לולאת for

לולאות For
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Recently usedPrimary EducationAge 4,6,9

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

לולאות For

Slide 1 - Tekstslide

לולאות For
נגדיר מספר פעולות אותן נבצע מספר ידוע של פעמים


Slide 2 - Tekstslide

לולאות For
נגדיר מספר פעולות אותן נבצע מספר ידוע של פעמים

Slide 3 - Tekstslide

לולאות For
ערכו של המשתנה יאותחל אוטומטית ל-0
הלולאה תתבצע כל עוד  ערכו יהיה קטן מ- 10

Slide 4 - Tekstslide

for item in range (5):
print(‘Hagit')
כמה פעמים יודפס השם

Slide 5 - Open vraag

for item in range (5):
print(‘Hagit')
מה יהיה הערך הסופי של
item

Slide 6 - Open vraag

לאיזה ערך מאותחל המשתנה
K

Slide 7 - Open vraag

מה יהיה הערך של
K
בסוף הלולאה

Slide 8 - Open vraag

מה יהיה הערך הראשון שיודפס

Slide 9 - Open vraag

מה יהיה הערך האחרון שיודפס

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Link