soorten ondernemingen

Soorten ondernemingen
  • Dienst- Profit onderneming
  • Dienst- Non profit onderneming
  • Handelsonderneming
  • Productieonderneming
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Soorten ondernemingen
  • Dienst- Profit onderneming
  • Dienst- Non profit onderneming
  • Handelsonderneming
  • Productieonderneming

Slide 1 - Tekstslide

We kunnen handel drijven met:
  • Diensten 
  • Goederen
De volgende slides gaan over de dienstondernemingen

Slide 2 - Tekstslide

Een dienst is iets wat iemand anders voor ons doet.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Voorbeelden van dienstondernemingen die winst willen maken = Profit
Kapper
Taxi
Vuilnisophaling

Slide 4 - Tekstslide

Telefonie, energie en internet
Dit zijn ook allemaal diensten met Profit.

Deze ondernemingen maken dus ook winst!

Slide 5 - Tekstslide

Je spreekt van een Profitonderneming wanneer de onderneming winst wilt draaien.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Wat is dan Non-profit
Non-profit is een onderneming die geen winst wilt maken.
Ze noemen dit ook een 
VZW
Vennootschap zonder winstoogmerk

Slide 7 - Tekstslide

Non-profit is dan ook zoals niet commercieel werken.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Non-profit organisaties houden zich bezig met mens, dier, natuur en/of maatschappij.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Profit
Non-profit
Bioscoop
School
Kapper
Ziekenhuis
Boekhouder
Bejaardentehuis
Zwembad
Hondenasiel

Slide 11 - Tekstslide

Zet hier nog voorbeelden van Non-profit ondernemingen.

Slide 12 - Woordweb

Handelsonderneming
Een handelsonderneming verkoopt goederen/artikelen aan de consument.

Slide 13 - Tekstslide

Een goed is iets tastbaar. Je kan er bij manier van spreken een strik ronddoen.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 14 - Quizvraag

Geef hier voorbeelden van een handelsonderneming

Slide 15 - Woordweb

Productieonderneming
Een product moet gemaakt worden = geproduceerd worden
Hiervoor heb je een productieonderneming nodig. 
Denk bv aan frisdrank of chips.
Dit wordt allemaal geproduceerd in een fabriek.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Productieonderneming heeft meestal het doel om winst te draaien.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 19 - Quizvraag

Geef zelf nog voorbeelden van een productieonderneming

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Link

Er zijn 4 economische sectoren
A
niet waar
B
waar

Slide 22 - Quizvraag

Enkel de quartaire sector is non-profit
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van primaire sector

Slide 24 - Woordweb

Geef een vb van een secundaire sector

Slide 25 - Woordweb

Geef een vb van tertiaire sector

Slide 26 - Woordweb

De handelaars van de winkels in de stad behoren allemaal bij de tertiaire sector
A
waar
B
niet waar

Slide 27 - Quizvraag

Een bakker hoort bij de secundaire sector
A
waar
B
niet waar

Slide 28 - Quizvraag