Unit 1 (All Right vmbo-t/havo) Grammar Recap Mavo 2

Unit 1 (All Right) Grammar Recap
vmbo-t/havo
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Unit 1 (All Right) Grammar Recap
vmbo-t/havo

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Contents
Present Simple vs Present Continuous
Possessive 's, ', ...of...
Used to
Conjunctions

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple vs present continuous

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple vs present continuous
De present simple en present continuous kun je gebruiken om aan te geven dat iets "nu" gebeurd

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple
Als je wil zeggen dat iets regelmatig gebeurd, dan gebruik je de present simple.

Signaalwoorden: always, never, ever, usually sometimes.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple
De vorm van de present simple is:

ww (+ shit-regel)
I read
He reads
They read


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple:

Wat is de regel van de present simple?
A
ww + - ed
B
shit = bij she/he/it : ww +-(e)s
C
vorm van to be + ww+-ing

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple:
Kies een voorbeeld van de present simple.
A
I was walking in the park.
B
I walked in the park.
C
I am walking there.
D
I walk every day.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple:
Kies een voorbeeld van de present simple.
A
He travels to work four times a week.
B
He travelled to work four times a week.
C
He is travelling to work.
D
He has travelled to work.

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple:
Kies een voorbeeld van de present simple.
A
Lucy lives in London.
B
Lucy lived in London.
C
Lucy is living in London.
D
Lucy has lived in London.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present continuous

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present continuous
Als je wilt zeggen dat iets nu aan de gang is, dan gebruik je present continuous

Signaalwoorden: now, at the moment, right now

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present continuous
De vorm van de present continuous is:

Am/are/is + ww+ing-vorm

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present continuous
(+) I am walking
(-) I am not walking
(?) Am I walking?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous:
Pick the present continuous.
A
hele ww+ -ed
B
shit = hele ww+ -s
C
vorm van to be (am/are/is) + hele ww+ -ing

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous:
Pick the present continuous.
A
We hadn't been there!
B
We weren't going to go there.
C
We have never been there.
D
We are never going to go there again!

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present continuous:
Pick the present continuous.
A
We are eating lunch at the cafeteria.
B
They have eaten lunch at the cafeteria before.
C
She ate lunch at the cafeteria.
D
He has eaten lunch at the cafeteria.

Slide 17 - Quizvraag

Present continuous
1. aan te geven dat iets NU aan de gang is. Signaalwoorden zijn o.a: "now, at the moment, listen..." enz.
2. aan te geven dat je iets van plan bent. Meestal staat er bij wanneer je in de toekomst dat van plan bent.
3. irritatie aan te geven
Maak de present continuous door: vorm van 'to be' (am/is/are) + ww+ ing
Susanne is singing right now
Present Continuous:
Pick the present continuous.
A
She walks from the car park to the shopping centre.
B
She had been walking from the car park to the shopping centre.
C
She was walking from the car park to the shopping centre.
D
She is walking from the car park to the shopping centre.

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous:
Pick the present continuous.
A
I am going to be waiting at the crossroads.
B
I was waiting at the crossroads.
C
I am waiting at the crossroads.
D
I will be waiting at the crossroads.

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...
Als je het hebt over het bezit van mensen of dieren, dan zet je 's of ' achter het woord:

na een woord in het enkelvoud gebruik je 's:
my sister's bike
Paul's toy

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...
na een woord in het meervoud dat niet eindigt op -s gebruik je ook 's.
other children's bicycles

na een woord in het meervoud dat eindigt op een -s gebruik je ':
my dogs' house

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...
Als je het hebt over iets wat bij een ding hoort gebruik je ... of ...

the back of the house

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...
Als je hebt over geografische locaties gebruik je ... of ...

the city of Edinburgh
the county of Arnhem (UK)
Nijmegen County (US)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive 's, ', ...of...
Als je het hebt over dingen die horen bij een land of plaats, kun je 's of ... of ... gebruiken

Britain's history / the history of Britain

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Which possessive is
correct?
A
The trees leaves
B
The tree's leaves
C
The trees' leaves
D
The leaves of the trees

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which possessive
is correct?
A
This is Bob's office.
B
This is Bobs office.
C
This is Bobs' office.
D
This is Bobs's office.

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which possessive is
correct?
A
This is Marys' car.
B
This is Mary's car.
C
This is Marys's car.
D
This is Marys car.

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which possessive is
correct?
A
A person's clothes.
B
A persons clothes.
C
A persons's clothes.
D
A persons' clothes.

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which possessive is
correct?
A
New York's streets
B
New York its streets
C
New Yorks' streets
D
The streets of New York

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Used to
Je gebruikt used to om te verwijzen naar gewoontes en situaties in het verleden. In het Nederlands gebruiken we vaak 'Vroeger...'

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Used to
Je gebruikt de vorm:
used to + hele werkwoord

I used to play football
She used to be a dolphin
They used to be happy

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Used to
Used to in ontkennende zinnen ziet er als volgt uit:
didn't use + hele werkwoord

He didn't use to be so awful
We didn't use to be such close friends
I didn't use to be so handsome

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Used to
Used to vraagzinnen ziet er als volgt uit:
Did ... use to + hele werkwoord

Did Jack use to walk to school?
Did she use to listen to jazz?
Did they use to play rugby?

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gebruik je used to?
A
Used to + hele werkwoord.
B
Het hele werkwoord
C
used to + niks

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maak een zin met used to.
I used to ...

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Conjunctions
Conjunctions zijn voegwoorden. Ze zijn een soort 'lijm' tussen twee zinsdelen.

Je kunt zeggen: I love to play footbal. My nephew loves to write novels.


Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak deze twee zinsdelen in een zin, gebruik conjunctions:
I love to play footbal. My nephew loves to write novels.

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Conjunctions

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

She didn't work much, ... she hasn't got much money
A
but
B
and
C
so
D
because

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

You can choose to leave ... stay here.
A
but
B
and
C
so
D
or

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

She is both his mother ... his personal bodyguard
A
but
B
and
C
so
D
because

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I'm going home, ... I'm really tired.
A
but
B
and
C
so
D
because

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I may look fine, ... I feel really bad.
A
but
B
and
C
so
D
because

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies