Chapter 6; Comparison

Welcome! 
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome! 

Slide 1 - Tekstslide

The plan
- Homework check
- Aims/goals

- Comparisons

- homework
- Gimkit? 

Slide 2 - Tekstslide

Goals
I know how to make a comparative and a superlative.

Slide 3 - Tekstslide

Homework check 


Slide 4 - Tekstslide

Wat betekend ook alweer:
'Degrees of comparison'?

Slide 5 - Open vraag

Comparatives and superlatives
(= vergelijkende en overtreffende trap)

Slide 6 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
old
older
oldest

Slide 7 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
expensive
more expensive
most expensive

Slide 8 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

  • Comparatives en superlatives zijn de trappen van vergelijking.
  • Je hebt de vergrotende (comparative) en overtreffende (superlative) trap.

Slide 9 - Tekstslide

Comparatives & superlatives 
Voor woorden van één lettergreep en  woorden van twee lettergrepen die eindigen op medeklinker + y gebruiken we -er en the ...... -est
My cat is lazy, yours is lazier, my friend's cat is the laziest. 
Norway is cold, Russia is colder, Antarctica is the coldest. 

Voor woorden van twee of meer lettergrepen (behalve die hierboven op y) gebruiken we more & the ...... most. 
This phone is expensive, that one is more expensive, the newest iPhone is the most expensive 

Slide 10 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

  • Sommige woorden zijn uitzonderingen en hebben onregelmatige vormen:

  • good - better - best
  • bad - worse - worst

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

LET OP: 
Bij vergelijken schrijf je than met een a! (then met een e gaat over tijd) 

Als je met more / most werkt verandert het bijvoeglijk naamwoord niet. 
Dus: hot / hotter 
Maar NIET more expensiver / the most expensivest 

Slide 13 - Tekstslide

Quiz time!
Quiz time!

Slide 14 - Tekstslide

+er / + est 
more / most 
expensive 
happy
interesting
smart
boring
scary
full
intelligent
tall
ridiculous

Slide 15 - Sleepvraag

Comparatives:
My dog is ...(scary) than yours.
A
scarier
B
more scary
C
scaryer
D
most scary

Slide 16 - Quizvraag

Comparatives:
French is ...(difficult) than English.
A
difficulter
B
more difficult
C
more difficulter
D
most difficultest

Slide 17 - Quizvraag

Superlatives:
This is the ......... film I have ever seen.
A
scarier
B
more scary
C
most scary
D
scariest

Slide 18 - Quizvraag

Comparatives:
My friend is ...(intelligent) than I am .
A
intelligenter
B
more intelligenter
C
more intelligent
D
most intelligent

Slide 19 - Quizvraag

Which comparative or superlative?
This place is ________ than a freezer.
A
colder
B
coldest
C
more cold
D
most cold

Slide 20 - Quizvraag

Choose the superlative form: "It looks like our _______ fears are coming true."
A
most bad
B
worse
C
worst
D
baddest

Slide 21 - Quizvraag

Which comparative or superlative?
We climbed _______ than they did.
A
higher
B
highest
C
more high
D
most high

Slide 22 - Quizvraag

Which comparative or superlative?
Their team is _____ at soccer then we are.
A
better
B
best
C
more good
D
most good

Slide 23 - Quizvraag

Which comparative or superlative?
This math test is ________ test I have ever taken.
A
more difficult
B
most difficult
C
the difficultest
D
the most difficult

Slide 24 - Quizvraag

Which comparative or superlative?
He carried the glass statue ________ out of anyone there.
A
more carefully
B
the most carefully
C
carefullier
D
the carefulliest

Slide 25 - QuizvraagA tiger is...... than a lion
A
dangerous
B
more dangerous
C
dangerouser
D
most dangerous

Slide 26 - Quizvraag

Fill in the superlative:
Lions are faster than lions, but cheetahs are ............
A
the fastest
B
fast
C
as fast as
D
even faster

Slide 27 - Quizvraag

Ik snap hoe ik de comparison moet maken.

😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Homework
For next week: 
Do: Ex. 
1hv1: 14,15,16
1hv2: 17, 18a, 20

Study:
- Vocabulary: TW+A+C

Slide 29 - Tekstslide