Magnetische inductie

Goedemorgen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 85 min

Onderdelen in deze les

Goedemorgen

Slide 1 - Tekstslide

Planning
magnetische flux
inductiespanning (Wet van Faraday)
De wet van Lenz (heeft bar weinig met lenzen te maken)
De werking van een elektromotor

Slide 2 - Tekstslide

Planning
magnetische flux - het middel
inductiespanning (Wet van Faraday) - het doel
De wet van Lenz (heeft bar weinig met lenzen te maken)
De werking van een elektromotor

Slide 3 - Tekstslide

Magnetische flux

Slide 4 - Tekstslide

De definitie van Flux

Slide 5 - Tekstslide

De definitie van magnetische Flux

Slide 6 - Tekstslide

De definitie van magnetische Flux
"De magnetische flux is de mate van het aantal magnetische veldlijnen door gevraagde oppervlak"
Dit geeft ons de volgende formule:

hierbij geeft een hoek van 0 graden ons:


Φ=BAcos(α)
Φ=BA
Φ=magnetischeflux(Wb)

Slide 7 - Tekstslide

De formule ontleed

hoek tussen veld en gekozen oppervlak
Φ=BAcos(α)
Φ=magnetischeflux(Wb)
B=magnetischveld
A=oppervlakte
α=

Slide 8 - Tekstslide

De inductiewet van Faraday

Slide 9 - Tekstslide

De inductiewet van Faraday
in paragraaf 1 leerden wij dat een elektrische stroom een magnetisch veld kan opwekken dussssss.....
waarom niet andersom?

Slide 10 - Tekstslide

De inductiewet van Faraday
De britse Faraday ontdekte in 1831 dat hij met een veranderd magnetisch veld ook een spanning kon induceren binnen een andere schakeling.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Inductiespanning
Als in de spoel de magnetische flux verandert, ontstaat er een spanning over de aansluitdraden van de spoel.
De grote van deze spanning berekenen wij met:
Uind=NΔtΔΦ

Slide 13 - Tekstslide

Ontleding van de formule
N = aantal windingen
Phi = magnetische flux
t = tijdsduur van de fluxverandering.


Hieruit kunnen wij concluderen dat des te sneller onze flux verandert des te sterker het magnetisch veld.
Uind=NΔtΔΦ

Slide 14 - Tekstslide

Wet van Lenz

Slide 15 - Tekstslide

Wet van Lenz
De wet van Lenz bepaald hoe de stroom bij geïnduceerde spanning in een spoel zal gaan lopen.

Slide 16 - Tekstslide

Wet van Lenz
"Als in een stroomkring de flux verandert, heeft de inductiestroom een zodanige richting dat deze verandering van de flux tegenwerkt"
Hoe ziet dat er dan uit? (blz 57, afbeelding 13.45)

Slide 17 - Tekstslide

Wet van lenz

Slide 18 - Tekstslide