Poulediner 8 feb. '24

Poulediner
8 februari 2024
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
IntersectoraalBeroepsopleiding

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Poulediner
8 februari 2024

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
                 -> Check-in
                 -> De rollen van de docent 
                 -> Intervisie
                 -> Check-out
                 

Slide 2 - Tekstslide

Check - in 

Slide 3 - Tekstslide

Wat hoop je te
leren vanavond?

Slide 4 - Woordweb

Leerdoelen, na deze "les"....
                   - ...weten jullie waarom leerdoelen nuttig zijn
                   - ...ken je de zes rollen van de docent 
                   - ...heb je praktische tips om te gebruiken 
                   -...heb je antwoord op je vragen

Slide 5 - Tekstslide

Het belang van leerdoelen
          - Leerdoelen geven richting aan het leerproces
                  - effectieve feedback kunnen geven
        
Het leerdoel moet duidelijk en specifiek zijn, zodat het voor iedereen begrijpelijk is wat er precies geleerd moet worden. Het leerdoel moet meetbaar zijn, zodat het mogelijk is om te beoordelen of het doel is bereikt. Het leerdoel moet haalbaar zijn binnen de gestelde tijd en met de beschikbare middelen.

           - Lesdoel geeft een richting aan jouw les
                   - in stapjes controleren of doelen behaald worden

Slide 6 - Tekstslide

Het belang van leerdoelen
Examen-domeinen
(voorbeeld)

Slide 7 - Tekstslide

De rollen van de docent
                   1 = Gastheer > de gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt hij 
                                                  bewust contact met zijn leerlingen
                   2 = Presentator > de presentator vangt de aandacht van zijn leerlingen
                   3 = Didacticus > de didacticus geeft instructie
                   4 = Leercoach > de coach is een ervaren leraar die focust op het leerproces van de 
                                                   individuele leerling
                   5 = Pedagoog > de pedagoog zorgt voor een veilig klimaat
                   6 = Afsluiter > de afsluiter laat de leerlingen reflecteren en sluit zijn les op een 
                                                 effectieve manier af


Maar dan vooral ook heel praktisch!

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat viel jullie op aan Frank?

Slide 10 - Woordweb

1) Gastheer
1) GASTHEER: STEMT AF

Hoe dan?
- Bij de deur staan als lln binnenkomen
- Verbaal en non-verbaal contact leggen 
   met de leerlingen
- Gesprekjes aanknopen

Slide 11 - Tekstslide

2) Presentator
2) PRESENTATOR: VANGT DE AANDACHT

Hoe dan?
- Aandacht krijgen van de leerlingen 
- Leiding nemen in de klas
- Goede opening
- Uitleg wat de bedoeling is (lesdoel / leerdoel)

- Getal 7
- Gedachtenoefening
- Actualiteit
- HEEEEY!

Slide 12 - Tekstslide

Welke opening van een
docent is jou bijgebleven?
(of heb je zelf ooit gedaan)

Slide 13 - Woordweb

3) Didacticus
3) DIDACTICUS: GEEFT INSTRUCTIE

Hoe dan? 
- Instructie geven
- Diverse werkvormen
- Activeren van leerlingen als groep / individueel

Wie geeft dit college eigenlijk?

Slide 14 - Tekstslide

4) Leercoach
4) LEERCOACH: STIMULEREN TOT ONTWIKKELING

Hoe dan?
- Afstemmen op de leerling, contact maken
- Relatie voor prestatie 
- Individuele gesprekken, focus op doelen, proces en inhoud 
- Stimuleren door vragen te stellen


- Open houding
- Spiegelen
- Aansluiten belevingswereld

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

5) Pedagoog
5) PEDAGOOG: HOUDT ORDE EN ZORGT VOOR WERKSFEER

Hoe dan?
- Consequent zijn (voorspelbaar) 
- Veilige omgeving zijn
- Corrigeren op gedrag en niet de persoon
- Wenselijk gedrag benoemen (positief!)

- Jij bent vervelend!
- Het is vervelend dat je stoort!

Slide 17 - Tekstslide

5) Pedagoog
5) PEDAGOOG: HOUDT ORDE EN ZORGT VOOR WERKSFEER

                          Leerling X is een stoorzender in jouw les....
                         
                          Bedenk in drietallen een escalatieladder (voor in de klas) en type 
                          deze in de Lesson-up

Slide 18 - Tekstslide

Type hier de escalatieladder
van jullie groepje

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

6) Afsluiter
6) AFSLUITER: ALLE ROLLEN KOMEN SAMEN, AFSCHEID NEMEN VAN ELKAAR

Hoe dan?
- Neem hiervoor de tijd, niet afraffelen
- Samenvatten
- reflecteren op lesdoel / leerdoel
- Huiswerk oid. en opruimen 
- check-out
- raadsel

Slide 21 - Tekstslide

Welke vraag heb je nog
(niet beantwoord gezien)?

Slide 22 - Woordweb

Leerdoelen behaald?
                  - ...weten jullie waarom leerdoelen nuttig zijn
                  - ...ken je de zes rollen van de docent 
                  - ...heb je praktische tips om te gebruiken 
                  -...heb je antwoord op je vragen

Slide 23 - Tekstslide

Hoeveel procent van de leerdoelen is bij jou behaald?
- ...weten jullie waarom leerdoelen nuttig zijn
- ...ken je de zes rollen van de docent
- ...heb je praktische tips om te gebruiken
-...heb je antwoord op je vragen
-1100

Slide 24 - Poll

Wat heb je geleerd
waar je echt iets aan hebt?

Slide 25 - Woordweb

Check-out
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 26 - Poll