SS Theme 4 4GT oefenen grammatica werkwoordstijden

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

           werkwoordsvormen/tijden voorbeelden
She (be) is always hungry  -> herhaling = present simple
The train (leave) leaves at 9 am sharp -> schema=pres. simple/shit-regel
Harry (go)went to France last year -> verleden tijd afgrond= past simple
They (eat) are eating a sandwich -> op dit moment/nu = pres. continuous
They (run)were running in the park when a dog bit them -> was bezig= past continuous
I will give a party when I pass my exams-> belofte/aankondiging
Look at those clouds! It's going to rain!->bewijs = to be going to

Slide 2 - Tekstslide

Kies de juiste werkwoordsvorm(tijd)
We ..........TV when it started to rain. (to watch)

Slide 3 - Open vraag

We were watching TV when it started to rain
het was bezig..  toen er iets anders gebeurde

Slide 4 - Tekstslide

I (to want)....to visit you yesterday, but you
(to be)..... not at home.

Slide 5 - Open vraag

I wanted....to visit you yesterday, but you were..... not at home.

past simple want yesterday is VT

Slide 6 - Tekstslide

Look! It..... (to rain), so we can't
(to go)........ to the beach

Slide 7 - Open vraag

Look! It is going to rain , so we can't  go to the beach

Door het woordje look weet je dat het NU gebeurt dus pres. cont.

Slide 8 - Tekstslide

The sun .......in the east. (to rise)

Slide 9 - Open vraag

The sun  rises in the east

dit is een feit dus pres. simple
 denk ook aan de shit-regel-> she/he / it krijgen -s/-es
the sun kun je vervangen door it

Slide 10 - Tekstslide

While the doctor ......(to examine) Mr Jones this morning, his son ....(to wait) outside

Slide 11 - Open vraag

While the doctor was examining Mr Jones this morning, his son was waiting outside

beide handelingen waren bezig, vanmorgen
-> past cont.

Slide 12 - Tekstslide

Wait a minute, I .....(to carry) this box for you.

Slide 13 - Open vraag

Wait a minute, I will carry this box for you.

Dit is een spontaan besluit/aankondiging/belofte

Slide 14 - Tekstslide

bij welke tijd hoort:
yesterday
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
past continuous

Slide 15 - Quizvraag

often
A
Present simple
B
past simple
C
future
D
present continuous

Slide 16 - Quizvraag

already
A
present simple
B
past simple
C
future( to be going to)
D
past continuous

Slide 17 - Quizvraag

look!
A
present simple
B
present continuous
C
future ( will)
D
Past continuous

Slide 18 - Quizvraag

last week
A
present simple
B
past simple
C
past continuous
D
future

Slide 19 - Quizvraag

Bij welke tijd hoort :
sometimes

Slide 20 - Open vraag

sometimes, often, already, never, every, usually, normally  zijn herhalingen= present simple

Slide 21 - Tekstslide

welke tijd?
now

Slide 22 - Open vraag

now= nu, dus het is bezig
present continuous
( to be+ ww+ ing

Slide 23 - Tekstslide

Do you ( like) milk in your tea?

Slide 24 - Open vraag

Do you like milk in your tea?

Dit is een mening of feit-> present simple

Slide 25 - Tekstslide

Mandy and Susan ...(to watch) films every weekend.

Slide 26 - Open vraag

Mandy and Susan watch films every weekend.

signaalwoord -> every weekend, dit is een herhaling dus present simple
Mandy and Susan kun je vervangen door they

Slide 27 - Tekstslide

My ski instructor believes it.... (to snow)
in the mountains tomorrow evening.

Slide 28 - Open vraag

My ski instructor believes it will snow in the mountains tomorrow evening.
 
Er is geen bewijs, de ski instructeur denkt dit = onzeker -> will

Slide 29 - Tekstslide

The English lesson ...(to start) at 8:45.

Slide 30 - Open vraag

The English lesson starts at 8:45.

Dit is een (tijd) schema = altijd present simple
The English lesson kun je vervangen door it = shit-regel-? + S

Slide 31 - Tekstslide

I am ....(to see) my sister in April.

Slide 32 - Open vraag

I am going to see my sister in April.

Dit is een afspraak/voornemen/plan in de toekomst-> present continuous

Slide 33 - Tekstslide

Wait! I.... (to drive) you to the station.

Slide 34 - Open vraag

Wait! I will drive you to the station.

Dit is een spontaan besluit/aankondiging/belofte
-> future met will

meer oefenen? 
klik op de volgende dia, je ziet dan een oefenwebsite met gemengde oefeningen

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link