verdieping - aanleggen van riolering deel 2

Riolering deel 2
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
InstallatietechniekMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Riolering deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen

- herhalen basis stof 

& aan het eind van de les kan je benoemen:

- wat zelfsifonage is
- wat de maximale lengte van een toestelleiding is
- Hoe een standleiding aan te sluiten
 

Slide 2 - Tekstslide

Een standleiding is 8 meter lang,
De aansluitvrije zone van de standleiding moet dan minimaal ...... meter zijn.
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 3 - Quizvraag

Bij een primair ontspanningssysteem wordt
A
de standleiding tot onder het dak verlengd
B
de standleiding tot boven het dak verlengd
C
de grondleiding tot buiten het perceel verlengd
D
Tegenwoordig niet meer gebruikt

Slide 4 - Quizvraag

beluchten EN ontluchten kan niet via?

A
primaire ontspanningsleiding
B
secundaire ontspanningsleiding
C
Beperkte secundaire ontspanningsleiding
D
binnenhuisbeluchter

Slide 5 - Quizvraag

op de afbeelding zie je een:
A
binnenhuisontluchter
B
binnenhuisverluchter
C
binnenhuisbeluchter
D
binnenbuisbeluchter

Slide 6 - Quizvraag

Zelfsifonage 
Bij een te kleine diameter van de toestelleiding duurt het langer voordat het lozingstoestel is leeggelopen. 

Bovendien kan het stankslot leeggezogen worden.
(zelfsifonage)

Een te grote diameter verkleint de stroomsnelheid, waardoor afvalstoffen minder makkelijk worden afgevoerd en er dus kans op verstopping is.

Slide 7 - Tekstslide

lengte toestelleiding 
De totale lengte van de toestelleiding (inclusief muur- en vloerbuis)
mag niet meer zijn dan 3,5 m, ook om zelfsifonage te voorkomen.
 
Het deel dat langer is dan 3,5 m wordt
behandeld als verzamelleiding.

Slide 8 - Tekstslide

Verzamelleidingen moeten rechtlijnig en kort zijn.

Slide 9 - Tekstslide

Onderlinge afstand T-stukken
De onderlinge afstand moet minimaal 5 x de diameter van de verzamelleiding zijn. 


Slide 10 - Tekstslide

Bovenstrooms / benedenstrooms
Bovenstrooms van een toiletaansluiting mogen alleen toiletten aangesloten worden (tenzij de toestelleiding is
voorzien van een ontspanning)

Het bovenstrooms gelegen lozingstoestel (niet een toilet) kan wel benedenstrooms
(minimaal 1 meter) van de toiletaansluiting
worden aangesloten In de liggende toestelleiding vanaf een toilet

Slide 11 - Tekstslide

Standleiding
Om "hydraulische afsluiting" te voorkomen moet rekenning worden gehouden met de manier van aansluiten,

Welke manier van aansluiten is het beste?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

De "voet" van de standleiding sluit je aan .........
A
met een 90° bocht
B
met 2 stuks 45° bochten mof/spie
C
met 2 x 45° met een tussenstuk van tenminste 15 cm
D
met 2 x 45° met een tussenstuk van tenminste 25 cm

Slide 14 - Quizvraag

In de afbeelding zie je een
A
Pluvia T-stuk
B
Sovent T-stuk
C
Sovjet T-stuk
D
stromings T-stuk

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

Hoe leerzaam waren de themalessen sanitair van afgelopen weken op een schaal van 1 tot 10
110

Slide 17 - Poll