Belgische politiek

Belgische politiek
burgerschap
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapSecundair onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Belgische politiek
burgerschap

Slide 1 - Tekstslide

Hoe worden beslissingen genomen in België?
A
toeval
B
groep
C
dictatuur
D
loterij

Slide 2 - Quizvraag

Wat betekent het woord democratie?
A
Een systeem waarin het volk regeert
B
Een systeem waarin de militairen regeert
C
Een systeem waarin de koning regeert
D
Een systeem waarin de rijken regeert

Slide 3 - Quizvraag

Welke rechten heb je in België?
Basisrechten
Tekst
recht op bescherming
recht om mee te beslissen
Recht om te discrimineren

Slide 4 - Sleepvraag

Welke vorm van macht overheerst in België?
A
dictatuur
B
monarchie
C
gedeelde macht
D
absolute macht

Slide 5 - Quizvraag

Hoe is de macht in België verdeeld?
A
wetgevende, uitvoerende, rechterlijke macht
B
wetgevende, parlementaire, rechterlijke macht
C
uitvoerende, rechterlijke en koninklijke macht
D
koninklijke macht, uitvoerende en regerende macht

Slide 6 - Quizvraag

Lesdoelen
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een parlementaire democratie is.
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een  democratische rechtstaat is
 • Leerlingen kunnen minstens 3 voorbeelden geven hoe zij kunnen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Slide 7 - Tekstslide

Parlementaire democratie
 • Beslissingen worden genomen door vertegenwoordigers.
 • Vertegenwoordigers worden gekozen door burgers.
 • Hoe?
 • Wanneer zijn het verkiezingen? Zoek op!

Slide 8 - Tekstslide

Parlementaire democratie: verkiezingen
9 juni 2024:
 • Europese, federale (kamer van volksvertegenwoordigers) en Vlaams (+Brusselse) parlement 
13 oktober 2024:
 • gemeenten en provincie

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een democratische rechtstaat?
 • Alle Belgen hebben dezelfde rechten 
 • Grondwet!
 • Iedereen gelijk voor de wet
 • Iedereen kan controleren of de regels goed toegepast worden: parlement moet transparant zijn.
 • Rechtbanken zijn onpartijdig en zorgen dat de regels correct toegepast worden.

Slide 10 - Tekstslide

Democratische rechtstaat: recht om mee te beslissen!
Hoe?
Zoek op!

Slide 11 - Tekstslide

Hoe kunnen burgers mee beslissen in België?

Slide 12 - Open vraag

Recht om mee te beslissen!
 • Verkiezingen
 • referendum
 • volksraadpleging
 • betogen
 • burgerpanels
 • ...

Slide 13 - Tekstslide

Wat betekent een parlementaire democratie?
A
Een systeem waarin de vertegenwoordigers door de bevolking verkozen worden. Zij vormen het parlement.
B
Een systeem waarin de president de belangrijkste macht heeft
C
Een systeem waarin de militaire macht de belangrijkste macht heeft
D
Een systeem waarin de rechterlijke macht de belangrijkste macht heeft

Slide 14 - Quizvraag

Wat zijn kenmerken van een parlementaire rechtstaat?
A
Censuur, onderdrukking van politieke oppositie, ongelijke toegang tot rechtspraak.
B
Centrale planning, absolute macht van de regering, beperkte individuele vrijheden.
C
Scheiding der machten, grondwettelijke beperkingen op de macht, vrije en eerlijke verkiezingen.
D
Directe democratie, willekeurige besluitvorming, onbeperkte rechten voor de regering.

Slide 15 - Quizvraag

Op welke manier heeft de burger inspraak in ons land?

Slide 16 - Open vraag