Thema 11 - 12 - 13

visies op opvoeden.
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

visies op opvoeden.

Slide 1 - Tekstslide

welke 4 verschillende soorten opvoedstijlen bestaan er?
A
autoritair, verwend, verwaand en verwaarlozend
B
autoritair, toegeeflijk, persoonlijk en assertief.
C
democratisch, normen en waarden, pedagogische en verwaarlozend.
D
autoritair, toegeeflijk, democratisch en verwaarlozend.

Slide 2 - Quizvraag

de 4 verschillende soorten opvoedstijlen. 
opvoedstijl 1 : autoritair 
de opvoeder is de baas en het kind moet gehoorzamen.
opvoedstijl 2 : toegeeflijk 
opvoeders hebben veel aandacht voor de wensen en behoefte van het kind, kind krijgt bijna altijd zijn zin.
opvoedstijl 3 : democratisch
opvoeders hebben oog voor de wensen, behoefte en ontwikkeling van het kind, aan de hand daarvan worden regels opgesteld.
opvoedstijl 4 : verwaarlozend
opvoeders bieden weinig geborgenheid, betrokkenheid, steun of veiligheid.

Slide 3 - Tekstslide

begrippen van pagina 55 tm 69 
(boek : gespecialiseerd pedagogisch medewerker)
een visie is een bepaalde kijk op zaken, het het geval van een pedagoog is dit een kijk op opvoeden.
pedagogische visie is een samenhangend geheel van opvattingen over opvoeding van kinderen.

binnen de kinderopvang is het pedagogisch beleidsplan een plan voor de lange termijn waarin beschreven staat hoe er opvoedkundig gewerkt wordt en waarom dat zo gebeurt. 

Slide 4 - Tekstslide

Bij welke pedagoog hoort deze uitspraak?
A
Freinet
B
Gordon
C
Montessori
D
Pikler

Slide 5 - Quizvraag

Bij welke pedagoog hoort deze uitspraak?

"Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen benadering"
A
Freinet
B
Montessori
C
Korzac
D
Steiner

Slide 6 - Quizvraag

Bij welke pedagoog hoort deze uitspraak?

"Kinderen zijn elkaars eerste pedagoog"
A
montessori
B
korczak
C
Reggio Emilia
D
Gordon

Slide 7 - Quizvraag

Een pedagogische stroming is een theorie over opvoeding, ontwikkeld door een deskundige. 

(boek pedagogisch klimaat, pagina 26)

Slide 8 - Tekstslide

maria montessori
Thomas Gordon
door veel zelf te doen groeit het zelfvertrouwen van een kind en neem hun eigenwaarden toe.
gelijkwaardigheid staat centraal.

kijk naar het kind, luister wat ze te zeggen hebben en neem ze serieus

Slide 9 - Sleepvraag

iedere kind en situatie is uniek en vraagt een andere aanpak
Janus korczak
emmi pikler

Slide 10 - Poll

een persoonlijke hechte band met het kind en ruimte voor het kind om de wereld te ontdekken staan centraal
Janus korczak
emmi pikler

Slide 11 - Poll

Freinet
Het is je taak als pedagogisch medewerker het kind te begeleiden in de drang om te onderzoeken en experimenteren.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide