Kies24

Mezelf voorstellen
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Mezelf voorstellen

Slide 1 - Tekstslide

België is een democratie.
Wat is GEEN kenmerk
van een democratie?
A
Alle burgers worden gelijk behandeld.
B
De overheid beslist wat media wel en niet mogen brengen.
C
Er zijn 3 gescheiden machten die elkaar controleren.
D
Eerlijke en vrije verkiezingen.

Slide 2 - Quizvraag

Heb jij al gehoord van de scheiding der machten?
A
Ja, ik ben er volledig mee vertrouwd.
B
Ik heb er iets over gehoord, maar ik begrijp het niet volledig.
C
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord.

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Video

Waarom is er een scheiding der machten?
A
Omdat er veel ministers zijn.
B
Om absolute macht te voorkomen en misbruik van autoriteit tegen te gaan
C
Omdat het een traditie is die al eeuwenlang bestaat.
D
Om de werklast van politici te verminderen.

Slide 5 - Quizvraag

Trias Politica

Slide 6 - Tekstslide

Parlement
Regering 
Hoven en rechtbanken 
Wetten maken
Wetten uitvoeren
Wetten interpreteren
Rechterlijke macht 

Wetgevende macht 
Uitvoerende macht 

Slide 7 - Sleepvraag

Slide 8 - Tekstslide

Wetgevende macht: verkeersregels vastleggen in de wet. Principe: maximale snelheden. In de wet zijn straffen voorzien voor overtredingen. 

Uitvoerende macht: de wetten uitvoeren. Bv.: snelheidsregels vastleggen.

Rechterlijke macht: iemand reed meer dan 30 km/u in de bebouwde kom. De zaak komt voor de rechtbank. De rechter zal oordelen.

Slide 9 - Tekstslide

Verschillende niveaus
Verschillende niveaus
  • Lokaal
  • Provinciaal
  • Vlaams
  • Federaal
  • Europees

Slide 10 - Tekstslide

De wetgevende macht
Verkiezingen

Slide 11 - Tekstslide

Verkiezingen in België

Slide 12 - Tekstslide

Hoeveel verkiezingen zijn er in België?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 13 - Quizvraag

In België kan je deelnemen aan 5 verschillende verkiezingen:

1. Europese verkiezingen
2. Federale verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers)
3. Regionale verkiezingen (o.a. Vlaams, Waals en Brussels)
4. Provinciale verkiezingen (Provincie)
5. Lokale verkiezingen (Gemeente)


Slide 14 - Tekstslide

In 2024: alle 5 van de Belgische verkiezingen!


Zondag 9 juni 2024: Europese, federale en regionale verkiezingen

Zondag 13 oktober 2024: provinciale en lokale verkiezingen

Slide 15 - Tekstslide

Wat betekent
“opkomstplicht” bij de
verkiezingen?
A
Het recht voor burgers om te stemmen
B
De plicht voor burgers om naar het stemhokje te gaan.
C
De plicht voor alle politieke partijen om op te dagen bij debatten
D
De plicht van politiekers om burgers te begroeten aan het stemhokje

Slide 16 - Quizvraag

Opkomstplicht = Je moet naar het stembureau (je mag blanco stemmen)

Stemrecht = Je mag naar het stembureau, maar bent niet verplicht (lokale verkiezingen in Vlaanderen)

Slide 17 - Tekstslide

Extra info

In ons land was er tot voor kort algemeen de opkomstplicht vanaf 18 jaar voor alle verkiezingen. 

Vanaf 2024: opkomstplicht afgeschaft voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen (gemeente en provincie verkizingen) 
=> stemrecht zonder opkomstplicht
Slide 18 - Tekstslide

Waar of niet waar:
Jongeren vanaf 16 jaar hebben stemrecht
voor de Europese verkiezingen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Voor de Europese verkiezingen werd onlangs de kiesleeftijd verlaagd van 18 jaar naar 16 jaar.

Vanaf 16 jaar heb je dus stemrecht voor deze Europese verkiezingen. Stemrecht betekent dat je mag (maar niet moet) gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

Slide 20 - Tekstslide

Extra info
Je bent verplicht om naar het stemhokje te gaan als je 18 jaar bent of ouder:
• Europese verkiezingen
• Federale verkiezingen
• Vlaamse verkiezingen

Je mag naar het stemhokje als je 18 jaar bent of ouder:
• Lokale en provinciale verkiezingen

Je mag naar het stemhokje als je 16 of 17 jaar bent:
• Europese verkiezingen

Slide 21 - Tekstslide

Wie van jullie is 18 jaar voor 9 juni?

Slide 22 - Tekstslide

Hoe heeft Europa invloed op jouw dagelijks leven?

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

1. Lijststem of kopstem
Hoe stem ik geldig?

Slide 29 - Tekstslide

2. Voorkeurstem of naamstem

Slide 30 - Tekstslide

Op wie zou ik stemmen?
- 19 april Kiesfestival in het Vlaams Parlement in Brussel


- Stemtest
Op wie zou ik stemmen?
  • 19 april: Kiesfestivalnieuw programma met Tom Waes
  • jongerenstemtest
  • Nieuw tv- programma met Tom Waes

Slide 31 - Tekstslide

"Stemrecht vanaf 16 jaar is een goed idee."

Slide 32 - Tekstslide

"Opkomstplicht is beter dan stemrecht."

Slide 33 - Tekstslide

"We moeten op school meer leren over verkiezingen."

Slide 34 - Tekstslide

Wat vond je van de les?

Slide 35 - Open vraag