Thema 11: De leerlingen communiceren passend in verschillende situaties

Feedback geven en ontvangen
Even herhalen aan de hand van een quiz
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
OpvoedkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Feedback geven en ontvangen
Even herhalen aan de hand van een quiz

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij positieve feedback is het de bedoeling om....
A
Kritiek te geven op een positieve manier
B
Het positieve te bevestigen of te stimuleren

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom wordt negatieve feedback gegeven?
A
Om te tonen dat je de baas bent
B
Om kritiek te uiten
C
Om een gedragsverandering te bekomen

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Met feedback is het de bedoeling....
A
De persoon stimuleren
B
Een terugkoppeling te geven aan de andere persoon.
C
Begripvol over te komen

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarop moet je letten bij het geven van feedback?
A
Op het beschrijven van veranderbaar gedrag
B
Reactie van de andere pesoon
C
Je gebruikt de woorden nooit, altijd, overal

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer geef je een goede vorm van feedback?
A
Als je de woorden nooit, altijd, en overal gebruikt
B
wanneer je onveranderbaar gedrag omschrijft.
C
Als je gebruik maakt van de ik-boodschap

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is belangrijk bij het geven van feedback?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vraag je feedback?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en vragen
Belangrijk: 
 • Veranderbaar gedrag
 • Ik-boodschap
 • Effect van gedrag op jou 
 • Gevoel
 • Gewenst gedrag

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Oefening: Rollenspel
De ene leerling is leerkracht en de andere leerling is een leerling. 
De leerkracht moet feedback geven over de minder goede punten van de leerkracht.
Hoe zal de leerkracht feedback geven? 
timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Oefening 2: 
De ene leerling is werkgever van een bedrijf en de andere leerling is een werknemer. 
De werknemer heeft een fout gemaakt. 
Hoe kan de werkgever op een constructieve manier 
feedback geven? 
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Oefening p 11: verbind onderstaande voorbeelden
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Positieve feedback is zoals een compliment

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
 • Complimenteer regelmatig
 • Concreet en beschrijvend
 • Concreet gedrag en niet de persoon
 • Richt je op het proces en niet het resultaat
 • Prijs kleine stappen en vergelijk met zichzelf
 • Geen beloningen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Complimenten:
 • Oprecht
 • Concreet
 • Let op context!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Feedback geven en ontvangen
Geef een complimentje! 
 • Jullie krijgen 3 kaartjes waarop jullie een compliment mogen schrijven
 • 1 voor een goede vriendin, 1 voor iemand met wie je minder contact hebt en 1 iemand gekozen door de leerkracht
 • Deel uit!
timer
10:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Assertiviteit

Slide 20 - Woordweb

Open 
Eerlijk
Grenzen
Zelfvertrouwen
Respect
Positief
Nee kunnen zeggen
Opkomen voor je eigen mening
Assertiviteit
Sommige gedragingen zijn meer gewenst dan andere 


Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk gedrag vertoon jij over het algemeen?
Assertief
Sub-assertief
Agressief

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Assertiviteit
Oefeningen: Bedenkt zelf een voorbeeld van deze vormen van gedrag in jouw persoonlijk leven (pg. 14 en 15).

timer
5:00

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Assertiviteit
Oefening: Lees de volgende situaties (3) en geef bij iedere vorm van gedrag een mogelijke reactie (pg. 15 - 16). 

timer
15:00

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rechtop staan met een stevige houding
Verbaal
Non-verbaal

Slide 25 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je zegt iets met een goed hoorbare stem, niet te stil en niet te luid
Verbaal
Non-verbaal

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je probeert oogcontact te houden tijdens het gesprek.
Verbaal
Non-verbaal

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je durft 'nee' zeggen.
Verbaal
Non-verbaal

Slide 28 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je komt op voor jouw eigen mening
Verbaal
Non-verbaal

Slide 29 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je lichaamshouding is in lijn met de boodschap die je wilt geven.
Verbaal
Non-verbaal

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Je wordt voorgestoken in de winkel.
Assertief
sub-assertief
Agressief

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Er is iemand die jou per ongeluk een stamp geeft in het langslopen.
Assertief
Sub-assertief
Agressief

Slide 32 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Iemand wordt gepest op de speelplaats.
Assertief
Sub-assertief
Agressief

Slide 33 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Iemand die je goed kent komt in de problemen aan het station.
Assertief
Sub-assertief
Agressief

Slide 34 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Iemand probeert jou te overtuigen van zijn gelijk.
Assertief
Sub-assertief
Agressief

Slide 35 - Poll

Deze slide heeft geen instructies