les 11: Leven in onze streken in de tijd van Grieken en Romeinen

Leven in onze streken in de tijd van Grieken en Romeinen
inleiding
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Leven in onze streken in de tijd van Grieken en Romeinen
inleiding

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten jullie al over de Kelten?

Slide 2 - Open vraag

Wie waren de Kelten?
Historische vraag:  Hoe was de Keltische samenleving georganiseerd op sociaal, economisch en politiek vlak?  

Slide 3 - Tekstslide

Lees onderstaande tekst en vul op de volgende slide de vraag in.
(Je kan deze tekst terugvinden in de cursus op pagina 164.)

Slide 4 - Tekstslide

Of mensen als Kelten kunnen beschouwd worden, wordt bepaald door:
A
het land waar ze wonen
B
hun cultuur
C
hun lichamelijke kenmerken
D
hun taal

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

1

Slide 7 - Video

06:52
Heb jij de tip opgemerkt? Zo ja, waar denk je dan dat de Kelten zich situeerden?

Slide 8 - Open vraag

Waar leefden de Kelten?

Slide 9 - Tekstslide

Waar leefden de Kelten?

Slide 10 - Tekstslide

Waarom zouden zoveel Kelten vanaf de 4de eeuw v.C. weggetrokken zijn?

Slide 11 - Open vraag


Slide 12 - Open vraag

Waarom migreerden de Kelten?

Slide 13 - Tekstslide

Wie waren de Kelten?
- verzamelnaam voor mensen met een Keltische taal en cultuur
- leefden oorspronkelijk in Centraal- Europa 
- migreerden vanaf de 4e eeuw v.C.
-> overbevolking + sterkere vijanden + op zoek naar luxeproducten
- domineerden het grootste deel van Europa vanaf de 3e eeuw v.Cr.

Slide 14 - Tekstslide

Waarvan leefden de Kelten? 
oefening 3a -d zelfstandig maken

Slide 15 - Tekstslide

Vul de antwoorden bij vraag 3a in. Landbouw bestaat uit? geef voorbeelden.

Slide 16 - Open vraag

correctiesleutel vraag 3c

Slide 17 - Tekstslide

Vul hier het antwoord in voor vraag 3d.
smid:...
timmerman:...
tonnenmaker:...
wagenmaker:...

Slide 18 - Open vraag

Handige boeren

Slide 19 - Tekstslide

Ga na welke economische activiteiten de Kelten nog kenden. 

Slide 20 - Tekstslide

1

Slide 21 - Video

01:44
Geef 1 reden waarom zout belangrijk was.

Slide 22 - Open vraag

Zout
- Markeer in jullie cursus 3 redenen in de tekst die aantonen waarom zout belangrijk was. 

Slide 23 - Tekstslide

Geef 3 redenen waarom zout belangrijk was.

Slide 24 - Open vraag

zout

Slide 25 - Tekstslide

zout = belangrijke troef
de ruilhandel = grote bron van inkomsten

Slide 26 - Tekstslide

Waarvan leefden de Kelten?
- akkerbouw + veeteelt
- ambachtslui = maken van hoogstaande producten
- zout = het witte goud 

Slide 27 - Tekstslide

Hoe leefden de Kelten?

Slide 28 - Tekstslide

Wat weten jullie nog over de woningen van de eerste boeren in onze streken?

Slide 29 - Open vraag

Welke materialen gebruikten de Kelten?

Slide 30 - Tekstslide

Hoe woonden de Kelten samen?

Slide 31 - Tekstslide

In onze gewesten waren er kleinere heuvelforten, bijvoorbeeld in Holsbeek, in Kooigem en op de Kemmelberg. Waarom is er van de constructies weinig bewaard gebleven?

Slide 32 - Open vraag

Hoe leefden de Kelten?
- natuurlijke materialen
- hout, leem en riet
- bestand tegen zomerse hitte en winterse koude
-  woonden in nederzettingen
- versterkte nederzettingen op heuveltoppen

Slide 33 - Tekstslide

SyntheseVerzend het werkblad naar volgend e-mailadres: 
'voornaam.familienaam@kogeka.be (van je leerkracht)'

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link