NOVA H4.1 verhoudingsformules van zouten(2)

H4.1 Verhoudingsformules (2)
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4.1 Verhoudingsformules (2)

Slide 1 - Tekstslide

zoutformule met samengestelde ionen
In de vorige les heb je gezien hoe je zoutformules opstelt met enkelvoudige ionen. Deze ionen bestaan uit één atoom.

Er zijn ook samengestelde ionen. Dit is een groepje atomen dat samen een lading heeft. In deze les leer je zoutformules opstellen met samengestelde ionen.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen&succescriteria
Na afloop van deze les kun je de naam en verhoudingsformule van een zout geven:
 • het positieve ion staat vooraan
 • een Romeins cijfer in de naam als het ion meerdere ladingen kan hebben
 • de verhouding van de ionen zó gekozen dat de som van de positieve lading gelijk is aan de som van de negatieve lading (zout = neutraal)
 • met haakjes om samengestelde ionen die méér dan 1x voorkomen in het zout

Slide 3 - Tekstslide

herhaling

Slide 4 - Tekstslide

 1. Schrijf de naam van het zout op.
 2. Schrijf de ionen met ladingen in symbolen.
 3. Bereken de verhouding van de ladingen, zodat het samen 0 is.
 4. Schrijf de verhoudingsformule op. 
 5. Schrijf de zoutformule op zonder ladingen en met de fase. 
Hoe stel je een zoutformule op?

herhaling

Slide 5 - Tekstslide

Geef de verhoudingsformule van:
1. aluminiumoxide
2. uraan(VI)fluoride

Slide 6 - Open vraag

samengestelde ionen
 •  bestaan uit groepjes atomen die samen een lading hebben.
 • kan positief of negatief geladen zijn.
 • bijv NO3- ,OH- ,PO43-, NH4+

uitleg nieuwe stof

Slide 7 - Tekstslide

Leer deze tabel uit je hoofd, tabel 1 in boek

Slide 8 - Tekstslide

ezelsbruggetje

Slide 9 - Tekstslide

CAMEL           NICK        ATE       SUPPER IN PHOENIX
CO32-             NO3-       -aat      SO42-           PO43-
carbonaat     nitraat                  sulfaat           fosfaat

Slide 10 - Tekstslide

CAMEL           NICK        ATE       SUPPER IN PHOENIX
CO32-             NO3-       -aat      SO42-           PO43-
carbonaat     nitraat                  sulfaat           fosfaat

Slide 11 - Tekstslide

CAMEL           NICK        ATE       SUPPER IN PHOENIX
CO32-             NO3-       -aat      SO42-           PO43-
carbonaat     nitraat                  sulfaat           fosfaat

Slide 12 - Tekstslide

Wat betekent het getal 4 in
A
het ion heeft 4x een lading 3-
B
het ion heeft 4 zuurstofatomen
C
er zijn 4 fosfaat-ionen
D
het ion heeft een negatieve lading van 4

Slide 13 - Quizvraag

welke lading heeft dit
samengestelde ion?
A
3-
B
4-
C
12-
D
3/4 -

Slide 14 - Quizvraag

wat is de formule van sulfaat?
A
SO32
B
SO3
C
SO42
D
SO4

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de formule van nitraat?
A
NO32
B
NO3
C
NO22
D
NO2

Slide 16 - Quizvraag

nitrietion
acetaation
ammoniumion
hydroxide‑ion
 fosfaation
carbonaation
 CO32-
PO43-
OH-
NH4⁠+
CH3COO-
NO2-

Slide 17 - Sleepvraag

Slide 18 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. bereken de verhouding: de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld :

 1. Aluminiumsulfaat

Slide 19 - Tekstslide

Uitlegfilmpje
In het filmpje op de volgende slide zie je hoe je een verhoudingsformule opstelt met een samengesteld ion.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Zo doe je dat!
Op de volgende twee dia's zie je nog twee voorbeelden van het opstellen van een verhoudingsformule

Slide 22 - Tekstslide

Dit zout bestaat uit twee samengestelde ionen:                   3          :         1NH4+
PO43
(NH4+)3PO43
(NH4)3PO4
Geef de verhoudingsformule van ammoniumfosfaat
Met de grootte van de blokjes is aangegeven dat een lading van 3- is 3x zo groot als een lading van  1+

Slide 23 - Tekstslide

Wanneer moet je in de formule van een zout haakjes gebruiken?
A
altijd
B
altijd bij enkelvoudige ionen
C
altijd bij samengestelde ionen
D
alleen bij samengestelde ionen die meer dan 1x voorkomen

Slide 24 - Quizvraag

Wat is de formule van natriumcarbonaat?
A
(Na)2CO3
B
Na2CO32
C
Na2CO3
D
Na2(CO3)2

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de formule van aluminiumhydroxide?
A
AlOH
B
AlOH3
C
AlOH2
D
Al(OH)3

Slide 26 - Quizvraag

Wat is de formule van ammoniumsulfaat?
A
(NH4)2SO4
B
(NH4)(SO4)
C
NH4SO4
D
NH4(SO4)2

Slide 27 - Quizvraag

Geef de verhoudingsformule van
natriumsulfaat

Slide 28 - Open vraag

Geef de verhoudingsformule van
kopercarbonaat

Slide 29 - Open vraag

Geef de verhoudingsformule van
magnesiumnitriet

Slide 30 - Open vraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van ijzer (III) nitraat ?
A
Fe2(NO3)2
B
Fe(NO3)3
C
Fe(NO3)2
D
FeNO3

Slide 31 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van calciumfosfaat ?
A
Ca3(PO4)2
B
Ca(PO4)3
C
Ca2(PO4)3
D
Ca3PO42

Slide 32 - Quizvraag

Heb je nog vragen over deze les? Stel ze dan hier:

Slide 33 - Open vraag

eigen werk
leren:
namen en lading van ALLE ionen H4.1 (tabel 1)

oefenen:
opgave 1, 2 en 4

Slide 34 - Tekstslide