Presentatie Engels

Vorige keer
 • Uitspraak A
 • Introductie Presentatie 
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishTertiary Education

In deze les zitten 38 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vorige keer
 • Uitspraak A
 • Introductie Presentatie 

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • (korte) herhaling intro
 • Middenstuk indeling
 • handige zinnen
 • Slot indeling
 • handige zinnen

Slide 2 - Tekstslide

Presentatie school
Als je voor school moet gaan presenteren moet het bestaan uit een paar onderdelen:
 1. Introductie zelf
 2. Introductie onderwerp
 3. Midden gedeelte
 4. Slot 

Slide 3 - Tekstslide

Introductie zelf
Hou het kort, hou het makkelijk:
Hello, my name is Charelle. (Formeel)
Hey, I'm Charelle. (informeel)
Goodmorning/afternoon everyone, my name is Charelle. (Formeel)
Hello everyone, my name is Charelle (Formeel/informeel)

Slide 4 - Tekstslide

Useful phrases introduction
Hello, hi, hey
Hallo, Hoi, hai
Welcome everyone,
Welkom iedereen
Goodmorning,afternoon, evening
Goedemorgen, middag, avond
My name is Charelle
Mijn naam is Charelle
I'm Charelle
Ik heet Charelle

Slide 5 - Tekstslide

Bedanken
Neem in jouw introductie ook de tijd om jouw luisteraars te bedanken voor de aandacht:
I would like to thank everyone for taking the time to listen.
I appreciate you taking the time to listen to me.
First off, I would like to thank everyone.

Slide 6 - Tekstslide

Usefull phrases thanking
I would like to
Ik wil graag
To thank
Bedanken
Taking the time to
tijd maken voor
First off, second off, third off
Ten eerste, ten tweede, ten derde
To appreciate
Waarderen

Slide 7 - Tekstslide

Greetings
Groeten
Hello
Hallo
Welcome everyone
Welkom iedereen
I would like to welcome everyone
Ik wil graag iedereen welkom heten
Goodmorning/afternoon/evening
Goedemorgen/middag/avond
Hi / hey
Hoi/ hai

Slide 8 - Tekstslide

Introduction
Introducties
My name is...
Mijn naam is...
I am ...
Ik ben
For those who don't know me...
Voor degene die mij niet kennen
Let me introduce myself...
Laat mij mijzelf voorstellen...
I see some new faces, let me...
Ik zie nieuwe gezichten, laat mij...
Before we begin, let me introduce myself briefly....
Voordat we beginnen, laat mij mijzelf kort introduceren..
I am.... some of you might know me from ....
Ik ben .... Sommigen van jullie kennen mij misschien van...

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden
Hello everyone! For those who don't know me, let me introduce myself. I am Charelle van der Waal, and I work in....

Welcome everyone! I see some new faces, let me start by introducing myself. I am Charelle van der Waal, and I work in...

Hey guys! I am Charelle van der Waal, some of you might know me

Slide 10 - Tekstslide

Thanking
Bedanken
Thank you to everyone for taking the time to listen to me today
Bedankt voor het nemen van de tijd om  naar mij te luisteren vandaag
I would like to thank everyone for taking the time to listen to me today
Ik wil graag iedereen bedanken voor het tijd nemen om naar mij te luisteren vandaag
First off, I would like to start by thanking you for taking the time to listen
Als eerste wil ik iedereen bedanken voor het tijd nemen om naar mij te luisteren
Thank you for taking the time to listen
Bedankt voor het tijd nemen om te luisteren.

Slide 11 - Tekstslide

Introduceren topic 
Bij een simpel onderwerp hoef je maar één zin te zeggen.
Bij ingewikkeldere topics ga je meer details geven tijdens de introductie.

Slide 12 - Tekstslide

Introduction of your topic (simple)
Onderwerp introductie (simpel)
Today I am going to be talking about
Vandaag ga ik het hebben over
I would like to talk about...
Ik wil het graag hebben over..
In my presentation I will tell you about
In mijn presentatie ga ik het hebben over
During the presentation I wil discuss...
Tijdens de presentatie bespreken wij...

Slide 13 - Tekstslide

Usefull phrases topic introduction
Today I am going to
Vandaag ga ik 
To talk about
Praten over
To discuss
Bespreken
To focus on
Focussen op
During 
Tijdens
To tell about
vertellen over

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld
Hello everyone, my name is Lesley Wouters and today I will discuss the topic of "business English" with you. 
First off, I would like to thank you for taking the time to listen to me. 
During this presentation I will discuss several useful phrases, I will discuss some fun and interesting series to watch ánd I will focus on some grammar rules. 

Slide 15 - Tekstslide

Oefening
Pak een kladblaadje en schrijf een
groet
zelf introductie
introductie topic (verzin iets)

We gaan er per slide doorheen :)

Slide 16 - Tekstslide

Middenstuk
In jouw middenstuk ga jij het punt van jouw presentatie uitleggen, onderbouwen en tastbaar maken.
Bedenk daarvoor eerst:
Ga jij een probleem => oplossing uitleggen?
Ga je een onderzoek => resultaat uitleggen?
Ga je een feit duidelijk maken en uitbouwen?

Slide 17 - Tekstslide

Logische volgorde
Bedenk daarna de subtopics van je onderwerp en zet ze in een logische volgorde
Onderzoek=> resultaat
1. de aanleiding voor het onderzoek
2. hoe het onderzoek is gedaan
3. eventuele problemen waar je tegen aan bent gelopen en de oplossingen
4. De resultaten

In je slot ga je vertellen wat die resultaten voor effect hebben op je mederwerkers/wat je conclusie is.

Slide 18 - Tekstslide

Standaard zinnen
First I will (talk about Business English) then I will (expand on the structure of a presentation) Finally I will (give you examples on how to use it) 

Slide 19 - Tekstslide

First off, second off, third off
Ten eerste, ten tweede , ten derde
First I will, then I will, Finally I will
Als eerste ga ik, daarna ga ik, en ten slotte ga ik
First of all, I will continue with, to finish I'll
Als eerste, dan ga ik door met, als einde ga ik
I would like to start with, continue with and I will end by...
Ik wil graag beginnen met, dan ga ik door met en ik wil eindigen met

Slide 20 - Tekstslide

Voorbeeld
Hello everyone, welcome. For those who don't know me, I am Lesley Wouters and I work as a tutor at gostudent. 
Today I will talk about having a presentation in English.
I will start by highlighting the differences between formal and informal English, I'll continue with introducing the structure of a presentation and giving example phrases to use and I will end with practicing how to write a presentation template with you guys

Slide 21 - Tekstslide

Oefening 2
Schrijf een template voor de introductie van het topic dat je hebt bedacht. 
Gebruik de woorden in de vorige slides.

Slide 22 - Tekstslide

Een sterk begin
Een goede spreker heeft van het begin af aan jouw aandacht. Je weet van het begin al of je een de presentatie leuk of niet leuk gaat vinden en of je de aandacht erbij kan houden.

Dat heeft te maken met de start die je maakt.

Slide 23 - Tekstslide

Begin na je Introductie met...
Vulwoorden!
"So as I was saying, "
"Right then, "
"Alright, let's begin"
"Okay, now onto the hard work"

Slide 24 - Tekstslide

Right then
Okay 
Alright
Okay
So
Dus
So as I was saying
Dus, zoals ik zei
Let's begin
Laten we beginnen
Okay, now onto the hard work
Okay en nu het harde werk

Slide 25 - Tekstslide

Begin met...
Leg een probleem voor (heb je ooit het idee gehad dat....nou, je bent niet de enige want... Ik heb dit en dit gedaan om...)
Begin met een verhaal (Ik heb ooit een persoon ontmoet die... Maar uiteindelijk had hij (probleem) Dat zette mij aan het denken....)

Gaan we mee bezig zodra jij onderwerpen hebt :)

Slide 26 - Tekstslide

The end
In the last part of your presentation you must come with a conclusion
this can be an opinion  (reviewing these facts, I believe that..)
This can be a fact (As I have shown in this presentation, it is clear that...)
This can be a question (So if we look to this information, it is unclear if...)
This can also be a summary (So, to summarise ...)

Slide 27 - Tekstslide

Keyphrases Opinion
Reviewing the information I laid out for you, I believe strongly that...
So , based on these facts I would say that...
Based on the information we discussed, In my opinion ....

Slide 28 - Tekstslide

Keyphrases facts
So based on this presentation, we may assume that
According to such and such research....
In light of this information,

Slide 29 - Tekstslide

Keyphrases Questions
Based on this information, it is still unknown 

According to these facts it is still unclear if...

Based only on these facts we cannot with certainty say that

Slide 30 - Tekstslide

Keyphrases Summary 
“To summarise…”
“In conclusion…”
“I would like to recap…”
“To sum up what has been said…”
“So, we have covered…”

Slide 31 - Tekstslide

Note
For a summary:
Tip: go through your topics with the main point:

To summarise, aircraft A was designed in 1942 with the purpose of .., It was constructed in such and such way and later it performed well in these conditions.

Slide 32 - Tekstslide

Oefening 3
Bepaald welk einde je wilt:
Feiten
Mening
Vraag
Opsomming
Schrijf een template voor het einde van jouw presentatie

Slide 33 - Tekstslide

Oefening 4
We gaan hem oefenen!
 1. Zin melodie
 2. Uitspraak / vertrouwen

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Welke dingen valt je op aan deze sprekers?

Slide 38 - Tekstslide