§ 2.3 Krachten op auto's 2HV

§ 2.3 Krachten op auto's
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

§ 2.3 Krachten op auto's

Slide 1 - Tekstslide

welke auto heeft de meeste luchtweerstand?

Slide 2 - Open vraag

0

Slide 3 - Video

Wat is deze meneer vergeten?

Slide 4 - Open vraag

Lesdoelen
  • Je krachten tekenen  als vectoren, op de juiste schaal.
  • Je kan de krachten op een auto (4x) tekenen.
  • Je kan de lucht-, rol- en schuifweerstand uitleggen,                en de factoren die de grootte ervan bepalen.
  • Je kan de nettokracht bepalen.
  • Je kan uitleggen wat het verband is tussen nettokracht        en beweging van een auto.

Slide 5 - Tekstslide

Vectoren
- Krachten teken je als pijlen
- Krachten hebben een grootte en een richting
- De pijl begint op het voorwerp waarop de kracht werkt
- De lengte van de pijl is "op schaal", en geeft de grootte van de       kracht weer;   bijv. 1 cm = 10 N

Slide 6 - Tekstslide

Soorten krachten
  • motorkracht
  • wrijvingskracht: 
          luchtweerstand (frontaal oppervlak)
          rolweerstand (contactoppervlak)
          schuifweerstand (zonder rol/wiel)
  • Nettokracht = optelsom van alle krachten, resultante

Slide 7 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 400 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
400 - (100+200) =
400 - 300 = 100 N
De auto gaat sneller!

Slide 8 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 300 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
300 - (100+200) =
300 - 300 = 0 N
De auto houdt dezelfde snelheid! (constant)

Slide 9 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 0 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
0 - (100+200) =
0 - 300 = - 300 N
De auto vertraagt! (gaat langzamer)

Slide 10 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 0 N
Rolweerstand =200 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
0 - (200 + 200) =
0 - 400 = - 400 N
De auto vertraagt! (remt!)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Lees § 2.3 Krachten op auto's
Handboek blz. 61 t/m 67

Slide 13 - Tekstslide

waar wil je nog een vraag over stellen?

Slide 14 - Open vraag