Basisstof 3 Het hart havo 2 in twee lessen

planning
-Terugblik
- Lesdoelen
-Uitleg BS 3
-Check lesdoelen
-Vooruitblik
-Afsluiten
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

planning
-Terugblik
- Lesdoelen
-Uitleg BS 3
-Check lesdoelen
-Vooruitblik
-Afsluiten

Slide 1 - Tekstslide

                  herhaling vorige les

Slide 2 - Tekstslide

Zuurstofarm -
kleine bloedsomloop
Zuurstofrijk -
grote bloedsomloop
Zuurstofrijk -
kleine bloedsomloop
Zuurstofarm -
grote bloedsomloop

Slide 3 - Sleepvraag

Thema 3 Bloedsomloop

Basisstof 3 Het hart

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen
- Je kunt de delen van het hart en de aansluitende bloedvaten noemen met hun kenmerken en functies.

Slide 5 - Tekstslide

Wat weet jij al van het hart ?
Kan jij de nummers 1 t/m 14 al invullen?

timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Ligging van het hart
Hart ligt in de borstholte direct achter het borstbeen in de ruimte tussen de longen.

Slide 7 - Tekstslide

dsf
Links (L)
Rechts (R)

Slide 8 - Tekstslide

Het hart

Slide 9 - Tekstslide

Krans(slag)aders
Kransslagader: 
-aftakking van aorta
- voorziet de hartspier van zuurstof 
en voedingsstoffen
Kransader:
- zuurftof- en voedingsstofarm
- komt uit in de rechter boezem

Slide 10 - Tekstslide

kransslagader is aftakking van de aorta
Aftakking naar het hart
kransslagader - aanvoer zuurstof en voedingsstoffen

kransader-afvoer van CO2 en afvalstoffen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Harttussenwand

Slide 13 - Tekstslide

Boezems
- Hierin komt het bloed het hart binnen.
Linkerboezem
Rechterboezem

Slide 14 - Tekstslide

Kamers
-Hierin stroomt het bloed vanuit de boezems
Rechterkamer
Linkerkamer

Slide 15 - Tekstslide

Hartkleppen
- Kleppen tussen boezems en kamers
- zorgt ervoor dat het bloed niet terug stroomt naar de boezems

Slide 16 - Tekstslide

halvemaanvormige kleppen

- kleppen aan het begin van de longslagader en de aorta
- zorgen ervoor dat het bloed niet terug de kamers in loopt

Slide 17 - Tekstslide

hartkleppen
(tussen boezems en kamers
Halvemaanvormige kleppen
(tussen kamers en longslagader/aorta)

Slide 18 - Tekstslide

Hartkleppen
  • Zorgen dat het bloed niet terug stroomt

  • Hartkleppen tussen boezem en kamer

  • Halve maanvormige kleppen
     tussen kamer en slagader

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

holle ader
1
rechter boezem
2
rechter kamer
3
longslagader
3
longader
4
linkerboezem
5
linkerkamer
6
aorta
7
dikkere spierwand (links)
8
Leren en snappen

om te oefenen 
9
Tussenschot (Tussen de linker- en de rechterkant van het hart)
9

Slide 21 - Tekstslide

Waar zit welk bloedvat aan vast?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Thema 3 Bloedsomloop

Basisstof 3 Het hart
Deel 2

Slide 24 - Tekstslide

planning
-Terugblik
- Lesdoelen
-Uitleg BS 3 deel 2
-Check lesdoelen
-Vooruitblik
-Afsluiten

Slide 25 - Tekstslide

Terugblik

Slide 26 - Tekstslide

Waarom is de wand van de linkerkamer dikker?

Slide 27 - Tekstslide

waarom linker gedeelte van
hart gespierder dan
rechter gedeelte?

Slide 28 - Woordweb

Slide 29 - Video

Hals ader
Leverslagader
Longader
Aorta
Halsslagader
Linkerboezem
Rechter kamer
Linker kamer
Darmslagader
Onderste holle ader
Rechterboezem
Klik op de oogjes om de namen van de bloedvaten te oefenen
Bloedvaten
Poortader
Nierslagader
Longslagader

Slide 30 - Tekstslide

Sleep de onderdelen naar het hart!
Rechterboezem
Rechterkamer
Linker
boezem
Linkerkamer

Slide 31 - Sleepvraag

Wat scheidt de linker- en rechter harthelft?
A
Harttussenvlies
B
Harttussenspier
C
Hartwand
D
Harttussenwand

Slide 32 - Quizvraag

Wat is de functie van de kransslagaders?
A
Zuurstof naar de hartspier brengen
B
Zuurstof bij de hartspier ophalen
C
Koolstofdioxide naar de hartspier brengen
D
Koolstofdioxide bij de hartspier ophalen

Slide 33 - Quizvraag


Nr. 8
A
hartkleppen
B
halvemaanvormige kleppen
C
halve hartkleppen
D
kleppende manen

Slide 34 - Quizvraag


Nr. 2
A
rechterboezem
B
rechterkamer
C
linkerkamer
D
linkerkamer

Slide 35 - Quizvraag

Nr. 6
A
holle ader
B
Aorta
C
longader
D
longslagader

Slide 36 - Quizvraag


De hartkleppen verhinderen dat het bloed terugstroomt van de kamers naar de boezems.

A
ja
B
nee

Slide 37 - Quizvraag

Welke kleppen liggen er tussen de linkerkamer en de aorta?
A
Hartkleppen
B
Halvemaanvormige kleppen
C
Maanvormige kleppen

Slide 38 - Quizvraag

Vanaf het hoofd stroomt de.............. in de rechterboezem
A
Longader
B
Longslager
C
onderste holle ader
D
bovenste holle ader

Slide 39 - Quizvraag

Lesdoelen

- Je kunt beschrijven hoe een hartslag verloopt.

Slide 40 - Tekstslide

rechterboezem
1
linkerkamer
2
Hartkleppen
3
hartkleppen
3
harttussenwand
5
Halvemaanvormige kleppen
6
Hartslag

Slide 41 - Tekstslide

Werking van het hart (hartslag)

  1. Samentrekken van de boezems
  2. Samentrekken van de kamers
  3. Hartpauze 

Slide 42 - Tekstslide

Harttonen: je hoort het sluiten van de hartkleppen en de halvemaanvormige kleppen

Slide 43 - Tekstslide

Welke hartfase is hiernaast te zien?
A
Fase 1 Boezems trekken samen
B
Fase 2 Kamers trekken samen
C
Fase 3 hartpauze

Slide 44 - Quizvraag

waar stroomt het bloed
vanuit de rechterkamer
naar toe ?

Slide 45 - Woordweb

Is de volgende bewering juist of onjuist?

De longader vervoert zuurstofarm bloed.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 46 - Quizvraag

Is de volgende bewering juist of onjuist?

De kleine bloedsomloop gaat van het hart naar de hersenen en weer terug.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 47 - Quizvraag

Is de volgende bewering juist of onjuist?

In de grote bloedsomloop worden voedingsstoffen door het bloed afgegeven aan de cellen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 48 - Quizvraag

Is de volgende bewering juist of onjuist?

Aders zijn meestal dieper in het lichaam gelegen dan slagaders.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 49 - Quizvraag

Bekijk en lees de afbeelding.

Bekijk waar bloedvat 1 op het hart aansluit.

Maakt dit bloedvat deel uit van de grote bloedsomloop of van de kleine
bloedsomloop?

A
Grote bloedsomloop
B
Kleine bloedsomloop

Slide 50 - Quizvraag

Bekijk de afbeelding

Met welk nummer is de leverslagader aangegeven? (noteer alleen het nummer)

Slide 51 - Open vraag

Slide 52 - Tekstslide

Wat ga je doen?
- Basisstof 3 lezen
- Maken t/m opdracht 10
- Leren basisstof 1 t/m 3

Slide 53 - Tekstslide