V4 4.2 Zouten in water

4.2 Zouten in water
Hoe lossen zouten op in water?
Hoe reageren metaaloxiden met water?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.2 Zouten in water
Hoe lossen zouten op in water?
Hoe reageren metaaloxiden met water?

Slide 1 - Tekstslide

Geef de verhoudingsformule voor Fe2+ en OH-

Slide 2 - Open vraag

Verhoudingsformule van een zout
 • Fe2+ en OH-
 • Fe(OH)2
 • Vergeet de haakjes niet!

Slide 3 - Tekstslide

4.2 Oplossen van een zout
 • Ontstaan ion-dipoolbindingen tussen het ion en een watermolecuul
 • Omringen van ionen door watermoleculen: Hydratatie 
 • Niet elk zout is goed oplosbaar: Soms is de ionbinding te sterk
 • Binas tabel 45A

Slide 4 - Tekstslide

4.2 Oplossen van een zout
 • Binas tabel 45A:
 • g: goed oplosbaar (vb: NaNO3)
 • m: matig oplosbaar (vb: MgSO3)
 • s: slecht oplosbaar (vb: CaCO3)
 • r: reageert in water (vb: CaO)

Slide 5 - Tekstslide

Hoe lost het zout NaCl op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 6 - Quizvraag

Hoe lost het zout Fe2O3 op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 7 - Quizvraag

Hoe lost het zout lood(II)hydroxide op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 8 - Quizvraag

Oplosvergelijking van een zout
 • Water komt niet voor in de vergelijking: het reageert niet mee.
 • NaCl -> Na+ + Cl-
 • Algemene vorm: Zout -> ionen
 • Elk ion in het zout wordt afzonderlijk gehydrateerd
 • CuCl2 -> Cu2+ + 2 Cl-

Slide 9 - Tekstslide

Geef de oplosvergelijking van het zout ZnBr2

Slide 10 - Open vraag

Oplosvergelijking van een zout
 • ZnBr2 bestaat uit Zn2+ en 2 Br-
 • Oplosvergelijking: ZnBr2 -> Zn2+ + 2 Br-

Slide 11 - Tekstslide

Indampvergelijking van een zout
 • Als je een zoutoplossing verwarmt, verdampt het water.
 • Negatieve en positieve ionen vormen weer een ionrooster.
 • Het zout blijft achter.
 • Indampvergelijking: ionen -> zout
 • Zn2+ + SO42- -> ZnSO4

Slide 12 - Tekstslide

Geef de indampvergelijking van een natriumchlorideoplossing

Slide 13 - Open vraag

Oplosbaarheid van een zout
 • Geeft hoeveelheid stof aan die kan oplossen in een oplosmiddel bij bepaalde temperatuur.
 • Als maximale hoeveelheid zout is opgelost: verzadigd
 • Niet het geval? Onverzadigd

Slide 14 - Tekstslide

De oplosbaarheid van BaCl2 is 1,78 mol/L water. Ik doe 400 g BaCl2 in een liter water. Bereken of deze oplossing verzadigd of onverzadigd is.

Slide 15 - Open vraag

Een r in binas tabel 40A
 • Dan reageert het zout met water.
 • Bij Na2O, K2O, CaO en BaO
 • Nu wel water in reactievergelijking, want het reageert.

Slide 16 - Tekstslide

Wat kan je nu gaan doen?
Paragraaf 4.2 doorlezen
Opdrachten uit de studiewijzer maken

Slide 17 - Tekstslide