4H extra grammar U2

1. pres simple or pres continuous?
A Present simple
a. spelling
affirmative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding : ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: ww+s
negative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :don't + ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: doesn't + ww1.  present simple or present continuous?
A Present simple
a. spelling
affirmative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding : ww
                       ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: ww+s
negative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :don't + ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: doesn't + ww
questions: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :
                     Do + ow + ww + rest?
                     ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: 
                     Does + ow + ww + rest?
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

1. pres simple or pres continuous?
A Present simple
a. spelling
affirmative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding : ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: ww+s
negative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :don't + ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: doesn't + ww1.  present simple or present continuous?
A Present simple
a. spelling
affirmative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding : ww
                       ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: ww+s
negative: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :don't + ww
                          ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: doesn't + ww
questions: ow = I, you, they, we of >persoon/dier/ding :
                     Do + ow + ww + rest?
                     ow = he, she, it or 1 persoon/dier/ding: 
                     Does + ow + ww + rest?

Slide 1 - Tekstslide

b. use
- gewoontes, routines, dingen die je regelmatig doet
- algemene feiten
- ww die gevoelens/gedachtes zijn
c. hints
usually, normally, often, always, never, every, on (Mondays)

Slide 2 - Tekstslide

B present continuous
a. spelling
affirmativeam/are/is  + ww+ing
negative: am not / aren't / isn't + ww+ ing
questions: Am/are/is + ow + ww+ing+ rest?
b. use
Actions going RIGHT NOW
c. hints
now, currently, at the moment, always
(bij ergernis)

Slide 3 - Tekstslide

Fill in the correct tense.
I .... (not take) my coat because it's cold.

Slide 4 - Open vraag

She (not like) the teachers.

Slide 5 - Open vraag

She ... (always ask) questions about my boyfriend. It's really annoying!

Slide 6 - Open vraag

(the girls - go to school - every day?)

Slide 7 - Open vraag

2. past simple
2. past simple
a. spelling
affirmative: ww+ed or irregular  / to be: was/were
negative: didn't + infinitive   / to be: wasn't / weren't
questions: Did + ow + infinitive + rest?  / to be: 
                     Was/were + ow + rest?
b. use
actions in the past, completely over and done
c. hints
yesterday, last, in (2005), ago

Slide 8 - Tekstslide

Change the sentence into a question.

The man talked to the girl.

Slide 9 - Open vraag

Change the sentence into a question.
I was at home.

Slide 10 - Open vraag

What is the past simple of
catch?

Slide 11 - Open vraag

What is the past simple of
lie (liggen)?

Slide 12 - Open vraag

3. Past continuous or past simple?
A past continuous
a. spelling
Affirmative: was/were + ww+ing
Negative: wasn't/weren't + ww+ing
Question: Was/were + ow + ww+ing + rest?
b. use
- actie in het verleden die een tijdje bezig was 
- actie in het verleden (lange actie) die onderbroken werd door een andere actie (korte actie)
c. hints
while, when-zinnen > lange actie

Slide 13 - Tekstslide

Attention!
1. Pa cont – pa simple: ‘when/while’- zinnen 
Combinatie past continuous – past simple: 1 long action, 1 short action:
  - long action: past continuous (= was/were + verb+ing)
  - short action: past simple
 Example: When the buss arrived, we were running towards it
2. 2x past continuous in een zin: ‘while’-zinnen: 2 long actions
 Example: I was taking a bath while he was reading a book.

Slide 14 - Tekstslide

Choose the correct answer:
I (come) across the bus stop when I (drive) to school.
A
was coming - drove
B
came - was driving
C
came - drove

Slide 15 - Quizvraag

While he (watch) a movie I (do) homework.
A
watched - did
B
was watching - did
C
watched - was doing
D
was watching - was doing

Slide 16 - Quizvraag

I ... (see) him when I ... (walk) home from school.

Slide 17 - Open vraag

4. present perfect (voltooid deelwoord)
a. spelling
affirmative:  has/have + past participle (=ww+ed/irregular (3de kolom)
negative: hasn't/haven't + past participle
question:  have/has + ow + past participle + rest?
b. use
= actie in het verleden MAAR nog nu nog steeds bezig/ belangrijk/zichtbaar
c. hints
yet, already, just, since, for, always (tot nu toe), (n)ever, how long, before

Slide 18 - Tekstslide

5. past simple or present perfect?
a. past simple
= action is completely over and done, je bent er niet meer mee bezig, is niet meer relevant/van toepassing vandaag
Example: I broke my leg when I was five.
b. present perfect
= de actie is nog steeds bezig of vandaag nog steeds van toepassing/relevant
Example: I have broken my leg. (When wearing a cast)
To do: 6+7 p 29-32

Slide 19 - Tekstslide

Fill in the correct tense:
I ... (sleep) all day. I feel much better now.

Slide 20 - Open vraag

I see he ... (give) you a black eye.

Slide 21 - Open vraag

I (not like) him as a child, but I think he is nice now.

Slide 22 - Open vraag

6. Present perfect continuous (progressive)
a. spelling
affirmative: have/has been ww+ing
negative: haven't / hasn't been ww+ing
question: Have/has + ow + been ww+ing +rest?
b. use
als iets in het verleden begonnen is en nog steeds voortduurt en je wilt vooral de tijdsduur benadrukken (meestal wil je benadrukken dat iets lang geduurd heeft).

Slide 23 - Tekstslide

c. Example
We have been talking for 3 hours straight.
I have been looking for you for hours!

d. hints
In de zin staat meestal een indicatie die erop wijst dat iets lang geduurd heeft.
       'since 5 o' clock this morning'
       ' for 20 minutes'
       'How long....'

Slide 24 - Tekstslide

7. Present perfect or present perfect continuous?
Bekijk goed de zin. Willen ze hier benadrukken dat iets lang geduurd heeft/bezig is of veel gebeurd is?
          JA: present perfect continuous
          NEE: present perfect


Opgelet: let ook op je taalgevoel! Niet alle ww zijn nl. geschikt voor een present perfect continuous.


Slide 25 - Tekstslide

Fill in pres. perfect or pres. perf. cont.

I (read) your book all day. It is very interesting.

Slide 26 - Open vraag


She (drink) 10 glasses of water in 2 hours!

Slide 27 - Open vraag

8. Past perfect
1. spelling
had + past participle (= ww+ed of irregular)
2. use
De past perfect wordt gebruikt om aan te geven dat een gebeurtenis plaatsvond voor een andere gebeurtenis.
-> je hebt dus te maken met (min.) 2 gebeurtenissen in het verleden, de past perfect vond plaats VOOR de andere gebeurtenis.
       “I ran away after I had missed my dance lesson.”

Tijdlijn: missed dance lesson -> runs away -> NOW

Slide 28 - Tekstslide

9. Past simple or past perfect?

Think of the timeline: 
- what happened first? = past perfect
- what happened after that? = past simple

Slide 29 - Tekstslide

Fill in the past simple and past continuous.

When I got to the airport I (find) out I (forget) my passport.

Slide 30 - Open vraag

The train (leave) when we (arrive) at the station.

Slide 31 - Open vraag

10. The future
A present tenses used for the future

a. Present simple (ww of ww+s)
bij een dienstregeling, roosters, schema’s, aankomsttijden,vertrektijden, etc. 
Example: The train leaves tonight at 7pm.

b. Present continuous (am/are/is + verb+ing)
Afspraken die vaststaan in plaats en tijd
Example:  We are going on a date tonight.

Slide 32 - Tekstslide

B simple future and going to-future
a. Am/is/are going to + verb
1. spelling
affirmative: am/are/is going to + ww
negative: am not/aren't/ isn't going to + ww
question: Am/are/is + ow + going to + ww + rest?
2. use
- Iets wat je van plan bent in de toekomst, maar geen concrete afspraak
(staat niet vast wanneer)
Example:  I’m going to ask her out.
- Toekomstvoorspelling die gebaseerd is op 
signalen die je krijgt. (Komt waarschijnlijk dus wel uit.) 
Example: Look at the clouds! It is going to rain, we better take our umbrella with us.

Slide 33 - Tekstslide

b. Will/ won’t + verb
1. spelling
affirmative: will + ww
negative: will not/won't + ww
question: will/shall + ow + ww + rest?

OpgeletBij een vraag gebruik je in deze tijd shall i.p.v. will als het ow "I" of "we" is.
Example: You look parched. Shall I fetch you something to drink?Slide 34 - Tekstslide

2. use
- Iets wat je ter plekke aanbiedt (niet gepland) / bestellingen op restaurant
Example: I'll help you out, no problem!  / I'll have the steak please.
- Belofte
Example: I’ll clean up my room.
- Besluit over de toekomst, soort van conclusie over wat er in de toekomst nu (niet) gaat gebeuren
Example: They will not come back after that terrible experience.
- Toekomstvoorspellingen die onzeker zijn.
 example: You will become very rich in the (probably, maybe…) future!
- Iets wat je denkt (‘I think / I believe…) dat gaat gebeuren in de toekomst.
Example: I think you will become very old.

Slide 35 - Tekstslide

Fill in a future tense:
I guess I (ask) her to come.

Slide 36 - Open vraag

We (visit) our grandparents in Germany next weekend.

Slide 37 - Open vraag

I (travel) to France somewhere next summer.

Slide 38 - Open vraag

I (to do) the dishes if you like.

Slide 39 - Open vraag

We promise we (clean) our room tomorrow.

Slide 40 - Open vraag

Slide 41 - Tekstslide