MODULE GELIJKE KANSEN: VOOROORDELEN BOVENBOUWDIVERSITEIT
THEMA MODULE
GELIJKE KANSEN: VOOROORDELEN
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsLOB+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Deze les is ontworpen om klassikaal te geven. Na het afronden van de module komen de jongeren zelf in actie. Jongeren kunnen individueel, in groepjes of klassikaal in actie komen.

De tussenstand die weergeven wordt in de module kan je zelf uitzetten. Klik hiervoor op 'geef les'. Ga vervolgens naar de pincode aan de linker onderzijde en klik erop. Er verschijnt een scherm met daarin de optie 'toon tussenstand'. Als je het vinkje verwijdert, wordt de tussenstand niet meer getoond.

Onderdelen in deze lesDIVERSITEIT
THEMA MODULE
GELIJKE KANSEN: VOOROORDELEN

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk jij aan bij het begrip kansenongelijkheid?
VRAAG 1

Slide 6 - Tekstslide

Activeer de voorkennis door de leerlingen te vragen wat ze al weten. Laat ze elkaar aanvullen. Sta erbij stil dat dit voor iedereen iets anders kan zijn. Alle antwoorden zijn goed! 
Dit onderdeel is met name bedoeld om het thema in de klas te introduceren en het gesprek rustig op gang te brengen.

Vraag 2
Waar denk jij aan bij het begrip 'kansenongelijkheid?'
Op grond waarvan wordt het meest gediscrimineerd in Nederland?

A
GESLACHT
B
GODSDIENST
C
HERKOMST
D
SEKSUELE GEAARDHEID

Slide 7 - Quizvraag

Stel de vraag en laat de leerlingen hun antwoord op hun telefoon invoeren. 
Wanneer ze hun antwoord hebben gegeven, open je het gesprek. 
Antwoord C, Herkomst is het goede antwoord. 
Welk antwoord dachten jullie en waarom? 
Zijn jullie verbaasd over het antwoord?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Vraag 3
Waar denk jij aan bij het begrip 'kansenongelijkheid?'
Op grond waarvan wordt er op de arbeidsmarkt het meest gediscrimineerd?

A
HERKOMST
B
HANDICAP
C
LEEFTIJD
D
GESLACHT

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord A, Herkomst is het goede antwoord. In 2020 is 47% van de meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van herkomst of huidskleur. 16% van de meldingen gaat over discriminatie op grond van geslacht, 14% op basis van leeftijd en 9% op basis van een handicap.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

VRAAG 4
Waar denk je aan bij het woord vooroordeel?

Slide 12 - Woordweb

Laat de leerlingen nadenken over wat zij denken dat een vooroordeel is. De officiële definitie staat op de volgende slide.
Vooroordelen zijn meningen die niet op feiten zijn gebaseerd. Deze meningen gaan vaak over groepen mensen. Welk vooroordeel komt bij jou naar boven bij deze video? 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vooroordelen zijn meningen die niet op feiten zijn gebaseerd. Deze meningen gaan vaak over groepen mensen. Welk vooroordeel komt bij jou naar boven bij deze video? 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Vraag 5
Tijd voor eerlijkheid: heb jij vooroordelen?
A
JA
B
NEE

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Iedereen heeft vooroordelen. Daar kunnen we niets aan doen. Wat we met die vooroordelen doen, hebben we gelukkig wel invloed op

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DISCUSSIE
VOOROODELEN KUNNEN NUTTIG ZIJN

Slide 18 - Tekstslide

Duur: uitleg en indeling 3 minuten. Uitvoer 3-5 minuten. 

Wat: In deze werkvorm gaat het klaslokaal opgesplitst worden in twee kanten. Is de groep a.d.h.v. de antwoorden op de vorige vraag natuurlijk verdeeld? Zet dan de leerlingen met 'WAAR' aan de ene kant en de leerlingen met 'NIET WAAR' aan de andere kant van het lokaal. Anders verdeel je zelf de klas in deze kampen. Ook als je het niet eens bent met de stelling moet je jouw kant proberen te verdedigen. Ook zijn er 3 "rechters" nodig. Dit zijn neutrale mensen die overtuigt moeten door de voor of tegen. 
Vergeet niet dat dit een debat is, dus iedereen laat elkaar uit praten. De docent is in het begin de debatleider. Als de docent de verantwoordelijkheid durft te geven aan een leerling om de debatleider te worden dan kan dat.

Doel: De leerlingen leren op volwassen niveau hun mening te verwoorden of, in het geval dat je bij je tegenovergestelde mening zit, nadenken over de andere mening.

LET OP! Belangrijk punt hierbij is dat vooroordelen ons wel helpen om de wereld om ons heen makkelijker te maken. Om niet alles opnieuw te moeten evalueren. Hokjes denken is menselijk, alleen leidt het dus ook tot discriminatie. Daarom moeten we ons bewust zijn van onze menselijkheid.
In hokjes denken is menselijk. Het maakt de wereld makkelijker te begrijpen. MAAR...
Vooroordelen dragen bij aan kansenongelijkheid, omdat we de mensen waar we een vooroordeel over hebben niet de kans geven om te laten zien wat ze kunnen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 6
Heb je wel eens in een situatie gezeten waarin je bevoor- of benadeeld werd?
JA
NEE

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Heb je weleens in zo'n situatie gezeten? Wat voor situatie was dat en hoe voelde dat?
Dit onderwerp kan gevoelig zijn. Luister naar elkaar en wees respectvol. 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VRAAG  7
Wat kan jij tegen kansenongelijkheid doen?

Slide 22 - Tekstslide

Schrijf de antwoorden op het bord.
KOM IN ACTIE!
Ga aan de slag met een challenge!
Volg je deze module NIET als onderdeel van een take over? Klik dan door

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HOE MAAK JIJ HET VERSCHIL?
Tips nodig voor de brainstorm? Pak de volgende slide erbij!

Slide 24 - Tekstslide

De jongeren hebben nu een voorbedachte actie uitgevoerd. Laat ze klassikaal brainstormen over hoe ze hierna zelf in actie zouden kunnen komen binnen het thema. Schrijf dit in een woordweb op het bord. 
1. Tweedehands spullen inzamelen en deze doneren
2. Gratis bijles geven
3. School toegankelijk maken voor rolstoelen
4. Maaltijden uitdelen 
5. Mensen bewust maken van vooroordelen
6. Bedenk een eigen challenge!

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WAT HEB JE GELEERD OVER HET THEMA DAT JE BELANGRIJK VINDT? SCAN DE QR CODE EN LAAT HET ONS WETEN!

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies