LEV

Presentatie LEV
Agendapunten:
 • Toelichting e-media
 • Hfdst 2: Hiërarchie van de wetten
 • Hfdst 5: Statuut van de leraar
 • Hfdst 8: Burgerlijke aansprakelijkheid
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Presentatie LEV
Agendapunten:
 • Toelichting e-media
 • Hfdst 2: Hiërarchie van de wetten
 • Hfdst 5: Statuut van de leraar
 • Hfdst 8: Burgerlijke aansprakelijkheid

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Waarom LessonUp?

 • Digitaal en interactief (bv. Quiz, video's,...)

 • gebruiksvriendelijk (combinatie verschillende media)

 • lesgeven op afstand (meerwaarde in tijden van Covid-19)

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Onderwijsdeontologie: Wat? 
onderwijsdeontologie

=gedrag en handelen van alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het onderwijs. 

~hiërarchie van de wetten

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Start Quiz
-Neem je gsm bij de hand
-surf naar https://www.lessonup.com/nl
-Geef bovenaan op de website onderstaande code in

Slide 7 - Tekstslide

Hiërarchie van de wetten
Sleep de linkse kolom op de juiste hiërarchische plaats in de rechtste kolom (waarbij 1= hoogste plaats).

Slide 8 - Tekstslide

Vlaamse decreten
Belgische grondwet
arbeidsreglement
reglement van de IM
internationale wetten
Federale wetten

Slide 9 - Sleepvraag

Clark Van Ranst verplicht de leerlingen in zijn les om te bidden. Hij geeft les in het GO!. Schendt hij hiermee de wetgeving?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Tegen welke rechtsregel pleegt meneer Van Ranst GEEN inbreuk?
A
Belgische grondwet
B
reglement van het GO!
C
reglement van het Katholiek Onderwijs
D
Eigen arbeidsreglement

Slide 11 - Quizvraag

Het statuut van de leraar
functioneren en evalueren

obv functie-
beschrijvingadhv een evaluatie-proces

Slide 12 - Tekstslide

Rangschik de stappen van het evaluatieproces chronologisch:

Slide 13 - Tekstslide

Einde evaluatieperiode - evaluatiegesprek rond -sterktes/zwaktes 
Aanduiden evaluatoren
Evaluatieverslag
Functioneringsgesprek

Slide 14 - Sleepvraag

Mogelijke tuchtregeling voor onderwijspersoneel: Wie? Wanneer? Procedure?
Rangschik de stappen in de tuchtprocedure chronologisch:

Slide 15 - Tekstslide

Het tuchtdossier wordt opgemaakt.
Mededeling van de beslissing
Er vindt een vooronderzoek plaats.
Er vindt een tuchtverhoor plaats.
Er wordt een oproepingsbrief opgestuurd.
Er wordt een aangetekende brief opgestuurd.

Slide 16 - Sleepvraag

Slide 17 - Video

Schendt Clark Van Ranst de wetten door een politieke uitspraak te doen in de klas?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

Op welk niveau van de hiërarchie vindt hier een inbreuk plaats?
A
Internationale Verdragen
B
Belgische grondwet
C
Vlaamse decreten
D
Federale wetten

Slide 19 - Quizvraag

Enkele ouders leggen een klacht neer bij de IM tegen meneer Van Ranst. Dit is de start van een:
A
conflictbeheersing
B
tuchtprocedure

Slide 20 - Quizvraag

Hoe wordt meneer Van Ranst op de hoogte gebracht van het tuchtverhoor?
A
per e-mail
B
per telefoon
C
per oproepingsbrief

Slide 21 - Quizvraag

Wie beslist over de sanctie die meneer Van Rants te wachten staat?
A
inrichtende macht
B
de directeur
C
de rechter

Slide 22 - Quizvraag

Burgerlijke aansprakelijkheid

Slide 23 - Tekstslide

Burgerlijke aansprakelijkheid in het onderwijs 
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid 
Specifieke burgerlijke aansprakelijkheid 

Slide 24 - Tekstslide

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid 
Leerkracht slaat de leerling/ vergeet de leerling op schoolreis/ is verbaal agressief tegen de leerling/ ... 

 • Persoonlijke 'fout' van de leerkracht
 • Schade aan leerling (materieel, lichamelijk, moreel)  
 • Oorzaak --> gevolg (de schade is het gevolg van de fout) 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Specifieke burgerlijke aansprakelijkheid 
Bv. Leerkracht is onoplettend en 2 leerlingen vechten met elkaar
 • Fout van de leerling  
 • Schade aan derden (materieel, lichamelijk, moreel)
 • Oorzaak --> gevolg 
 • Relatie tussen de leerling en de leerkracht 
 • Leerling staat onder toezicht van de leerkracht 

Slide 27 - Tekstslide

Start Quiz

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Gaat het bij meneer Van Ranst om algemene of specifieke burgerlijke aansprakelijkheid?
A
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
B
Specifieke burgerlijke aansprakelijkheid

Slide 30 - Quizvraag

In het filmpje over meneer Van Ranst, spreken we over een fout van:
A
Leerlingen
B
Leerkracht (meneer Van Ranst)
C
Schoolbestuur
D
Niemand

Slide 31 - Quizvraag

De fout wordt gemaakt door de leerlingen, maar toch is meneer Van Ranst aansprakelijk, waarom is dit?

Slide 32 - Open vraag

Slide 33 - Video

In dit filmpje gaat het over
A
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
B
Specifieke burgerlijke aansprakelijkheid

Slide 34 - Quizvraag

In dit filmpje gaat het zeker NIET
om ... schade
A
Lichamelijke
B
Materiële
C
Morele
D
Financiële

Slide 35 - Quizvraag

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide