H4.1 verbranding les 2

H4.1 verbrandingsprodukten
H4: Brandstofffen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

H4.1 verbrandingsprodukten
H4: Brandstofffen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom


 • terugblik vorige les 
 • uitleg H4.1 
 • huiswerk volgende les

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige lessen
> Je weet wat een reagens is (gevoelig & selectief)

>  je kent enkele stoffen die reagentia kunnen aan tonen

Slide 3 - Tekstslide

Een reagens is een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen.

Een reagens heeft twee kenmerken:
- Selectief: het reagens reageert maar op één stof
- Gevoelig: het reagens reageert al als er een kleine
hoeveelheid van de aan te tonen stof aanwezig is.
Reagens (meervoud: reagentia)

Slide 4 - Tekstslide

Dit is het overzicht van de nieuwe aantoningsreacties die we besproken hebben.

Slide 5 - Tekstslide

Custardpoeder
Kopersulfaat
Helder kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Kleurt troebel wit

Slide 6 - Sleepvraag

terugblik vorige lessen
> volledige verbranding

Slide 7 - Tekstslide

Maak de reactievergelijking van volledige verbranding kloppend.
+
+
  _______>
verbranding
koolstofdioxide
zuurstof
water
brandstof

Slide 8 - Sleepvraag

lesdoel
 • weten wat volledige verbranding inhoud
 • weten wat onvolledige verbranding inhoud
 • weten wat de gevaren zijn van koolstof-mono-oxide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Volledige verbranding

Slide 11 - Tekstslide

Volledige verbranding
Er wordt CO2 en H2O gevormd.

Niet schadelijk voor de gezondheid.

Slide 12 - Tekstslide

Onvolledige verbranding methaan

Slide 13 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
Bij onvolledige verbranding komt CO  en/of  C   en H2O vrij.

Koolstofmono-oxide is een giftig gas.

Slide 14 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
Volledige verbranding
 • voldoende zuurstof
Onvolledige verbranding
 • Onvoldoende zuurstof
 • Andere reactieproducten
Zeer giftig gas!

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

0

Slide 17 - Video

Stel de reactievergelijkingen op...
+
+
  _______>
 volledige verbranding
+
+
  _______>
 onvolledige verbranding
CH4 (methaan)
O2
CO2
CO
O2
H2O
H2O
CH4 (methaan)

Slide 18 - Sleepvraag

lesdoel gehaald?
 • weten wat volledige verbranding inhoud
 • weten wat onvolledige verbranding inhoud
 • weten wat de gevaren zijn van koolstof-mono-oxide

Slide 19 - Tekstslide

volledige verbranding
onvolledige verbranding
voldoende zuurstof
onvoldoende zuurstof
giftige gassen
heetste vlam
koolstof mono-oxide
koolstof di-oxide

Slide 20 - Sleepvraag

Huiswerk
H:    maken 4.1: 3, 5 & 16 
       


L:     leren H4.1 (blz 85/87)  
        leer elementensymbolen

zie elo

Slide 21 - Tekstslide