Montesquieu

“De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.”-MONTESQUIEU
Axelle DM, Axelle W, Marie DD, Nathan M, Stijn VK
1689-1755
Parijs, Frankrijk
Politiek
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

“De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.”-MONTESQUIEU
Axelle DM, Axelle W, Marie DD, Nathan M, Stijn VK
1689-1755
Parijs, Frankrijk
Politiek

Slide 1 - Tekstslide

Montesquieu
 • Charles Louis de Secondat
 • Franse filosoof & magistraat
 • 1689/1755
 • Grondlegger sociologie
 • Invloedrijke werken
 • Vele boeken
 • Verlichting

Slide 2 - Tekstslide

Lettres persanes (1721):
1e stap richting de verlichting
De l'esprit des loix (1748):
Driemachtenleer

Slide 3 - Tekstslide

1714: Zetel in Parlement van Bordeaux

Slide 4 - Tekstslide

30/04/1715: Huwelijk met Jeanne de Lartigue

Slide 5 - Tekstslide

1716: Président à mortier & baronie van Montesquieu dmv. erfeniss

Slide 6 - Tekstslide

1728: lid van de ‘Académie Française’ om schulden of te lossen. 

Slide 7 - Tekstslide

1728-31: Rondreis in Europa voor rechtenstudie & ter inspiratie voor 'L'esprit des Lois

Slide 8 - Tekstslide

De verlichting
 • 'eeuw van de rede'
 • 18e eeuw
 • grondleggers: Descartes & Bacon
 • gebruik rede & filosoferen bevorderen 
 • bevordering wetenschap & intellectuele uitwisseling
 • wetenschap & logica > religie & traditie

Slide 9 - Tekstslide

OPWARMERTJE

Slide 10 - Tekstslide

Hoe luidt de bekende quote van Descartes?
A
Carpe diem
B
veni, vidi, vici
C
cogito ergo sum
D
cedo nulli

Slide 11 - Quizvraag

 Ideeën
 • Strafrecht: geld 
 •  Scheiding der machten
 • Indirecte democratie
 • tegen slavernij
 • Vergrootte vrijheid
 • tirannie voorkomen
 • vrij meningsuiting & religie

Slide 12 - Tekstslide

DE SCHEIDING DER MACHTEN

Slide 13 - Tekstslide

Trias Politica
 • Absolutisme
 • Wetgevende, rechtsprekende, uitvoerende macht
 • gelijke machtsverdeling voor de 3 standen
 • Basisprincipe voor grondwetten in VS en Frankrijk

Slide 14 - Tekstslide

CONTROLE POST 1

Slide 15 - Tekstslide

Wanneer heeft men de grootste politieke vrijheid?
A
Als alle machten van elkaar gescheiden zijn en sommige machten de bovenhand krijgen.
B
Als alle machten van elkaar gescheiden zijn en geen enkele macht de bovenhand krijgt.
C
Als alle machten gelijk zijn en geen enkele macht de bovenhand krijgt.
D
Als alle machten gelijk zijn en sommige machten de bovenhand krijgen.

Slide 16 - Quizvraag

INDIRECTE DEMOCRATIE

Slide 17 - Tekstslide

Indirecte democratie
 • Verkiezingen
 •  Politieke partijen
 • volk kiest bestuurders van het land
 • tegenover directe democratie: volk bestuurd het land
 • Hedendaags

Slide 18 - Tekstslide

CONTROLE POST 2

Slide 19 - Tekstslide

Een indirecte democraat vindt dat...
A
burgers rechterlijke inspraak verdienen
B
sommige burgers rechterlijke inspraak verdienen
C
niemand rechterlijke inspraak verdient
D
burgers geen rechterlijke inspraak verdienen

Slide 20 - Quizvraag

RECHTSZEKERHEID

Slide 21 - Tekstslide

Rechtszekerheid
 • Wetten  en voorschriften: duidelijk, voorspelbaar, toegankelijk
 • verkeerswetten

Slide 22 - Tekstslide

DE (DOOR)DENKER

Slide 23 - Tekstslide

Welk politiek systeem beïnvloede Montesquieu
A
Het Britse parlementarisme
B
Absolutisme
C
Indirecte democratie
D
De Franse semipresidentele constitutie

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

BRONNEN
Historiek. (2022). Charles Montesquieu en de scheiding der machten. Historiek. https://historiek.net/charles-montesquieu-scheiding-der-machten/876/
Indirecte democratie - Wikikids. (n.d.). https://wikikids.nl/Indirecte_democratie
Filosofie Magazine. (2022b, December 14). Charles de Montesquieu - Filosofie Magazine. https://www.filosofie.nl/filosofen/charles-de-montesquieu/
Sociologie | Vereniging voor Sociologie. (n.d.). http://www.sociologie.be/sociologie-in-vlaanderen/
Filosofie Magazine. (2022, December 14). Charles de Montesquieu - Filosofie Magazine. https://www.filosofie.nl/filosofen/charles-de-montesquieu/

Slide 29 - Tekstslide

BRONNEN
Sociologie Archieven. (n.d.). Toolshero. https://www.toolshero.nl/sociologie/
Visser, Y. (2019). Absolutisme – Betekenis van het begrip. Historiek. https://historiek.net/absolutisme-betekenis/77897/
Visser, Y. (2019a). Directe en indirecte democratie – Verschillen en betekenis. Historiek. https://historiek.net/directe-indirecte-democratie-betekenis/82976/
Constitutional Rights Foundation. (n.d.). 

Slide 30 - Tekstslide

Hoe goed heb je de les begrepen?
0100

Slide 31 - Poll

"Vrijheid is het recht alles te doen wat de wetten toestaan."

Slide 32 - Tekstslide