2.2 Correcte handelswijze bij voedingsmiddelen: FIFO

FIFO-systeem
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

FIFO-systeem

Slide 1 - Tekstslide

Terugkijken op de vorige les
 • De inspectie bij ontvangst van goederen.
 • Correcte temperatuur van producten bij levering.
 • De voorschriften bij temperatuurmeting.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het doel van het FIFO-systeem in de horeca?

Slide 3 - Open vraag

Leerdoelen
Aan het einde van de les weten jullie:
 • De wijze waarop het FIFO-systeem gehanteerd wordt.
 • Kritieke punten bij THT datum van producten.
 • Belangrijke punten bij gekoelde opslag van voedsel.

Slide 4 - Tekstslide

FIFO-systeem
 • Het FIFO-systeem is een logistieke methode waarbij voedingsmiddelen verwerkt worden in de volgorde van binnenkomst.
 • Minder verse producten worden als eerste verkocht/gebruikt.
 • Verse producten die binnen komen worden achter de minder verse producten opgeslagen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

First in
 • Toepassing is met name van belang voor gekoelde bederfelijke producten.
 • FIFO is van toepassing op geleverde grondstoffen, halffabrikaten en op zelf bereide producten.
 • Voorzie bereide bederfelijke producten voor gekoelde opslag van een duidelijke houdbaarheidsdatum.
First out
 • Gebruik eerst de producten met de korste houdbaarheids-datum, ook al zijn deze later geleverd.
 • Controleer of het FIFO-systeem gehanteerd wordt bij het pakken van een product.
 • Controleer een keer per week de toepassing van FIFO-systeem bij bederfelijke producten.

Slide 7 - Tekstslide

Kritieke punten bij THT-datum
 • Overschrijding van de TGT-THT datum is wettelijk strafbaar.
 • Bewaar de producten volgens de richtlijnen op de verpakking.
 • Vers geleverd rauw vlees, vis en schaaldieren zonder TGT datum zo kort mogelijk bewaren.
 • Bewaar zelf bereide producten maximaal 48 uur.
 • Verwijder de producten waarvan de THT-datum is overschreden.
 • Bewaar geen producten in aangebroken conservenblikken, in verband met verontreiniging met metalen.

Slide 8 - Tekstslide

Gekoelde opslag van voedsel
 • Bewaar bederfelijke producten bij een temperatuur lager dan 7 graden Celsius.
 • Plaats producten vrij van de vloer en wanden.
 • Temperatuur van het product mag nooit hoger zijn dan de omgevingstemperatuur.
 • Controleer de temperatuur van de koelkast dagelijks aan de hand van de display.
 • Verwijder de producten waarvan de tht-datum overschreden is.
 • Verwijder producten na constatering van mogelijke besmetting.

Slide 9 - Tekstslide

Groepsopdracht
 • Vorm groepjes van drie.
 • Taken verdelen: wie schrijft, wie zoekt en wie presenteert.
 • Je krijgt 10 minuten de tijd hiervoor.
 • Bespreek de rollen binnen de samenwerkingsgroep.
 • Zoek drie risicoproducten op met een TGT-datum en leg waarom het product een risicoproduct is.
 • Zoek vier producten op met een THT-datum en leg uit waarom het product langhoudbaar is.
 • Verwerk de informatie op papier met tekst en plaatjes.
timer
10:00

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Wat gebeurt bij het FIFO-systeem?
A
Producten worden langer bewaard
B
Producten verlaten nooit de koeling
C
Opslag volgens indeling van producten
D
Minder verse producten worden eerst verkocht

Slide 12 - Quizvraag

FIFO is van toepassing op
A
Geleverde grondstoffen en bereide producten
B
Alleen bereide producten
C
Alleen lang houdbare producten
D
Verse vis

Slide 13 - Quizvraag

TGT-THT datum is wettelijk strafbaar bij
A
Goede controle op de datum
B
Goede hygiene
C
Overschrijding van de datum
D
Slechte administratie

Slide 14 - Quizvraag

Bij gekoelde opslag mag het product nooit
A
Verpakt en voorzien zijn THT-TGT datum
B
Lager zijn dan de omgevingstemperatuur
C
Hoger zijn dan de omgevingstemperatuur
D
Gekoeld zijn

Slide 15 - Quizvraag

Wat betekent de afkorting FIFO?
A
First in First out
B
First in never out
C
Favourite interesting Foods Online
D
Fast in First out

Slide 16 - Quizvraag

Wat hebben wij geleerd?

Slide 17 - Woordweb

Huiswerkopdracht: Zoek naar informatie over reinigen en desinfecteren.
 • Zoek naar informatie over reiniging en disinfectie.
 • Maak aantekeningen en neem deze mee naar de volgende les.

Slide 18 - Tekstslide