Klas 1, Les 4: Storyboard


Les 4: Storyboard
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Les 4 Storyboard Met het maken van een storyboard zorg je dat je weet hoe je filmverhaal eruit komt te zien. Een storyboard is een soort stripverhaal van je verhaal. De opdrachten in deze les helpen de leerlingen met een kritische blik te kijken en betekenis te geven aan wat ze zien. Daarnaast stimuleren ze een onderzoekende houding met name in het vertalen van het eigenverhaal naar beeldtaal.

Instructies

Benodigdheden
 • Werkboek film online (invulbaar) of print versie, les 1
 • Docentenhandleiding, les 1
 • Bijlage filmbegrippen en filmberoepen, les 1
 • Bijlage Apps en materialen, les 1
 • Bijlage storyboard
 • Bijlage Klapbord maken
 • Digibord
 • Mobile telefoon (opgeladen) of laptop
Lesopbouw
 • Verkenning
 • Informatie
 • Oefenen
 • Reflecteren

Voorbereiding:
Bekijk de bijbehorende LessonUp-les en zet deze voor aanvang van de les klaar. Als u de werkboeken niet digitaal laat invullen zorg dan dat elke leerling een geprinte versie van het werkboek vlog heeft. 

Leerdoelen:
De leerling leert om een idee om te zetten in een verhaal De leerling leert het verhaal om te zetten naar een storyboard en een film scenario. De leerling maakt kennis, krijgt handvatten en voert uit, alle processen die met het film maken te maken hebben.  

Aan het einde van de les weten de leerlingen wat het doel is van een storyboard en draaiboek is en kunnen het maken. 

Overzicht van de opdrachten.

Opdracht 1 (slide 2 - pagina 17 werkboek)
De leerlingen bekijken het schoolTV filmpje 'Hoe is het verhaal van een film opgebouwd?' en beantwoorden dan de volgende vragen.
Noteer de titel van een film waarvan jij het verhaal goed vindt:
 • Wie is in deze film de hoofdpersoon?
 • Welk doel heeft deze hoofdpersoon?
 • Wie/wat werkt dat doel tegen. wie of wat is de tegenkracht?

Opdracht 2 (slide 3 - pagina 18 werkboek)
Laat de leerlingen in hetzelfde groepje werkt waarmee zij het woordweb hebben gemaakt in de vorige les. Laat hen het woordweb erbij pakken en aan de handhiervan de volgende vragen beantwoorden 
 • Waar gaat het verhaal over?
 • Welke personages komen er in het verhaal voor?
 • Wat is er aan de hand?
 • Waar speelt het verhaal zich af
 • Bedenk een onverwachte wending?
 • Titel van het verhaal

Opdracht 3 (slide 4 - pagina 19 werkboek)
In de vorige opdracht hebben de leerlingen een verhaal bedacht aan de hand van de woordweb die ze in de vorige les hebben gemaakt. Laat de leerlingen hun verhaal delen met de klas of een ander groepje. Het is de bedoeling dat de leerlingen feedback krijgen op hun verhaal en dit gebeurd aan de hand van de volgende checklist. 
 • Is het duidelijk welk onderwerp het verhaal heeft?
 • Zijn er spannende, verrassende momenten te bedenken bij dit verhaal?
 • Past het verhaal bij het groepje?
 • Is het haalbaar om het verhaal in 1 les te filmen?
 • Wat vind je goed aan de film?
 • Heb je nog een leuke tip?
Opdracht 4 (pagina 20 werkboek)
Deze opdracht is een vervolg op opdracht 3. Nu de leerlingen feedback op hun verhaal hebben gehad kunnen ze hun verhaal ordenen in begin - midden - eind. Dit zorgt ervoor dat ze een coherent krijgen.

Opdracht 5 (slide 5 - pagina 20 werkboek)
Bekijk met de leerlingen het filmpje van Bobby en luister goed naar haar tips over film acteren. 

Opdracht 6 (slide 6 - pagina 21 werkboek)
Laat de leerlingen de emoties oefenen met de sleepvraag, welke herkennen ze. Na het doen van de sleepvraag kunnen ze met de emoties oefenen.
Laat de leerlingen tegenover elkaar zitten en om beurt een emotie spelen. De ander raad welke emotie er gespeeld wordt. 
Laat de leerlingen de emotie alleen met het gezicht spelen (klein spelen). De leerlingen kunnen ook uitproberen of door alleen aan de emotie te denken de ander de emotie kan raden.

Extra opdracht (slide 8 - pagina 21)
Als er leerlingen eerder klaar zijn of er is nog ruimte in de les, laat de leerlingen dan naar het you tube kanaal KORT gaan en een korte Nederlandse speelfilm uitzoeken. Je kunt dit ook klassikaal doen. Het is een goede oefening voor de leerlingen om te zien hoe filmverhalen zijn opgebouwd en of ze het herkennen.
https://www.youtube.com/c/KORTomroepntr

Instructies

Onderdelen in deze les


Les 4: Storyboard

Slide 1 - Tekstslide

In deze les..
 • Wat is een storyboard?
 • Een storyboard maken
 • Draaiboek invullen
 • Extra opdracht oefenshots
 • Extra opdracht acteren
 • Extra opdracht klapbord maken
Storyboard 
Elke scène die jullie straks gaan opnemen bestaat uit verschillende shots. 


Om het filmen zo soepel mogelijk te laten verlopen en zo goed mogelijk voor te bereiden, wordt er een storyboard gemaakt. 

Slide 2 - Tekstslide

Waarom wordt er een storyboard gebruikt?

Uitleg bij het eerste stukje tekst over de shots:  Vertel de leerlingen dat een scène uit wel meer dan 20 shots (beelden) bestaan! Het kost dus best wat werk. Door steeds af te wisselen van shots  neem je het publiek mee in het verhaal en blijft het leuk/spannend om naar te kijken. 

TIP: bekijk de soorten shots uit les 2 nog eens!

Uitleg bij het stukje tekst over het storyboard: 
In het storyboard staan alle shots uitgetekend per scène. Zo kunnen de leerlingen gelijk beginnen op de dag van het filmen en hoeven ze niet op dat moment nog te bedenken wat en hoe ze gaan filmen.

Slide 3 - Video

Voorbeeld van een storyboard en hoe de film is geworden.Hier een duidelijk voorbeeld van een shot uit de film en het storyboard

Slide 4 - Tekstslide

Vraag
Kunnen de leerlingen de schot benoemen die ze zien?

antwoord: mediumshot
totaal shot
medium shot
close-up
totaal-shot

Slide 5 - Sleepvraag

Sleepvraag
Hier zien we  nog vier verschillende storyboard tekeningen en hoe de shot uiteindelijk is geworden. 

Zien de leerlingen de overeenkomsten tussen de storyboard en het uiteindelijke shot?
Kunnen ze de shots benoemen - laat ze de sleepvraag doen.
storyboard voorbeeld

Slide 6 - Tekstslide

Storyboard Batman
Dit is een voorbeeld van een professioneel storyboard. Het uittekenen van een storyboard voor een hele film kost  veel tijd. Op de filmset is het erg handig om een storyboard te hebben zodat de regisseur precies kan zien hoe de shots en het perspectief van tevoren zijn bedacht.

In de volgende slide staat een voorbeeld van een simpel storyboard
Storyboard voorbeeld

Slide 7 - Tekstslide

Eenvoudig storyboard
In de vorige slide was een gedetailleerd storyboard te zien uit de film Batman. Deze slide laat zien dat het op een eenvoudige manier kan. De leerlingen hoeven geen gedetailleerde tekeningen te maken

Tip 
Vertel de leerlingen dat het storyboard een hulpmiddel is bij het filmen van het verhaal, dat het niet gaat om perfecte tekeningen. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, zolang het maar duidelijk is om welk shot het gaat en wat er op dat shot te zien is.
Storyboard
shot, perspectief, actie,
tekst van de personage
shot, perspectief, actie
tekst van de personage
shot, perspectief, actie,
tekst van de personage
shot, perspectief, actie
tekst van de personage
shot, perspectief, actie
tekst van de personage
shot, perspectief, actie,
tekst van de personage

Slide 8 - Tekstslide

Storyboard
Laat de leerlingen uit de vorige les het verhaal erbij pakken. Deel per groepje de twee storyboards uit ( Print vanuit de bijlage 2x ). De leerlingen beschikken dan over 12 vlakken waar ze hun verhaal in kwijt kunnen. Per vlak tekenen ze:
 • een shot
 • kader en perspectief
 • actie en/of tekst van de personage(s)
Laat de leerlingen het storyboard goed bewaren dit hebben ze weer nodig bij het filmen. 
Draaiboek voorbeeld
Locatie
Kostuums
Camera
Rekwisieten
schoolplein
gang

Klaslokaal

Kamerdirecteur
trainingsjasje (Bart)
Petje (Skye)
Eigen kleding
(allemaal)
Bal (Merel)
Agenda (Vincent)
Schooltas (allemaal)


Stoel op wieltjes (Bart)


Plant (Skye)
Lynn
Bart

Skye

Merel

Slide 9 - Tekstslide

Draaiboek
In deze slide zien de leerlingen een voorbeeld van een draaiboek. In een draaiboek wordt aangegeven waar je filmt welke spullen en kostuums er nodig zijn. 

Laat de leerlingen in het werkboek het draaiboek invullen en neem deze slide als voorbeeld. 
De leerling vult het draaiboek in naar aanleiding van het storyboard. Ze schrijven per onderdeel de naam op van degene die het onderdeel regelt en noteren wie de camera bedient.
volgende les
filmen van alle shots voor jullie film

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

extra opdracht - oefenshots

Slide 11 - Tekstslide

Extra opdracht 1
Als er tijd over is en/of je wilt extra tijd besteden aan het filmproces, laat de leerlingen dan deze extra opdracht doen. De leerlingen kunnen voor het filmen hun telefoon gebruiken. De do's en dont's voor filmen met de telefoon staan in de slide.
 • Laat ze minimaal drie shots uit het storyboard kiezen en laat ze deze shots oefenen. 
 • kijk samen of per groepje oefenshots terug
 • Komen de shots over zoals ze bedoeld zijn? Waarom wel/niet?
Extra opdracht 

Slide 12 - Tekstslide

Extra opdrachten 2 en 3
Klapbord maken
Laat de leerlingen een klapbord maken, alle informatie hierover staat in de bijlage en bekijk het filmpje!

Acteren
Adviseer de leerlingen die een rol spelen in de film om deze rol te oefenen
 Het beste kunnen de leerlingen dit samen met iemand doen omdat jezelf niet kan zien wat je doet. Als de leerlingen het samen doen kunnen zij elkaar tips  geven.  De leerlingen kunnen dit op school doen, maar ook thuis. Acteer tips staan in het werkboek op pagina 27
De Beeldbastards is gemaakt door
met dank aan:

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies