Spullen voor elkaar en het rooster

Spullen voor elkaar en het rooster
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Spullen voor elkaar en het rooster

Slide 1 - Tekstslide

's Avonds: Je pakt je tas in voor de volgende dag

 • Je agenda
 • Je etui bij je (daar zit alles in wat je nodig hebt)
 • Je iPad is opgeladen
Voor elk vak:
 • Het juiste boek
 • Het juiste werkboek 
 • Het schrift 
 • L.O: Sportschoenen en sportkleding (evt. zwemkleding)

Slide 2 - Tekstslide

Tas inpakken. Gebruik magister. 
Kijk welke vakken je de volgende dag hebt. 
Dit is niet jouw rooster, het is een voorbeeld.
                          Bovenaan zie je de dag met de datum. Aan de linkerkant staan tijden, dit zijn NIET de lestijden.
                          In elk vakje zie je: Afkorting docent - vak - (Lokaal) - Zwarte vakje met getal is het het lesuur! 
                          Blauwe vakje: HW (huiswerk)  PW (proefwerk)  SO (schriftelijke overhoring  MO (mondelinge overhoring)

Slide 3 - Tekstslide

     Tip: 
Maak een foto van de lestijden
Als je om 8.00 uur op school bent, heb je genoeg tijd om je jas op te hangen of om deze in het kluisje te doen.

Als je in Magister ziet dat je pas het 3e lesuur begint, kom je later naar school. 10.00 Uur is dan vroeg genoeg.

In de pauze ben je in de aula of in de ruimtes vlakbij de aula. 
Omdat er dan lessen zijn voor bovenbouwleerlingen, mag je niet in de gangen zijn  tijdens de pauze.

Op vrije momenten kun je ook naar buiten gaan. Je blijft op het schoolterrein.

Als je laatste les is afgelopen, ben je vrij. Je kunt nog even op school blijven of direct naar huis gaan.

Slide 4 - Tekstslide

Het boek

Je hebt het juiste boek bij je. 

Je hebt het boek gekaft. Op het kaft staat het vak en je naam+klas.
Vaak heb je voor een vak meer dan 1 boek gekregen.
Van de docent hoor je welk boek je gebruikt tijdens de les.

Je kunt goed meedoen aan de les als je het juiste boek bij je hebt.

Slide 5 - Tekstslide

Het werkboek
In een werkboek kun je opdrachten maken.  
LET OP: Van de docent hoor je of je in het werkboek mag schrijven.

Je hebt het juiste werkboek bij je. 
Doe er een kaft omheen. Het vak, je naam en de klas staat op de voorkant.
Vaak heb je voor een vak meer dan 1 werkboek gekregen.
Van de docent hoor je welk werkboek je gebruikt tijdens de les.
Je kunt goed meedoen aan de les als je het juiste werkboek bij je hebt.

Slide 6 - Tekstslide

Voor elk vak een schrift.
Voor elk vak heb je een apart schrift.
Géén losse blaadjes!
Gebruik verschillende kleuren schriften.
Je hoort van de docent hoe groot je schrift moet zijn (A5 of A4).
Je hoort ook of het hokjes of lijnen moet hebben. 
Op de voorkant schrijf je het vak, je naam en de klas.

Je kunt goed meedoen aan de les als je het juiste schrift bij je hebt.

Slide 7 - Tekstslide

De iPad
Bij veel vakken gebruik je de iPad.
Als je naar school gaat is de iPad volledig opgeladen.
De iPad blijft in je tas. Als de docent het zegt, pak je hem.

Swipe alles weg, de berichtgeving van apps staat uit! 
Gebruik begeleide toegang! 

Een beschermhoes is handig. Sommige leerlingen gebruiken een toetsenbordje dat ze aan de iPad koppelen, dat mag natuurlijk.
Je weet het apple-ID en het wachtwoord: Dán kun je een app downloaden!
Je kunt goed meedoen aan de les als je de opgeladen iPad bij je hebt.
geen games of i.d. / geen berichten = geen afleiding
Voor een apple ID is een minimale leeftijd van 13 jaar vereist.
Vraag thuis om hulp (Apple ID delen met gezin)

Slide 8 - Tekstslide

De agenda
De docent noteert het huiswerk in magister.

Als je huiswerk krijgt waarvoor je moet plannen: 
Noteer het in je agenda bijvoorbeeld:
- s.o.  (schriftelijke overhoring)
- PW   (Proefwerk)
- Verslag - Werkstuk
- Presentatie
Je gaat voor bijv. een proefwerk, een s.o. of bijv. een werkstuk al veel eerder aan het werk. Anders kom je in tijdnood en ken je het niet goed of krijg je het niet op tijd af. Als je op tijd begint, geeft dat een fijn gevoel! 
Kun jij al plannen? Je leert het op school en je krijgt hulp van thuis.

Slide 9 - Tekstslide

Het etui
In jouw etui zit in elk geval:

3 pennen (minimaal 1 met een andere kleur: rood/groen)
potlood (Te-NT-Wi-Nz-Bi) - puntenslijper - gum
6 kleurpotloden
geodriehoek - passer
schaar - lijm - plakband
arceerstift


Heel vervelend als jij vaak iets moet lenen.
Zorg voor je eigen spullen!
Raak je iets kwijt?
1. Kijk eerst naar het lokaal waar je het kwijt bent geraakt.
2. Vraag de docent of deze iets heeft gevonden.
3. Ga naar de concierge, misschien is het daar gebracht.
4. Neem nieuw materiaal mee van thuis (evt. naar de winkel).
Let op je spullen!

Slide 10 - Tekstslide

Organisatie: Je hebt alle spullen bij je

Heb je alles?
Prima, nu kun je goed meedoen!
Overal staat je naam + klas + vak op.

Slide 11 - Tekstslide

Welkom bij de les: Je pakt je spullen.....
 • Het juiste boek en werkboek 

 • Het schrift van het vak
 • Het etui
 • Je iPad: Als de docent het zegt, pak je je iPad 
 • Als er een toets of bijzondere opdracht wordt opgegeven,
       pak je je agenda en schrijf je dit als huiswerk op


 • Je mobiel zit in je tas of in de telefoontas in het lokaal

Slide 12 - Tekstslide