DPF_Ibrahim

DPF
I. Durubaba
WPL3
30 8 2019
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

DPF
I. Durubaba
WPL3
30 8 2019

Slide 1 - Tekstslide

schoolcontext

pureté - confiance - humour 
ambiance - échange - audace
famille - histoires - diversité 
changement - emotion - 
vulnérabilité - esprit sportif


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

1. Interpersoonlijk
Veilig leer-en leefklimaat
'De puurheid die Ibrahim heeft laten zien 
heeft de band tussen hem en zijn 
leerlingen versterkt." (woordrapport WPB) 

Slide 4 - Tekstslide

Plato
‘On peut en savoir plus sur quelqu'un 
en une heure de jeu qu'en une année 
de conversation.’ 

Slide 5 - Tekstslide

Adaptief Onderwijs (Stevens, 2004) (Teitler, 2015, p. 32)
ARC-model (C = leerdoelen opstellen)

Roos van Leary (Geerts & Van Kralingen, 2011, p. 129)

Wees niet jezelf (Teitler, 2013, p. 37)
(Kwetsbaar opstellen)

Néerlandais

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

2. pedagogisch
de rol Pedagoog (Slooter, 2010)

Escalatieladder  (Slooter, 2010, p. 81)
'Berlijnse muur'

Drieslagregel (Slooter, 2010, p. 82)
persoon 
gedrag 

Slide 8 - Tekstslide

Leerlingen erbij betrekken 
LessonUp

Omgaan met verschillende leerbehoeften
-Sociogram (Geerts & Van Kralingen, 2016, p. 227)
-Autochtone en allochtone leerlingen (Autar, 2004)
-ADHD (Lieshout & Van Deth, 2009)

Slide 9 - Tekstslide

Bonjour à tous!

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Tekstslide

3. Vakinhoudelijk/vakdidachtisch
Nieuwe methodes uitproberen
Ezelsbruggetjes
Liedjes 
Telefoongesprekken met Native Speakers.

Doeltaal als voertaal  
Input & output (Westhoff, 2008)
Communicatietaal (Kwakernaak, 2007)
Herhaling (Plante, 2009)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Differentiatie bij leesvaardigheid
Interesse 
Niveau (ERK, 2001)
Keuzes laten maken (Ebbens & Ettekoven, 2013)

Inductieve Grammatica (Kwakernaak, 2009)
Zelfontdekken 

Slide 14 - Tekstslide

4. Organisatorisch
2 locaties 

vooruitplannen 

Timemanagement 
Prioriteiten stellen 
creatief omgaan met tijd 
Continue signaal (Geerts & Van Kralingen, 2011, p. 139)
Uitgesteld aandacht (Teitler, 2015, p. 70)

Slide 15 - Tekstslide

5. Samenwerken met Collega's
Jezelf kunnen zijn

plenaire vergaderingen 
''Hij laat zich tijdens de plenaire vergaderingen horen en zet mensen aan het denken met zijn opvattingen.' Erg dapper! (woordrapport WPB)

Vernieuwingen onderwjis
Ervaringen delen Slide 16 - Tekstslide

6. Omgaan met de omgeving
Verschillende schoolculturen
Dorp/stad
Privacy

Ouderavonden
gesprekstechnieken (konig, 2001. pp. 23-24)
responsief handelen (Teitler, 2015, p. 120)

Slide 17 - Tekstslide

7. Reflectie 
Grens leraar-leerling
Andere oplossingen vinden (orde)
Consequent Handelen
van regel naar routine (Teitler, 2015, p. 52)

nieuwe werkvormen
Activerend didactiek (Coole &Valk, 2010)
AIM-didactiek (Dönszelmann, 2008)
Taaluitwisseling 

Omgaan met emoties 

Slide 18 - Tekstslide

Literatuurlijst
1. Autar, K. (2004) Omgaan met allochtone leerlingen. Amersfoort: Unie voor het Christelijk                       Onderwijs.
2. De Coole, D., & Valk, A. (2010). Actief met taal. Bussum: Coutinho.
3. Dönszelmann, S. (2008) AIM-didactiek voor het schoolvak Frans. Levende Talen Magazine, 19-            21. 
4. Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren: Basisboek. Groningen/Houten: Noordhoff                Uitgevers.  
5. Geerts, W., & Kralingen, R. van. (2014). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
6. Keijzer, J., e.a. (2016). Differentiëren in het talenonderwijs. Bussum: uitgeverij Coutinho.
7. Konig, A. (2001). In gesprek met de leerling. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

Slide 19 - Tekstslide

8. Kwakernaak, E. (2007). De doeltaal als voertaal, een kwaliteitskenmerk. Levende Talen                                Magazine, 94(2), 12-16. 
9. Kwakernaak, E. (2009). Didactiek van het vreemde talenonderwijs. Bussum: uitgeverij                                  Coutinho 
10. Plante, K. (2009) Het belang van begrijpelijk taalaanbod in de les. Levende Talen Magazine,                    9- 11.
11. Slooter, M. (2013) De vijf rollen van de leraar (6e druk). Amersfoort: CPS.
12. Staatsen, F., e.a. (2011). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: uitgeverij                                 Coutinho. 

Slide 20 - Tekstslide

13. Tammenga-Helmantel, M. (2013) Over het hoe en waarom van grammaticale instructie.                         Levende Talen Magazine, 10-15.
14. Teitler, P. (2015). Lessen in orde (2e druk). Bussum: Coutinho.
15. Van Lieshout, T., & Van Deth, R. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen (2e                  druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Slide 21 - Tekstslide