Present Simple vs Present Continuous herhaling

Present Simple vs Present Continuous
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Present Simple vs Present Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Present Simple - herhaling
Wanneer gebruik je de present simple?
We gebruiken de present simple als we het hebben over:
- feiten,
- gewoonten,
- en dingen die we met regelmaat doen.


Slide 4 - Tekstslide

Present Simple - herhaling
Wat is de shit-regel? In het woord shit zit namelijk She, He en IT, alles binnen de 3e persoon enkelvoud:
- she --> she swims fast.
- he --> he swims fast.
- it --> it swims fast.
Let ook hierop:
She watches (watch = sisklank) , He studies (study > Y staat vóór medeklinker)


Slide 5 - Tekstslide

Jimmy ___ to play games.
A
like
B
likes

Slide 6 - Quizvraag

You ___ in Schijndel.
A
live
B
lives

Slide 7 - Quizvraag

It never ___ in Rosmalen.
A
rain
B
rains

Slide 8 - Quizvraag

Hoe maak je een vraag in de
PRESENT SIMPLE?
A
Het hele werkwoord vooraan
B
Do/Does vooraan en dan het hele werkwoord
C
Am/Is/Are vooraan en dan hele werkwoord
D
have/has vooraan en dan het hele werkwoord

Slide 9 - Quizvraag

Maak deze zin VRAGEND:
I like pizza.
A
Do I like pizza?
B
Does I like pizza?
C
Like I pizza?
D
Likes I pizza?

Slide 10 - Quizvraag

Maak de volgende zin ONTKENNEND:
We love animals.
A
We are love animals.
B
We doesn't love animals.
C
We do love animals.
D
We don't love animals.

Slide 11 - Quizvraag

Maak de volgende zin VRAGEND:
He is my best friend.
A
Is he my best friend?
B
Does he is my best friend?
C
He isn't my best friend.
D
Are he my best friend?

Slide 12 - Quizvraag

Maak deze zin ONTKENNEND:
She listens to music
A
She listens not to music.
B
She doesn't listens to music.
C
She don't listens to music.
D
She doesn't listen to music.

Slide 13 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Our teacher ___ the grammar.
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 14 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Look! The birds ___ away!
A
fly
B
flying
C
are fly
D
are flying

Slide 15 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
We ___ to the pub right now.
A
go
B
are going
C
are go
D
going

Slide 16 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Why ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 17 - Quizvraag

Which sentence is written in the Present Continuous?
A
They play football in the garden.
B
Vegetarians don't eat meat.
C
I get up.
D
They're playing football in the garden.

Slide 18 - Quizvraag

Een shit-regel hoort bij?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 19 - Quizvraag

She is playing the piano.
A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Past Continuous

Slide 20 - Quizvraag

She plays the piano.
A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Past Continuous

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide