geestelijke stromingen

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatiemanagementHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud van de les
  • Wat is een webquest?
  • Taxonomie van Bloom
  • Bronnen
  • Rubrics
  • Beoordelingsformulier
  • Google sites
  • Presentatie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht module geestelijke stromingen
Maak een webquest met als basis een van de geestelijke stromingen: christendom, boeddhisme, islam, hindoeïsme, jodendom en humanisme. 

ontwikkelingslijn: onderwijs ontwerpen
De webquest mag gemaakt worden op eigen wijze (Google Sites wordt aangeboden)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een webquest?
- meerdere opdrachten rond een thema/verhaal (het narratief)
- voor de bovenbouw (groep 6-7-8)
- zelfstandig uit te voeren door de kinderen
- kinderen gebruiken bronnen op het internet
- door deelopdrachten komen kinderen tot een eindproduct
- kinderen beoordelen zelf, wel handleiding voor de leerkracht

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

De (eind)opdracht
Wat maakt een opdracht leuk om te doen?
Wat maakt een opdracht leerzaam?


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

dit is de oude versie. hier wordt nog gesproken over hogere denkorde. Dit model suggereert dat iedere stap doorlopen moet worden.

Slide 10 - Tekstslide

Dit model is de herziene versie. belangrijk is de balk met kennis die de basis vormt voor de verschillende lagen. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dilemma

Kinderen willen autonomie

Kinderen willen ook weten wat ze moeten doen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1 en 2 (15 minuten)
stap 1: brainstorm met elkaar welke onderwerpen geschikt kunnen zijn voor de webquest (gebruik een lege achterkant)
stap 2: bedenk de eindopdracht en eventuele deelopdrachten (gebruik werkblad 1)

presenteer dit aan de andere groepjes (kort). We geven elkaar feedback en ideeën om goede opdrachten te verzinnen. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen (15 minuten)
Ga op zoek naar kindvriendelijke bronnen 
Denk hierbij aan kennis en vaardigheden

verzamel de bronnen op werkblad 2 

in de webquest minimaal 8 bronnen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: Rubric
Scoreformulier
Kinderen moeten het zelf kunnen invullen
Puntenverdeling (goed-voldoende-kan beter/matig)
Verschil goed beschreven
Wanneer is het voldoende? puntentelling!

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rubric: 10 minuten
Bedenk met elkaar minimaal 4 criteria waarop jullie gaan beoordelen.

Bedenk wanneer het voldoende is, goed en "kan beter".

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Narratief (10 minuten)
De webquest krijgt een inleiding door middel van een narratief

Gebruik het kindperspectief voor een hogere betrokkenheid

Tegelijk: korte cursus Google sites

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vereisten webquest
Vaste indeling 
Vanuit een verhaal (narratief)
Opdracht (niveau 5 of 6 in de taxonomie)
Bronnen (8  verschillende digitale, kindvriendelijke bronnen)
Verwerk levensvraag, venster van Kopmels, citaat vanuit de dialoogtafels en een actualiteit rondom de stroming in de webquest. (kan altijd op pagina leerkracht)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentatie en webquest
De presentatie duurt maximaal 8 minuten:
1. Je deelt de link van de webquest met de beide docenten. Graag voorafgaand aan de presentatie (denk aan publiceren)
2. Tijdens de eerste 5 minuten ga je in op de verantwoording van het deel van Geestelijke Stromingen (onderdeel 1 tm 5 in het beoordelingsformulier).
3. Tijdens de laatste 3 minuten geef je een ‘rondleiding’ door je webquest. Jullie verantwoorden o.a. de gemaakte keuzes aan de hand van de theorie van Bloom (dus in hoeverre leiden de opdrachten naar de verschillende treden in de taxonomie van Bloom- onderdeel 6 in het beoordelingsformulier).
4. Quote en actuele gebeurtenis

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

remke heijmans
r.heijmans@thomasmorehs.nl

delen van de site: remkeh@gmail.com

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies