DIERENTAAL

DIERENTAAL:
Praten dieren net als mensen?
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecondary Education

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

DIERENTAAL:
Praten dieren net als mensen?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Kunnen dieren praten?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 3 - Poll

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

In de jaren veertig van de twintigste eeuw ontdekte een Oostenrijkse bioloog dat er soorten bijen zijn die elkaar met een speciale dans in de lucht kunnen laten weten waar ze nectar hebben gevonden. Met variaties in hun dans kunnen ze onder andere de positie en de afstand van de bron duidelijk maken. Het bijzondere hieraan is dat de bijen in staat zijn te communiceren over iets wat zich op een andere plaats bevindt, en dus onzichtbaar is voor de toehoorders. Dit is een kenmerk dat we ook aantreffen in menselijke taal,

Slide 6 - Tekstslide

Is dit TAAL?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 7 - Poll

De taal van de bijen is een zogenaamd ‘iconisch’ systeem. Dit betekent dat er een waarneembaar verband is tussen dat wat er ‘gezegd’ wordt en waarnaar dit verwijst: de richting van de bijendans geeft de richting van de gevonden nectar aan. Bij menselijke taal is dit soms ook zo, bij onomatopeeën als koekoek en oehoe. Maar menselijke taal is voornamelijk arbitrair. Er is niks ‘huizigs’ aan een huis, en niks ‘appeligs’ aan een appel.

Slide 8 - Tekstslide

In Afrika levende meerkatten (een soort aapjes) hebben verschillende roepen waarmee ze elkaar waarschuwen voor verschillende roofdieren. Hun waarschuwingsroep voor een arend is anders dan die voor een slang. Maar zonder dat er iets inherent ‘arendachtig’ of ‘slangachtig’ aan deze roepen is.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Is dit TAAL?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 11 - Poll

Meerkatten en bijen leren hun "taal" niet van hun ouders.
Het is aangeboren en verandert niet (als de omstandigheden veranderen)

Slide 12 - Tekstslide

Is dat een voordeel of een nadeel?
dat is een voordeel
dat is een nadeel
ik weet het niet

Slide 13 - Poll

Wat maakt menselijke taal UNIEK?

Slide 14 - Woordweb

Met beperkt aantal betekenisloze klanken BETEKENIS creëren
Menselijke taal bestaat uit twee lagen: 
* een laag met klanken die samen woorden vormen (fonologie) en 
* een laag van woorden die samen zinnen vormen (syntaxis). 

Zo kun je met de klanken ui, e, h, s en t de woorden het, huis en uit vormen, die je weer kunt combineren tot zinnen als het huis uit of uit het huis. De klanken zijn beperkt in aantal en hebben zelf geen betekenis. De betekenis ontstaat pas als de klanken gecombineerd worden tot woorden, en de woorden tot zinnen. Een slim systeem: we kunnen ons op deze manier met een gering aantal betekenisloze klanken op een vrijwel oneindige manier uitdrukken. En tegelijkertijd een uniek systeem, dat tot nu toe nog niet is aangetroffen bij dierlijke communicatiesystemen.

Slide 15 - Tekstslide

Denk je dat wetenschappers ooit geprobeerd hebben om dieren te leren praten?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 16 - Poll

Slide 17 - Video

dit getuigt van een ANTROPOCENTRISCH perspectief op dierentaal

Slide 18 - Tekstslide

Kunnen we met behulp van AI straks met dieren praten?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 19 - Poll

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video