cross

Zakelijke brief schrijven

Zakelijke brief
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
* Registreren bij methode
* Uitleg over het onderdeel Schrijven (zakelijke brief)
* Bezig met zakelijke brief 
* Huiswerk
* Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Aan het eind van deze les:

 - weet je de vaste volgorde  van de zakelijke brief.

- weet je wat lezerspubliek is en hoe je het publiek aan moet spreken.

- kun je een zakelijke brief herschrijven.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Vaste indeling
conventies

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Vaste indeling (conventies):
A. Adres van de afzender (schrijver)
B. Adres van de geadresseerde (ontvanger)
C. Betreft/onderwerp 
D. Plaats, datum
E. Aanhef (Geachte + naam  of heer/mevrouw), KOMMA
F. Inleiding
G. Kern
H. Slot

I. Slotgroet (Met vriendelijke groet), KOMMA
J. Ondertekening (Handtekening + naam)

Slide 7 - Tekstslide

Inhoud van de brief
INLEIDING: Wie ben je en waarom schrijf je de brief?
KERN: Informatie geven.
SLOT: Wens of verwachting uitspreken. Wat wil je van de lezer?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Een brief schrijven
  1. In de krant lees je een artikel met de titel 'Respect voor vmbo’ers'. Mevrouw Kemperman, afdelingsleider op een vmbo-school, vindt dat er veel meer waardering moet komen voor vakmensen en voor leerlingen die een vak leren. Jij vindt dat ook en je gaat daarover een brief schrijven aan onderwijsminister Arie Slob. De inhoud mag je zelf bedenken. Leg in ieder geval goed uit wat er volgens jou moet gebeuren en waarom je iets vindt: kom met argumenten. Het adres luidt:

    Ministerie van OCW
    T.a.v. A. Slob
    Postbus16375
    2500 BJ Den Haag


Denk om je spelling. Gebruik de checklist! Klaar? Lees elkaars brieven en geef elkaar feedback!

Slide 10 - Tekstslide

Volgorde zakelijke brief
Afzender
Plaats en datum
Geadresseerde
Betreft/onderwerp
Aanhef
Inleiding
Kern
Slot
Slotgroet
Bijlagen

Slide 11 - Sleepvraag

Wat komt in een zakelijke brief VOOR de inleiding?
A
Afsluiting
B
Kern
C
Adres van geadresseerde
D
Aanhef

Slide 12 - Quizvraag

Maken
Maak het werkblad Zakelijke brief schrijven. Klaar? Ga verder met opdr. 1 t/m 3 van 1.4 Schrijven (blz. 34/35). 

Slide 13 - Tekstslide

Checklist

Eerst jouw eigen naam en adres 

Daaronder: naam en adres van de ontvanger

Betreft/onderwerp: waar gaat de brief over?

Plaats, datum
Aanhef: Geachte... met een komma!
Inleiding: je stelt jezelf voor en je vertelt waarom je de brief schrijft (klacht; er is iets kapot. Wat    dat is, mag je zelf weten)
Kern: vertel wat er precies aan de hand is (wat is er kapot? Hoe is dat gebeurd?)

Slot: wat verwacht je van de lezer? (wat zou je willen? Wat is de beste oplossing?)
Slotgroet: Met vriendelijke groet,
Handtekening en jouw naam

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
(Af)maken werkblad 
Opdracht 1 t/m 3 van 1.4 Schrijven (blz. 34/35)

Slide 15 - Tekstslide

Evaluatie: Hoe ging het?

Slide 16 - Open vraag

Evaluatie: waar heb je nog hulp bij nodig?

Slide 17 - Open vraag