6.3 Productie van metalen

6.3
Productie van metalen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

6.3
Productie van metalen

Slide 1 - Tekstslide

Wat we vandaag gaan doen
Herhaling 6.2
Start 6.3
Voorbereiding experiment volgende week

Slide 2 - Tekstslide

Wat is corrosie van metalen? Corrosie is:
A
roesten
B
Oxidatie
C
Elk proces wat metaal aantast
D
Gaatjes die ontstaan in metaal

Slide 3 - Quizvraag

Aluminium reageert snel met zuurstof, maar is vervolgens beschermt door de oxidelaag.
A
Edel
B
Onedel

Slide 4 - Quizvraag

Vrijheidsbeeld

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Je kunt vertellen uit welke ertsen ijzer en aluminium worden gemaakt.
 2. Je kunt een productieproces schematisch weergeven in een blokschema.
 3. Je kunt de reactievergelijking voor de elektrolyse van aluminiumoxide opstellen.
 4. Je kunt de reactievergelijkingen voor de processen in een hoogoven opstellen.
 5. Je kunt de samenstelling van staal beschrijven.

Slide 6 - Tekstslide

Erts
 • Metalen zitten in de aardkorst als metaalerts
 • In de grond vind je aluminiumoxide gemixt met roest, dit heet bauxiet.
 • Roest scheiden van aluminiumoxide
 • Daarna aluminiumoxide (Al2O3) ontleden in Al en O2

Slide 7 - Tekstslide

Wat is een erts?
A
Wordt door de mens gemaakt
B
Een fossiele brandstof
C
Metaal uit de grond
D
Legering van metalen

Slide 8 - Quizvraag

Blokschema
 • Lees je van links naar rechts
 • Blok: proces
 • Pijl: stofstroom
 • Stoffen die worden afgevoerd staan met pijl naar onderkant 

Slide 9 - Tekstslide

Elektrolyse aluminiumoxide

Slide 10 - Tekstslide

 • Elektrolyse
 • Veel energie nodig
 • Grafiet (koolstof) als elektrode 

Slide 11 - Tekstslide

Hoogoven
 • Wordt ijzererts omgezet in ijzer
 • IJzererts bestaat uit ijzeroxide 
 • Ijzeroxide reageert met koolstofmonoxide tot ijzer en koolstofdioxide.

Fe2O3 (s) + 3 CO (s) --> 2 Fe (l) + 3 CO2 (g)

Slide 12 - Tekstslide

Hoogoven
ijzererts + cokes (koolstof) boven in

Slakken (afval) en ruwijzer onderuit, gebruikt voor bijv. cement

Slide 13 - Tekstslide

Van ruwijzer naar staal
 • Het ruwijzer dat de hoogovens verlaat wordt omgezet naar staal door koolstof te verwijderen.
 • Hoe meer koolstof in het staal zit, hoe harder het staal, maar ook hoe brozer(breekbaarder)
 • In tabel 1 staan verschillende soorten staal.
 • Het koolstofgehalte is afhankelijk van de toepassing.

Slide 14 - Tekstslide

Tabel 1 van 6.3

Slide 15 - Tekstslide

Overzicht van stoffen 
Bauxiet = aluminiumoxide met roest 
Grafiet = koolstof 
IJzererts = ijzeroxide 
Cokes = koolstof 
Slak = afval van hoogoven
Ruwijzer = ijzer met veel koolstof
Staal = ijzer met minder koolstof 

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Je kunt vertellen uit welke ertsen ijzer en aluminium worden gemaakt.
 2. Je kunt een productieproces schematisch weergeven in een blokschema.
 3. Je kunt de reactievergelijking voor de elektrolyse van aluminiumoxide opstellen.
 4. Je kunt de reactievergelijkingen voor de processen in een hoogoven opstellen.
 5. Je kunt de samenstelling van staal beschrijven.

Slide 17 - Tekstslide

De reacties

Slide 18 - Tekstslide

Slakken, afval uit een hoogoven, worden verwerkt tot cement en beton.
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Wat zijn de twee meest voorkomende hoofdbestanddelen van staal?

Slide 20 - Open vraag

Welke van de onderstaande stoffen is een erts?
A
Aluminiumoxide
B
Bauxiet
C
Cokes
D
Slak

Slide 21 - Quizvraag

Maken
1 t/m 8
Volgende les Proef 2 en 3, goed voorbereiden!

Slide 22 - Tekstslide