H4.3 Rekenen aan reacties

H4.3 Rekenen aan reacties
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H4.3 Rekenen aan reacties

Slide 1 - Tekstslide

Voor vandaag: 
Herhaling 4.2: reactievergelijkingen kloppend maken

Nieuw uit 4.3: uitleg massaverhoudingen

Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Voor vandaag: 
Herhaling 4.2: reactievergelijkingen kloppend maken

Nieuw uit 4.3: uitleg massaverhoudingen

Huiswerk

Slide 3 - Tekstslide

1

Slide 4 - Video

00:00
Kijk deze video voor uitleg over hoe je reactievergelijkingen kloppend maakt. 


Speel de video versneld af als het te traag gaat. 

Slide 5 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Stap 1: Stel het reactieschema op
Stap 2: Vervang de stofnamen door de formules van de stoffen
Stap 3: Maak de reactievergelijking kloppend door de getallen voor de stoffen te veranderen
Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt


Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld reactievergelijking kloppend maken
Voorbeeldvraag: 
Bij de verbranding van methaan met zuurstof komen koolstofdioxide en water vrij. 
Stel de reactievergelijking op. 

Oplossing: 
Reactievergelijking opstellen in 4 stappen

Slide 7 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + waterSlide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + water
Stap 2: CH4 + O2                                        CO2 + H2O
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3Slide 9 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + water
Stap 2: CH4 + O2                                        CO2 + H2O
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3
Stap 3: CH4 + 2 O2                                    CO2 + 2 H2O 
                C = 1, H = 4, O = 4                         C = 1, H = 4, O = 4Slide 10 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + water
Stap 2: CH4 + O2                                        CO2 + H2O
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3
Stap 3: CH4 + 2 O2                                    CO2 + 2 H2O 
                C = 1, H = 4, O = 4                         C = 1, H = 4, O = 4
Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt: ja!


Slide 11 - Tekstslide

Voor vandaag: 
Herhaling 4.2: reactievergelijkingen kloppend maken

Nieuw uit 4.3: uitleg massaverhoudingen

Huiswerk

Slide 12 - Tekstslide

Massaverhoudingen
Met massaverhoudingen kun je uitrekenen wat de massa van de beginstoffen en reactieproducten is in een reactie. 

Dit kun je doen door gebruik te maken van de reactievergelijking + tabel van atoommassa's

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeeld massaverhouding
Voorbeeldvraag: 
Hoeveel gram water ontstaat er bij de verbranding van 5 gram methaan?

Oplossing: 
Deel 1: stel de kloppende reactievergelijking op
Deel 2: rekenen met massaverhoudingen

Slide 14 - Tekstslide

Deel 1: stel de kloppende reactievergelijking op
(zie vorige slides voor stapsgewijze uitleg)
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + water
Stap 2: CH4 + O2                                        CO2 + H2O
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3
Stap 3: CH4 + 2 O2                                    CO2 + 2 H2O 
                C = 1, H = 4, O = 4                         C = 1, H = 4, O = 4
Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt: ja!


Slide 15 - Tekstslide

Deel 2: rekenen met massaverhoudingen
Stap 1: bereken de molecuulmassa's van de stoffen
Stap 2: hou rekening met in welke verhouding de stoffen reageren
Stap 3: kruislinks vermenigvuldigen of verhoudingstabel
Stap 4: controleer je antwoord

Slide 16 - Tekstslide

Deel 2: rekenen met massaverhoudingen
Stap 1: massa CH4 = 1 x 12,0 u + 4 x 1,0 u = 16,0 u
               massa H2O = 2 x 1,0 u + 1 x 16,0 u = 18,0 u


Slide 17 - Tekstslide

Deel 2: rekenen met massaverhoudingen
Stap 1: massa CH4 = 1 x 12,0 u + 4 x 1,0 u = 16,0 u
               massa H2O = 2 x 1,0 u + 1 x 16,0 u = 18,0 u
Stap 2: CH4 + 2 O2                   CO2 + 2 H2O
                1 molecuul CH4 geeft 2 moleculen H2O
                de massaverhouding CH4 : H2O is dus 1 : 2
                dus massa CH4 = 16,0 u en massa H2O = 2 x 18,0 = 36,0 u


Slide 18 - Tekstslide

Deel 2: rekenen met massaverhoudingen
Stap 1: massa CH4 = 1 x 12,0 u + 4 x 1,0 u = 16,0 u
               massa H2O = 2 x 1,0 u + 1 x 16,0 u = 18,0 u
Stap 2: CH4 + 2 O2                   CO2 + 2 H2O
                1 molecuul CH4 geeft 2 moleculen H2O
                de massaverhouding CH4 : H2O is dus 1 : 2
                dus massa CH4 = 16,0 u en massa H2O = 2 x 18,0 = 36,0 u
Stap 3: (zie tabel) ? = 5 g x 18,0 u / 16,0 u = 5,6 g


Stof
u
g
CH4
16,0
5
H2O
18,0
?

Slide 19 - Tekstslide

Deel 2: rekenen met massaverhoudingen
Stap 1: massa CH4 = 1 x 12,0 u + 4 x 1,0 u = 16,0 u
               massa H2O = 2 x 1,0 u + 1 x 16,0 u = 18,0 u
Stap 2: CH4 + 2 O2                   CO2 + 2 H2O
                1 molecuul CH4 geeft 2 moleculen H2O
                de massaverhouding CH4 : H2O is dus 1 : 2
                dus massa CH4 = 16,0 u en massa H2O = 2 x 18,0 = 36,0 u
Stap 3: (zie tabel) ? = 5 g x 18,0 u / 16,0 u = 5,6 g
Stap 4: controleer je antwoord: er ontstaat 5,6 gram water

Stof
u
g
CH4
16,0
5
H2O
18,0
5,6

Slide 20 - Tekstslide

Voor vandaag: 
Herhaling 4.2: reactievergelijkingen kloppend maken

Nieuw uit 4.3: uitleg massaverhoudingen

Huiswerk

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag!
Voor volgende les: 
Kijk de tekst van paragraaf 4.3 door en lees de stukken die je nog lastig vind. 

Maak de helft van de opgaven van paragraaf 4.3. Je beslist zelf welke opgaven je nodig hebt om de stof goed te oefenen. Kies verstandig!  

Lees paragraaf 7.3 door voor de volgende les. 
(Maak ook het blad met reactievergelijkingen af als je dat nog niet gedaan hebt, zie Magister)

Slide 22 - Tekstslide