Les 13 Warmteoverdracht

Les 13: Warmteoverdracht in een warmtewisselaar

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProcesbeheersingMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 13: Warmteoverdracht in een warmtewisselaar

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les komen de volgende onderwerpen aan bod.

Wat is warmteoverdracht?
Hulpstoffen bij warmtewisselen
Stroming in een warmtewisselaar
Warmteverschil
Weerstandslagen bij warmteoverdracht
Warmtestroom door een warmtewisselaar berekenen
 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is warmteoverdracht?
de stroming van warmte-energie. In de procesindustrie gebruik je voor warmteoverdracht meestal een warmtewisselaar.

Bewerkingen waarbij warmte moet worden toegevoegd of juist moet worden afgevoerd zijn:
verwarming, koeling, verdamping, condensatie, invriezing.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor een warmtewisselaar heb je het volgende nodig:

Slide 4 - Woordweb

een hulpstof
een temperatuurverschil
een warmtewisselaar
een warmteproducent of koudeproducent

Hulpstof
Hulpstoffen geven warmte af aan een product of stof, zodat het product opwarmt. Hulpstoffen kunnen ook warmte opnemen, zodat het product afkoelt.
Factoren keuze hulpstof:
het temperatuurgebied
de soortelijke warmte
de warmtegeleidingscoëfficiënt
de kubieke uitzettingscoëfficiënt
de energie die nodig is om de hulpstof te laten circuleren
de stabiliteit
de kosten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpstoffen voor het toevoeren van warmte

Water
Stoom
Hoogkokende vloeistof
Olie

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpstoffen voor het afvoeren van warmte

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Gelijkstroom
Tegenstroom

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Temperatuurverschil (ΔT): de warmtestroom bij warmtewisselaars.

ΔT in °C = ΔT in K.

Gelijkstroom: bij gelijkstroom kun je het logaritmische gemiddelde temperatuurverschil berekenen.Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gelijkstroom
ΔTgroot =110 °C
ΔTklein = 30 °C


ln(30110)(11030)=61,5

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het temp gem bij een tegenstroom T hoog is 70 T laag is 10°C

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Tegenstroom
ΔTgem = (ΔTgroot+ΔTklein)/2


[Tabel NA 37]

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weerstandslagen bij warmteoverdracht
Bij indirecte warmteoverdracht is er geen direct contact tussen je product en de hulpstof, maar heb je te maken met verschillende weerstandslagen.

Scheidingswand
Vuillaagje
Filmlaagje
Je kunt filmlaagjes dunner maken door:
een gladde scheidingswand met zo min mogelijk vuil
de stroomsnelheid te verhogen
de temperatuur te verhogenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtestroom door een warmtewisselaar berekenen
Je kunt de warmtestroom door een warmtewisselaar als volgt berekenen:
Фw = U x A x Δ Tgem
Hierin is:
Фw = de warmtestroom [W] of [J/s]
U = de warmtedoorgangscoëfficiënt of warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/(m² · K)]
A = de oppervlakte van de warmtewisselaar [m2] 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtewisselaar U=1000W
A = 20m2
T =45°C
Фw = U x A x Δ Tgem
Hoe groot is de warmtestroom max.

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies