2D Thuisles 1: UItleg Holmwoods (breakthrough) theme 2

Grammar 

comparatives and superlatives
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Grammar 

comparatives and superlatives

Slide 1 - Tekstslide

0

Slide 2 - Video

Comparatives and superlatives

 • Comparatives en superlatives zijn de trappen van vergelijking.
 • Je hebt de vergrotende (comparative) en overtreffende (superlative) trap.

Slide 3 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

                                              Comparative                  Superlative
Hij/zij is lang.                  Hij/zij is langer.             Hij/zij is de langste.

He/she is tall.                 He/she is taller.             He/she is the tallest.

Slide 4 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

 • Wanneer het woord één lettergreep heeft:

- Vergrotende trap  (comparative)       ->        -er                     older

- Overtreffende trap  (superlative)      ->         -est                  oldest

Slide 5 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord al eindigt op -e plak je er alleen -r of -st achter.

 • nic                                         nicer                                           nicest

Slide 6 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord eindigt op een klinker (a, e, i, o, u) + medeklinker (b, d, g, s, v, etc), dan verdubbelt die medeklinker.

 • big                                          bigger                                           biggest

Slide 7 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord eindigt op medeklinker + y verander je de -y in -i en plak je er -er/-est achter.

 • dry                                          drier                                           driest

Slide 8 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

 • Wanneer het woord drie of meer lettergrepen heeft:

- Vergrotende trap  (comparative)   ->     more ...     more beautiful

- Overtreffende trap  (superlative)  ->    most ...     most beautiful

Slide 9 - Tekstslide

Comparatives and superlatives

 • Sommige woorden zijn uitzonderingen en hebben onregelmatige vormen:

 • good - better - best
 • bad - worse - worst

Slide 10 - Tekstslide


I am happy, but she is ...
A
happyer
B
happier

Slide 11 - Quizvraag


She is young, but he is ...
A
younger
B
more young

Slide 12 - Quizvraag

Her cat is cute, but my cat is the...
A
most cute
B
cutest

Slide 13 - Quizvraag


This is good, but that would be ...
A
gooder
B
better

Slide 14 - Quizvraag


This is expensive, but that is ...
A
expensiver
B
more expensive

Slide 15 - Quizvraag

It's hot in here, but outside it is even ....

Slide 16 - Open vraag

3. "That's the ______ (beautiful) dress I've ever seen!"
A
beautifullest
B
beautifuller
C
more beautiful
D
most beautiful

Slide 17 - Quizvraag

This is an interesting book, but that one is ....

Slide 18 - Open vraag


I'm bad in math, but even ...... in English
A
badder
B
more bad
C
worse
D
worst

Slide 19 - Quizvraag

5. "He's the ______ (good) football player on our team."
A
goodest
B
more good
C
best
D
most good

Slide 20 - Quizvraag

6. "Do you think my hair looks ______ (pretty) this way?"
A
prettier
B
prettyer
C
more pretty
D
more prettyer

Slide 21 - Quizvraag

9. "This is the ______ (difficult) level of all."
A
difficultest
B
most difficult
C
difficulter
D
more difficult

Slide 22 - Quizvraag

8. "This is ______ (important) than that!"
A
importanter
B
more important
C
importantest
D
most important

Slide 23 - Quizvraag

THE END!

Slide 24 - Tekstslide