Werken met plannen - MTB

Werken met plannen
MTB 
Leerjaar 2 periode 2
Sociaal werk
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Methodisch werkenMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Werken met plannen
MTB 
Leerjaar 2 periode 2
Sociaal werk

Slide 1 - Tekstslide

Methodisch handelen is
A
het opstellen van doelen
B
intuïtief handelen
C
een systematische aanpak
D
samenwerken met naasten

Slide 2 - Quizvraag

Methodisch werken:
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken. Ook wel: methodisch handelen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde?
A
PCDA
B
PDCA
C
DCAP
D
PDAC

Slide 6 - Quizvraag

PDCA-cyclus

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Fasen in methodisch werken
  1. Beginsituatie vaststellen (P)
  2. Ondersteuningsvraag beschrijven (P)
  3. Doelen formulieren (P)
  4. Plannen maken (P) en uitvoeren (D)
  5. Uitvoering evalueren (C) en doelen bijstellen (A)

Slide 9 - Tekstslide

Soorten plannen?

Slide 10 - Woordweb

Casus schrijven: Aan de slag! in tweetallen
Voorbereiding voor les 3:
- Lezen thema 1 basisboek sociaal werk
- Welke plannen worden gebruikt op jouw stage? Plan meenemen
- Volgende keer casus af 

Slide 11 - TekstslideBeginsituatie vaststellen 
Ondersteuningsvraag beschrijven

Slide 12 - Tekstslide

Beginsituatie vaststellen
Hoe doe je dat?

Slide 13 - Woordweb

Probleem, behoefte of ondersteuningsvraag
Geef een voorbeeld van een ondersteuningsvraag?

Slide 14 - Open vraag

Make it SMART!!!!

Slide 15 - Tekstslide

Stel zelf een doel op!

Slide 16 - Open vraagDoelen opstellen? Stel prioriteiten 

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk 
Plannen bekijken

Huiswerk volgende keer:
- Lezen thema 2&3 basisboek sociaal werk

Slide 18 - Tekstslide

Plannen maken, uitvoeren, evalueren & bijstellen.

Slide 19 - Tekstslide

Plannen maken: Hoe?

Slide 20 - Open vraag

Waarmee = welke middelen & begeleiding zet je in? 

Slide 21 - Tekstslide

ValkuilDoelen met acties verwarren en doel vergeten bij de uitvoering

Slide 22 - Tekstslide

Evalueren: hoe? en waar let je op?

Slide 23 - Woordweb

Huiswerk
Plannen bekijken

Casus afmaken
Lezen thema 3

Slide 24 - Tekstslide