3m - lesson 45: grammar present simple vs present continuous

Welcome!
lesson 45: present simple vs present continuous 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome!
lesson 45: present simple vs present continuous 

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
  • present simple vs present continuous 
  • explanation
  • practice
  • homework Friday (diagnostic test) 

Slide 2 - Tekstslide

present simple

Slide 3 - Woordweb

present continuous?

Slide 4 - Woordweb

Present simple vs. present continuous
I walk the dog every day 
He always goes to school by bus                       --> present simple
We never wake up before 6 in the morning 


They are feeding the animals right now 
Look! That man is running across the street   ---> present continuous 
She is sleeping now 

Slide 5 - Tekstslide

Present simple vs present continuous
present simple
present continuous
tegenwoordige tijd:
he/she/it + ww + s
am/is/are + ww + ing 
(I am walking)
(wetenschappelijke) feiten, gewoontes & routines
- iets wat NU aan de gang is
- aangeven van irritatie 
- I walk the dog every day
- Tom sometimes reads a book (gewoonte)
- Look! That man is making      a painting
- She is sleeping right now 
- That customer is always          complaining

Slide 6 - Tekstslide

Practice
in the next 6 slides, fill in the correct form of the verb using either the present simple or the present continuous 

Look for signal words! 

Slide 7 - Tekstslide

1. We never (watch) ________ TV in the morning.

Slide 8 - Open vraag

2. Listen! Sandy (sing) _________ in the bathroom.

Slide 9 - Open vraag

3. My mother (make)___________ breakfast now.

Slide 10 - Open vraag

4. They often (clean)___________ the bathroom.

Slide 11 - Open vraag

5. Water (boil) _______ at a 100 degrees.

Slide 12 - Open vraag

6. I (chat) _________ with my friend at the moment.

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Link

Practice!
ex. 25 p. 101

Slide 15 - Tekstslide

Diagnostic test
vocab + grammar practice 

Bring to class on Friday! 
Slide 16 - Tekstslide