De ouderwordende zorgvrager

Zorgplan

Classificaties 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Zorgplan

Classificaties 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les kan de student:​

 • De 6 stappen van het zorgproces benoemen​
 • Benoemen wie Gordon is en herken je de patronen waarin zij alle levensbehoeftes heeft verdeeld​
 • Benoemen wat de 4 levensdomeinen zijn en wat deze inhouden​
 • In grote lijnen vertellen wat OMAHA is. Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De stappen in een zorgplan
stap 1:  gegevens verzamelen
stap 2: inschatten van de zorgsituatie (behoeften, wensen en problemen)
stap 3: zorgdoelen vaststellen (SMART formuleren)
stap 4: Plannen van zorgactiviteiten
stap 5: uitvoeren
stap 6: evalueren

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Classificaties
Je krijgt tijdens je werk als verzorgende te maken met veel verschillende soorten informatie, zoals:

 • de algemene gegevens van de zorgvrager;
 • informatie over de diagnose van de zorgvrager;
 • informatie over de behandeling van de zorgvrager.
Het is belangrijk dat je alle informatie duidelijk ordent, zodat je een goed overzicht hebt. Om informatie goed te kunnen ordenen, gebruik je classificaties. Een ander woord voor classificatie is indeling. Een classificatie is een hulpmiddel waarmee jij als verzorgende je taken kan uitvoeren en ordenen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Classificatiesysteem
 • Wordt gebruikt om in kaart te brengen welke zorg jouw cliënt nodig heeft. 
 • Mogelijke classificatiesystemen, ken je er een? 
 • Vier domeinen van het zorgleefplan
 • NANDA
 • Omaha 
 • NIC/NOC

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verschillen in classificaties
Sommige van deze classificatiesystemen kan je gebruiken voor een deel van het zorgproces, zoals de NOC en de NIC. Je kan met classificatiesystemen die over een deel van het zorgproces gaan dus niet alles ordenen. 

Andere classificatiesystemen gaan juist wel over het hele zorgproces, zoals het Omaha-systeem. Het Omaha-systeem kan je wel gebruiken om alle informatie over de zorg van een zorgvrager in één keer te ordenen. 

De verschillende classificatiesystemen werken niet allemaal hetzelfde. Doordat de classificatiesystemen niet hetzelfde werken, kunnen ze elkaar dus niet zomaar vervangen. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijft kort wat het Omaha System is

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is subjectief?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het OMAHA-systeem 

Het Omaha System is een classificatie die zorgprofessionals helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten.​


Iedere zorgverlener spreekt dezelfde taal. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Let erop dat dit filmpje vooral gericht is op eenduidige registratie.

Maar juist omdat we steeds meer moeten gaan registreren wordt het nog belangrijker dat we goed de verpleegkundige taal met elkaar gaan afspreken en toepassen.

Uiteraard is die eenduidigheid in taal ook belangrijk voor het uitvoeren van ons vak.
Voor het uitvoeren van ons vak moet je methodisch en kritisch kunnen denken om uiteindelijk goed verpleegkundig te kunnen klinisch redeneren.

Waarom is het belangrijk? [ samenvatting filmpje + opmaat naar belang van klinisch redeneren en kritisch denken ->

FILMPJE duurt 3 minuut 20 seconden: Dossier en zorgplannen – > verpleegkundige maakt verslag aan de hand van persoonlijke kunde en eigen smaak en doet dit in het eigen handschrift Jaren 90 ICT golf >

Multidisciplinair samenwerken specialiseren van het vak
Veel radartjes waar de patiënt mee te maken krijgt en dus moeten we veel registreren

Classificaties staan los van elkaar Eigen woorden van de verpleegkundige worden niet herkend = kan niet worden uitgewisseld
Gestructureerd vastleggen wordt belangrijker

Voor: Gestandaardiseerde gegevens (overdracht en onderzoek)
Eenduidig patiënt problemen > Kernset patiënt problemen zijn hierbij helpend.

Gegevens vastleggen > term kiezen uit de lijst > code komt omhoog in het systeem….lijkt zo simpel!!

Andere voordelen voor de VPK beroepsgroep zijn: - 
We gebruiken de gegevens om zorg te verbeteren - 
We kunnen uitwisselen met andere zorgverleners en patiënten - 
We kunnen financiële rapportages maken– - 
 Makkelijk onderzoek kunnen doen - Beter managen van de zorg en werkzaamheden in de zorg - Wetenschappelijk onderzoek kan sneller plaatsvinden - 
Registratielast neemt af.
Maar en dat wordt in dit filmpje niet verteld…… de verpleegkundigen hebben vooral ook hun eigen taal nodig omdat zij als zelfstandige discipline in de zorg eigen verpleegkundige diagnoses kunnen en mogen stellen bij de zorgvrager! In de vorige eeuw werkte verpleegkundigen nog veelal in opdracht van de arts (verlengde arm). Medio vorige eeuw is het beroepsprofiel van de verpleegkundige geprofessionaliseerd en wordt er gewerkt vanuit de Body of Knowledge > DAT is dus onze eigen BEROEPSTAAL

WIJ GEBRUIKEN NU DE nanda noc nic EN PROBEREN MET BEHULP VAN CHIRON DIE EENDUIDIGHEID IN TAAL TE BORGEN....EN VERHOGEN DAARMEE OOK HET KENNISKADER VAN DE ONZE STUDENTEN. 

NANDA systeem
NANDA is het meestgebruikte classificatiesysteem in Nederland.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NANDA SYSTEEM
Het NANDA-classificatiesysteem gebruiken we voor het proces van klinisch redeneren
Sinds 2003 worden in de praktijk de NANDA-, NIC- en NOC-systemen vaak samen gebruikt door verpleegkundigen. Als je de NANDA, NIC en NOC samen gebruikt, noemen we dit systeem de NNN-classificatie. Met het NNN-classificatiesysteem kan je een groter deel van het zorgproces classificeren, dan als je maar een van de drie systemen zou gebruiken.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NANDA
De NANDA beschrijft de verpleegkundige diagnoses. Om de diagnoses te kunnen beschrijven heeft de NANDA een PES-opbouw.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht les vanmiddag 
 Kijk naar de 11 gezondheidspatronen van Gordon en breng de huidige gezondheidstoestand van je medestudent in kaart. Achterhaal in welk aandachtsgebied je medestudent problemen ondervindt of eventueel hulp nodig heeft. ​


Maak hier een verhalend verslag van. 
Ik schrijf de 2 tallen op en je bent beide verantwoordelijk voor beide verslagen!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies