzkracht
Opgaven Foton
Hieronder de opgaven van Foton bij verschillende onderdelen. Dikgedrukt bij deze LessonUp.
VWO (Foton Elektromagnetisme)
1. Elektrische kracht: Opgave 1 t/m 15
2. Magnetisme: Opgave 16 t/m 20
3. Lorentzkracht: Opgave 21 t/m 26
4. Inductie: Opgave 27 t/m 32
5. EM-straling: Geen specifieke opgaven in Foton

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hier kun je je gemaakte opgaven van foton inleveren.

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hier kunt hier je samenvatting inleveren.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Magnetisme 3: Lorentzkracht
Leerdoelen:
-Je kunt de grootte van de  lorentzkracht bepalen bij een stroomdraad.
-Je kunt de richting van de lorentzkracht bepalen bij een stroomdraad.
-Je kunt de grootte van de lorentzkracht bepalen bij een bewegend geladen deeltje.
-Je kunt de richting van de lorentzkracht bepalen bij een bewegen geladen deeltje.
-Je snapt de beweging van een bewegend deeltje in een homogeen magneetveld.
-Je begrijpt en kent de werking van (belangrijke delen van) een elektromotor.

Let op: in de filmpjes en op WS wordt de linkerhandregel gebruikt met FBI. Je kan degene gebruiken die je het prettigst vindt.

De rechterhandregel

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 1
Lorentzkracht (FL) op een stroomdraad.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

02:58
Er is voor de lorentzkracht ook een 'rechterhand' regel.
De duim geeft dan de richting van de stroom I aan, de vingers de richting van het veld B, en de handpalm 'duwt' dan de kracht F ('use the force'). Ook hier kan je de ezelsbrug FBI gebruiken.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Er loopt een stroom naar rechts door een magneetveld omhoog zoals hiernaast.
De optredende lorentzkracht staat dan...
A
Afwezig
B
Recht op je af (.)
C
Recht van je af (x)
D
Dat is niet te bepalen.

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Op een stroom door een magneetveld omhoog, werkt een kracht zoals hiernaast gegeven.
De stroom loopt dan...
A
... er is geen stroom
B
... van links naar rechts
C
... van rechts naar links.
D
... dat is niet te bepalen.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Een stroom naar beneden levert een lorentzkracht naar rechts. Het benodigde magneetveld B staat dan...
A
... er is geen veld
B
... recht op je af (.)
C
... recht van je af (x)
D
... dat is niet te bepalen.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Een draad waar 20 mA stroom doorheenloopt bevindt zich voor 3,5 cm in een homogeen magneetveld van 0,18 T. Bereken de lorentzkracht op de draad in hele µN. 

Voer alleen het getal in! 

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als je nog vragen over de theorie van deel 1 hebt, kan je die hier stellen.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Deel 2
Lorentzkracht (FL) op een los geladen deeltje.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Een elektron schiet met een snelheid van 450 km/s door een magneetveld, waardoor er een lorentzkracht van 2,5 pN op werkt. Bereken de grootte van het magneetveld B in hele T.
Voer alleen het getal in! 

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als je nog vragen over de theorie van deel 2 hebt, kan je die hier stellen.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Deel 3
Geladen deeltje met snelheid in een homogeen magneetveld.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Als je nog vragen over de theorie van deel 3 hebt, kan je die hier stellen.

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Toepassingen

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

8

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Fouten en suggesties
Heb je een fout gevonden in deze Lessonup of op de website?
Geef het door via het foutenformulier!

Bedankt voor je inzet!

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies