Unit 12: second conditional

Second
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Second

Slide 1 - Tekstslide

Second conditional 
Wanneer? 
Als we het hebben over situaties die onwaarschijnijk zijn.
Gaat waarschijlijk niet gebeuren.

Slide 2 - Tekstslide

Second conditional 
Je hebt een if-clause en een main-clause

Voorbeeld:
  If she was a millionaire, she would be happy. 

Slide 3 - Tekstslide

Second conditional 
Vorm:

If-clause: past simple
main-clause: would + infinitive

Slide 4 - Tekstslide

Second conditional 
Belangrijk: 

Bij het werkwoord 'to be' gebruik je in de if-clause bij de onderwerpen I, she, he, it --> were

If I were a panda, I would sleep all day.

Slide 5 - Tekstslide

Fill in:
If I _____ (win) the lottery, I _____ (be) very happy.

Slide 6 - Open vraag

Fill in:
If she _____ (be) here, I _____ (tell) her that I love her.

Slide 7 - Open vraag

Fill in:
My mother ____ (have) gone to India, if we ____ (be- not) in lockdown.

Slide 8 - Open vraag

If shoppers ___ (pay) for plastic bags, they ___ (reuse) more of them.

Slide 9 - Open vraag

Now think of a second conditional yourselves!

Slide 10 - Open vraag

Are there any questions?

Slide 11 - Open vraag