מבוא לכימיה

מבוא לכימיה
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Science

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

מבוא לכימיה

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

מה זו כימיה

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

פוליאתילן

Slide 5 - Tekstslide

Nylon

Slide 6 - Tekstslide

קפאין

Slide 7 - Tekstslide

סרטונין

Slide 8 - Tekstslide

אוקסיטוצין
?מהי כימיה
מדע העוסק בחקר החומר
תכונותיו ותהליכים הקשורים בו

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

?מה זה חומר

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

המושג "חומר" מאופיין בכימיה
בעזרת שתי תכונות
יש לו מסה
יש לו נפח

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

?האם אוויר הוא חומר
A
לא כי לא רואים אותו
B
לא כי הוא אוויר
C
כן יש לו מסה ונפח

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

האם אנחנו חומר
A
כן יש לנו נפח ומסה
B
לא אין לנו נפח ומסה

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

?האם אור הוא חומר
A
לא אין לו מסה ונפח
B
כן יש לו מסה ונפח

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

ניתן לחלק את ההתייחסות לחומרים לשתי רמות הבנה

מאקרוסקופית - בגדול
איך החומר נראה

מיקרוסקופית - בקטן
החלקיקים ממנו הוא מורכב

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הרמה המקרוסקופית (בגדול)

אלה התכונות  שאפשר לתפוס בחושים שלנו ובעזרת כלי מדידה

מה הצבע של החומר
האם הוא מסיס
מה הטעם שלו

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הרמה המיקרוסקופית
(בקטן)בחינת החומר ברמת החלקיקים המרכיבים אותו - אטומים ומולקולות

רמה זו תוכל להסביר לנו
מדוע תופעות מתרחשות

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

גררו את התמונה לרמה המתאימה לה
רמה מקרוסקופית
רמה מיקרוסקופית

Slide 18 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה מהבאים הם ממאפייני החומר
A
מסה ונפח
B
מסה ואנרגיה
C
נפח ואור
D
התמדה ואור

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

גררו את ההגדרה לרמה המתאימה לה
מאקרוסקופי
מיקרוסקופי
אטומים ומולקולות המרכיבים את החומר
תכונות שאפשר לתפוס בחושים ובכלי מדידה

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

?מהי כימיה
תיאור תופעות הקשורות בחומרים

הסבר לתופעות הללו בעזרת מודלים פשוטים ככל הניתן
Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies