MU Les 5.6

Mentoruur les 5.6
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Mentoruur les 5.6

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
- Mededelingen 
- BPV-lijsten
- Kennismakingsspel
- Aan het werk: BPV-opdrachten, intervisie, LOB
- Afsluiting 


Slide 2 - Tekstslide

Mededelingen
- Empowermenttraining
- Stage buitenland > 13 oktober
- BPV-opdrachten > handtekening
- Keuzedelen > bezemklas            

Slide 3 - Tekstslide

Toetsen
- Toetsen zijn in de laatste lesweek van de periode (lesweek 5.9)

- Herkansingen zijn in lesweek 5.10

- Eventueel kunnen voor de herkansing sommige vakken samengevoegd worden op een tijdstip

Slide 4 - Tekstslide

Wat wordt er volgens jou verstaan
onder beroepshouding?

Slide 5 - Woordweb

Beroepshouding

Onder beroepshouding wordt verstaan, de houding waarover je dient te beschikken om het beroep goed uit te kunnen oefenen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met kinderen, jongeren en ouders, maar ook het contact hebben met collega’s en de manier waarop taken uitgevoerd moeten worden.

Slide 6 - Tekstslide

Beroepshoudingsaspectenlijst
De beroepshoudingsaspectenlijst is opgesplitst in vier onderdelen: algemeen, contact met de kinderen, contact met de praktijkbegeleider en/of collega’s en verantwoordelijkheid. 

Aan deze vier onderdelen zijn gedragingen gekoppeld die horen bij een juiste beroepshouding voor een student onderwijsassistent in leerjaar 2.

Slide 7 - Tekstslide

Beoordeling
0 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium niet laten zien of niet uitgevoerd.
1 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium gedeeltelijk laten zien of uitgevoerd.
2 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium voldoende laten zien of uitgevoerd.
3 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium ruimschoots laten zien of uitgevoerd.

Slide 8 - Tekstslide

Beroepshoudingsaspectenlijst
- blz. 16/17 BPV-werkboek
- wordt 1x per periode ingevuld
- P5 & P7 oefenen
- P6 & P8 officiële stagebeoordeling 
- in P5 voor 10 november inleveren via foto's in Teams
- Let op: Deze lijst moet aan het eind van het schooljaar op alle punten voldoende zijn om over te gaan naar leerjaar 3 Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
- In tweetallen de beroepshoudingsaspectenlijst bekijken

- Per aspect bespreek je samen wat jullie hieronder verstaan

- Hierna worden de aspecten klassikaal besproken 

Slide 10 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria voor de tweedejaars OA zijn gebaseerd op het profieldeel van het kwalificatiedossier voor het mbo en geven weer wat de beginnende beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het eind van de mbo-opleiding. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen.

Slide 11 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
- Let op: Dit is een ontwikkeldocument > niet voorwaardelijk voor overgang!
- blz. 18 t/m 20 BPV-werkboek
- wordt 1x per periode ingevuld
- P5 & P7 oefenen
- P6 & P8 officiële stagebeoordeling 
- in P5 voor 10 november inleveren via foto in Teams > niet in ELO!Slide 12 - Tekstslide

Beoordeling
0 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium niet laten zien of niet uitgevoerd.
1 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium gedeeltelijk laten zien of uitgevoerd.
2 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium voldoende laten zien of uitgevoerd.
3 De student heeft het genoemde beoordelingscriterium ruimschoots laten zien of uitgevoerd.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
- In tweetallen de beoordelingscriteria bekijken

- Per aspect bespreek je samen wat jullie hieronder verstaan

- Hierna worden de aspecten klassikaal besproken 

Slide 14 - Tekstslide

Kennismakingsspel
- Schrijf twee dingen over jezelf op die niet waar zijn (de leugens) en één die wel waar is (de waarheid). 

- Daarna gaan we met elkaar bespreken en uitvinden wat waar is en wat juist niet.


- Je krijgt twee minuten de tijd om je drie dingen op te schrijven. 

Slide 15 - Tekstslide

Aan het werk .....
- BPV: Onderzoek je BPV > deadline 16 oktober

- BPV: Onderzoek je doelgroep > deadline 16 oktober

- LOB: Keuze-opdracht > deadline 10 november

- Intervisie: Verslag bijwerken > deadline 10 november

Slide 16 - Tekstslide