1-2-21 Engels 1B

Grammatica aanwijzen: this, that, these, those
Ik ken de grmmatica regels die horen bij: tag questions 
Grammar
Engels
1-2-21
Unit 3, lesson 2 opdracht 11,12,13b
Hoe is het gegaan?
afmaken: Unit 3, lesson 2 opdracht 11,12,13b 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Grammatica aanwijzen: this, that, these, those
Ik ken de grmmatica regels die horen bij: tag questions 
Grammar
Engels
1-2-21
Unit 3, lesson 2 opdracht 11,12,13b
Hoe is het gegaan?
afmaken: Unit 3, lesson 2 opdracht 11,12,13b 

Slide 1 - Tekstslide

Deze les nodig: 
- Engelse boek
- Computer/ laptop om de les te volgen
- Telefoon om mee te doen aan de LessonUp les (log alvast in!)
- Potlood 
timer
1:30

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een question tag?
  • Question tag = aangeplakte vraag

  • bijvoorbeeld:  He's a good guy, isn't he?

  • In het NL: : "toch?" of "hè"

Slide 3 - Tekstslide

How are you?
Use 1 emoji to describe
how you are doing.
timer
1:00

Slide 4 - Open vraag

Grammar
blz 93 in je boek

Slide 5 - Tekstslide

Stap 1:

Hoofdzin ontkennend --> tag bevestigend

BV. He isn't a good guy, is he?
                   -                                 +
Stap 1:

Hoofdzin bevestigend --> tag ontkennend


BV. He's a good guy, isn't he?

                   +                          -

Slide 6 - Tekstslide

Stap 2:
Hoofdzin in TT --> tag in TT

BV. He doesn't like the girl, does he?
               TT / -                   TT / +
Stap 2:
Hoofdzin in VT --> tag in VT

BV. He liked the girl, didn't he?

               VT / +                    VT / -

Slide 7 - Tekstslide

Stap 3:
Hulpwerkwoord in de zin --> met dat hulpww een tag maken

BV. Ben can ride a bike, can't he?

Tag: hulpww / TT / -
Stap 3:
Geen hulpwerkwoord in de zin --> tag maken met een vorm van 'to do'

 BV. Ben loves his girlfriend, doesn't he.

Tag: geen hulpww / TT / -

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Kies de juiste tag question:
He likes ice cream,.......?
A
does he
B
isn't he
C
won't he
D
doesn't he

Slide 10 - Quizvraag

Kies de juiste tag question:
She will travel to Spain,......?
A
will she
B
doesn't she
C
won't she
D
isn't she

Slide 11 - Quizvraag

Kies de juiste 'question tag':
You did your homework, ... ?
A
didn't you
B
did you
C
do you
D
don't you

Slide 12 - Quizvraag

Kies de goede "question tag":
That tower isn't really haunted, ...........?
A
is it?
B
does it?
C
isn't it?
D
doesn't it?

Slide 13 - Quizvraag

What is the correct tag question?
My friends like eating pizza, ............
A
liken't they?
B
don't my friends?
C
aren't they?
D
don't they?

Slide 14 - Quizvraag

Kies de juiste 'question tag':
Ross had lost the match, ... ?
A
doesn't he
B
did he
C
hadn't he
D
didn't he

Slide 15 - Quizvraag

Vul aan:
You really don't like him, ______________?
A
don't you
B
do you

Slide 16 - Quizvraag

Vul aan:
This hamburger looks good, ________________?
A
isn't it
B
doesn't it

Slide 17 - Quizvraag

Vul aan:
He is your friend, _____________?
A
isn't he
B
is he

Slide 18 - Quizvraag

Vul aan:
She walks all the way home, ____________?
A
isn't she
B
does she
C
doesn't she

Slide 19 - Quizvraag

Vul aan:
We aren't always late, _____________?
A
are we
B
aren't we
C
isn't it
D
do we

Slide 20 - Quizvraag

Vul aan:
You hate my brother, ____________?
A
do you
B
aren't you
C
don't you
D
are you

Slide 21 - Quizvraag

Vul aan:
You play football in college, ___________?
A
do you
B
don't you
C
are you
D
aren't you

Slide 22 - Quizvraag

Vul aan:
That music sounds great, ________?
A
doesn't it
B
does it
C
do it
D
don't it

Slide 23 - Quizvraag

Vul aan:
Fred cannot sit still, _________?
A
cannot he
B
can he
C
doesn't he
D
does he

Slide 24 - Quizvraag

Vul aan:
My dog is amazing, _________?
A
is he
B
isn't he
C
does he
D
doesn't he

Slide 25 - Quizvraag

Aan de slag 
Maak: Unit 3, lesson 2 opdracht 11, 12, 13b 

Over 13b: geen geluidsfragment. Zoek zelf op wat de betekenis van het bord is in het Engels op internet! 

Succes! 

Slide 26 - Tekstslide

Afronding
Hoe is het gegaan? 

Huiswerk: opdrachten 11,12,13b afmaken 

Tot woensdag! 

Slide 27 - Tekstslide