Marketing les 4a

Marketing les 4
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
marketingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Marketing les 4

Slide 1 - Tekstslide

Herhalen....

Slide 2 - Tekstslide

Wat voor soort gegevens worden er verzameld bij een kwantitatief marktonderzoek?

Slide 3 - Open vraag

Kwantitatief onderzoek
 • Grootschalig onderzoek, waarbij het “wat” en “hoeveel” wordt onderzocht
 • Resultaten weergeven in cijfers, tabellen en grafieken

Kwalitatief onderzoek = Kleinschalig onderzoek waarbij het “hoe” en “waarom” wordt onderzocht --> koopmotieven


Slide 4 - Tekstslide

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Hoe komt het dat onze omzet stagneert en die van de concurrentie niet?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 5 - Quizvraag

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Welke acties ondernemen de concurrenten in de markt?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 6 - Quizvraag

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van marktonderzoek

 • Desk research: gericht zoeken naar informatie op  (reeds bestaande gegevens)

 • Field research: gericht zoeken naar “eigen” informatie Deze gegevens zijn nog niet eerder verzameld.


Slide 7 - Tekstslide

Deskresearch
• Desk research: gericht zoeken naar informatie op bijvoorbeeld
• websites,
• CBS
• in vakbladen,
• gemeente,
• vakverenigingen
• in het bedrijf zelf

Slide 8 - Tekstslide

kenmerken deskresearch

Slide 9 - Tekstslide

Fieldresearch
• Field research: gericht zoeken naar “eigen/nieuwe” informatie , bijvoorbeeld via
• Enquête
• Smaaktest
• Groepsdiscussie
• Experiment

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn voordelen en nadelen van Fieldresearch?

Slide 11 - Open vraag

Wat zijn voordelen en nadelen van Fieldresearch?

Slide 12 - Tekstslide

Methoden van marktonderzoek

Slide 13 - Tekstslide

3. Verzamelen van gegevens
Primaire gegevens = gegevens speciaal voor dit onderzoek verzameld.

Secundaire gegevens = reeds bestaande gegevens in de organisatie maar ook daar buiten

 Slide 14 - Tekstslide

3. verzamelen van gegevens
Primaire gegevens = gegevens speciaal voor dit onderzoek verzameld.


Bijvoorbeeld gegevens verzameld m.b.v.:
 • Enquête
 • Panelgesprek
 • Steekproef
 • Proefopstelling

Slide 15 - Tekstslide

Primaire gegevens verzamel je met?
A
Deskresearch
B
Fieldresearch

Slide 16 - Quizvraag

3. verzamelen gegevens
Secundaire gegevens = reeds bestaande gegevens in de organisatie maar ook daar buiten

Bijvoorbeeld informatie verzameld van:
 • Kamer van Koophandel
 • Gemeente
 • Vakvereniging
 • CBS
 • Eigen verkoopadministratie

Slide 17 - Tekstslide

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?

Je vraagt aan de boekhouder om de verkoopcijfers van product X van het afgelopen jaar

Slide 18 - Open vraag

Je vraagt aan de boekhouder om de verkoopcijfers van product X van het afgelopen jaar
Deskresearch + secundaire gegevens

Slide 19 - Tekstslide

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?

Na het bestellen op de site krijgen de klanten een korte vragenlijst met 3 vragen in te vullen

Slide 20 - Open vraag

Na het bestellen op de site krijgen de klanten een korte vragenlijst met 3 vragen in te vullen
Fieldresearch + primaire gegevens

Slide 21 - Tekstslide

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?

Voor je onderzoek ga je naar de gemeente om de geboortecijfers van de voorgaande 5 jaren te onderzoeken

Slide 22 - Open vraag

Voor je onderzoek ga je naar de gemeente om de geboortecijfers van de voorgaande 5 jaren te onderzoeken
Deskresearch + secundaire gegevens

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk voor morgen
Marktonderzoek
Blz 50 vraag 19
Blz 101 vraag 4
Blz 105 vraag 14

Slide 24 - Tekstslide

Huiswerk 
Algemene economie boek
Blz 149 vraag 33

Marktonderzoek boek
Blz 46 vraag 8 t/m 11
Blz 51 opgave 20

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk
Algemene economie blz 149 opgave 33
a 18 miljoen
b 8000
c 10.000
d 50%
e 20%

Slide 26 - Tekstslide

Huiswerk
Marktonderzoek blz 46 
8 • Hoeveel tijd en geld gaat dit marktonderzoek kosten (tijdspad)?
• Hoe ga je de antwoorden vinden op de vragen (onderzoeksmethode)?
• Hoe ga je de antwoorden presenteren aan de opdrachtgever (rapportagevorm)?

Slide 27 - Tekstslide

9. Kwantitatief onderzoek; hij moet harde cijfers laten zien.

10
a Kwalitatief onderzoek: interview.
b Kwantitatief onderzoek: enquête.Slide 28 - Tekstslide

11.
a CBS, Kvk, Fit!vakmagazine.

b Informatie verzamelen op internet. Online (en eventueel ook papieren) vaktijdschriften raadplegen. Op zoek gaan naar cijfers bij de branchevereniging (rapporten, website). Een vragenlijst maken.


Slide 29 - Tekstslide

11.
c Wikipedia: betrouwbaarheid (informatie), de mate waarin men erop kan vertrouwen dat de door media gegeven informatie waar en relevant is. Als informatie niet betrouwbaar is, dan staat dit niet in de tekst. Later in het boek komt het begrip betrouwbaarheid in de zin van ‘statistisch betrouwbaar’ terug.

d Informatie op internet is vaak niet betrouwbaar, omdat iedereen van alles op internet kan plaatsen, zonder controle. Soms wordt informatie bewust verkeerd weergegeven om stemming te maken.

Slide 30 - Tekstslide

Marktonderzoek Blz 51 opgave 20
a Een marktonderzoek is haalbaar als er voldoende tijd en geld is om onderzoek te doen, als het bedrijf over voldoende kennis beschikt en als het onderzoek antwoord geeft op belangrijke vragen.

b Er was hier in ieder geval te weinig tijd. Waarschijnlijk was ook het geld een probleem, omdat men failliet was gegaan.rs.

Slide 31 - Tekstslide

Marktonderzoek Blz 51 opgave 20
c De onderzoeksdoelgroep bestaat uit de bedrijven die gebruikmaken van gehuurde touringcars.

Slide 32 - Tekstslide