Examentraining - Uitleg Centraal Examen Havo 5

1 / 25
volgende
Slide 1: Video
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

2019-I
Starting from page 203.

Slide 2 - Tekstslide

Discuss frequent mistakes in Examenbundel

Slide 3 - Tekstslide

Central English Exam
Havo 5 - May 2022

Slide 4 - Tekstslide

Today:
- Some info about the central English exam
- Some info about the types of questions on the central exam


Slide 5 - Tekstslide

Goal of today:
- Ik weet wat ik kan verwachten van het centraal
examen Engels in mei 2022.

- Ik weet welk soort vragen er voorkomen op het centraal examen en wat deze als doel hebben.

Slide 6 - Tekstslide

2. When is the final English exam?
A
May 6th
B
May 12th
C
May 18th
D
May 24th

Slide 7 - Quizvraag

1. Which of the following is tested during the final English exam in May?
A
Only reading
B
Reading & Listening
C
Reading & Writing
D
Reading, Listening & Writing

Slide 8 - Quizvraag

3. How long do you have for the final English exam?
A
2 hours
B
2,5 hours
C
3 hours
D
3,5 hours

Slide 9 - Quizvraag

4. English is always at the same time, when?
A
9:00-11:30
B
13:30-16:00

Slide 10 - Quizvraag

6. On average, how many texts are there on the final exam?
A
8-10
B
10-12
C
12-14
D
14-16

Slide 11 - Quizvraag

7. On average, how many questions are there on the final exam?
A
30-35
B
35-40
C
40-45
D
45-50

Slide 12 - Quizvraag

8. Which of the following sources is most used on the final English exams?
A
The Economist
B
The New York Times
C
The Washington Post
D
The Guardian

Slide 13 - Quizvraag

10. What type of questions appears least often on final English exams?
A
Open Questions
B
Fill in the gap questions
C
Multiple Choice questions
D
True/False questions

Slide 14 - Quizvraag

Final English Exam
- May 24th, 13:30-16:00
- Only reading, 10-12 texts, 40-45 questions
- 80% of the texts are 'scientific' articles & opinion
  pieces, others are mostly letters or a part of a book
- Mostly multiple choice questions about the function
  of a paragraph of the main idea
 

Slide 15 - Tekstslide

Most used sources on the 2019, 2018 & 2017 exams:

- The Economist (6 times)        
- The Guardian
- The New Yorker
- The Washington Post
- The Daily Telegraph
- Part of a book

Slide 16 - Tekstslide

Facts:
- Answers to multiple choice questions are in alphabetical order... so do not try to discover any logic in the sequence!

- You will need a dictionary! Some questions are made extra 
  difficult to force you to look up words. 

Slide 17 - Tekstslide

Top 3 tips:
1. Read everything, and base your answer on what's in the text!)
2. Underline, Highlight,  cross out,  etc. to indicate what to 
    look for or to find specific information
3. Approach multiple choice questions as if they are open 
   questions. Come up with your own answer first and then 
   choose the one that best fits it. 

Slide 18 - Tekstslide

Exam Strategies:
- Leesstrategieën                    - Woordenboeken
- Meerkeuze vragen                - Tekstsoorten
- Wel/niet vragen                      - Vraag-Antwoord Structuur
- Gap-fill vragen                        - Functiewoorden
- Citeer vragen                           - Signaalwoorden
- Open vragen 

Slide 19 - Tekstslide

"Vorm" van de vraag:

Open questions
(citation questions)

Multiple choice questions
(gap-fill questions)

True/False questions"Doel" van de vraag:

1. Main idea of the paragraph
2. Finding specific information
3. Function or tone of a text
    or paragraph
4. Gap-fill (bit of everything / 
   signal words / dictionary 
   questions)Slide 20 - Tekstslide

1. Main idea of the paragraph:

Slide 21 - Tekstslide

2. Finding specific information:

Slide 22 - Tekstslide

3. Function or Tone:
- Function:


- Tone:

Slide 23 - Tekstslide

4. Gap-fill questions:
- Signal words- Dictionary questions / 
   tone (positive/negative)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide