Reclame Online: Zien en Herkennen

Reclame Online: Zien en Herkennen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Reclame Online: Zien en Herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen leerlingen reclameboodschappen online herkennen en de gevaren begrijpen van het klikken op reclame.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over reclame online?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is reclame?
Reclame is de promotie van producten, diensten of ideeën met behulp van betaalde boodschappen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verborgen reclame
Verborgen reclameboodschappen zijn moeilijker te herkennen en worden vaak vermengd met andere content.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Makkelijk herkenbare reclame
Makkelijk herkenbare reclameboodschappen zijn duidelijk gemarkeerd als advertenties of gesponsorde inhoud.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaren van het klikken op reclame
Het klikken op reclame kan leiden tot onveilige websites, het verspreiden van virussen of het delen van persoonlijke gegevens.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe herken je reclame?
Kijk naar de bron, let op labels zoals 'advertentie' of 'gesponsord', en gebruik je gezond verstand.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interactieve oefening
Bekijk verschillende online content en bepaal of het reclame is of niet.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
Reclame online kan verborgen of makkelijk herkenbaar zijn. Het is belangrijk om reclameboodschappen te herkennen en de gevaren van het klikken erop te begrijpen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.