Theme 7: Listening - to the cinema

Listening: To the cinema
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Listening: To the cinema

Slide 1 - Tekstslide

Today:

  • Vocab practice - what kind of films are there? 
  • Listening
  • Fill in the gap

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Historical Drama
Cartoon
Romantic Comedy
Science Fiction
Horror
Action

Slide 4 - Sleepvraag

Listening
On the next slide, you'll find  an audioclip (1.42 min) 
  • Listen to Mario and Tamara when it appears on your extra screen.
  • After the 1.42 minute you're going to answer some questions about what you've just heard. 
Questions to answer
  • Which film are Mario and Tamara going to see?
  • What time does the film they want to see start?
  • What time are Mario and Tamara going to meet?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Which film are Mario and Tamara going to see?
A
Mr and Mrs Jones
B
War Games
C
Forever
D
Midnight Moon

Slide 7 - Quizvraag

What time does the film they want to see start?
A
12.00 p.m.
B
2.30 p.m.
C
7.15 p.m.
D
7.30 p.m.

Slide 8 - Quizvraag

What time are Mario and Tamara going to meet?
A
12.00 p.m.
B
7.00 p.m.
C
7.15 p.m.
D
7.30 p.m.

Slide 9 - Quizvraag

Fill in the blanks
  • De volgende vragen zijn dingen die Tamara of Mario hebben gezegd of gevraagd. Er ontbreekt steeds één woord. De beginletter wordt gegeven, soms staat er een hint tussen haakjes
  • Vul het juiste woord in. 

Slide 10 - Tekstslide

Hi, Mario. Do you want to go and watch a M____________(film)?

Slide 11 - Open vraag

Tamara: There’s that science fiction film, Robot 2075, but I’ve already S____________ (gezien) it.

Slide 12 - Open vraag

Yes, it is, but I don’t want to see it A_____________ (alweer).

Slide 13 - Open vraag

There’s a Romantic C_______ (grappige film) called Forever.

Slide 14 - Open vraag

Let’s go and watch Midnight Moon. What T_____________ (tijd) is it on?

Slide 15 - Open vraag

Perfect. Let's G___________ (gaan) at 7.30.

Slide 16 - Open vraag

Tamara: OK, shall we M____________ (ontmoeten) at the cinema at 7.00?

Slide 17 - Open vraag

Mario: Great! See you L_____________ (later).

Slide 18 - Open vraag

thuis werken
Schrijf de antwoorden van de meerkeuzevragen en de ontbrekende woorden uit deze les op.

Ik controleer dit de volgende les op school!

Slide 19 - Tekstslide