Belastingrecht les 1 2022

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Toelichting opbouw Belasting- en Verzekeringsrecht 
- Benodigheden
- Planning deze week
- Leerdoelen bespreken
- Uitleg 
- Opdrachten maken
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
rechtenMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Toelichting opbouw Belasting- en Verzekeringsrecht 
- Benodigheden
- Planning deze week
- Leerdoelen bespreken
- Uitleg 
- Opdrachten maken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belasting- en Verzekeringsrecht
- 3 lesuren in de week
- 1 blokuur
- 1 los uur

- P2 => 3 studiepunten
- P3 => 2 studiepunten
- P4 => 0 studiepunten => Afsluitend examen. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teams omgeving
Planningen en presentaties staan in de teams omgeving. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Wij behandelen een aantal
hoofdstukken uit het theorieboek =>
- Daarnaast een aantal 
hoofdstukken uit Wft Basis 
(Verzekeringsrecht met name)
- Opdrachten worden gemaakt uit de digitale omgeving van Boom.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benodigdheden
Wat heb je nodig voor dit vak?
 • theorieboek 'Belastingrecht'
 • theorieboek 'Wft Basis"
 • laptop 
 • markeerstift
 • pen en papier
 • rekenmachine 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning deze week:
- Hoofdstuk 1.1 tot en met 1.4
- Opdrachten maken => zie hiervoor de digitale omgeving van Boom
- Opdrachten worden aangegeven tijdens de les

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen deze week:
* uitleggen waarom er belastingen zijn
* onderscheid maken tussen belastingen en andere betalingen aan de overheid

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1.2 Waarom zijn er eigenlijk belastingen? 
Belasting betalen vindt niemand leuk. Dit komt omdat je verplicht bent om een bedrag te betalen, terwijl je er niets concreets voor terug krijgt. Veel belastingen verdwijnen in de kas van de overheid, zonder dat zichtbaar is wat er met het belastinggeld gebeurt.


Zonder belastinginkomsten kan Nederland geen verzorgingsstaat zijn met goede voorzieningen. 

Zie hiervoor de miljoennota van 2022


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoeringsorgaan:
Belastingdienst:


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een andere benaming voor belastingrecht?
A
FIOD-recht
B
staatsrecht
C
Taxatierecht
D
fiscaal recht

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef aan waarom het noodzakelijk is om belasting te betalen oftewel waar is het belastinggeld dat wordt geïnd voor nodig is?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag!
- Lezen: Hoofdstuk 1.1 en 1.2. Let op: oortjes in voor het bekijken van de filmpjes. 
Uitgebreide geschiedenis over de belastingen hoeft niet te worden doorgenomen. 

- Maken: Opdracht 3, 4 en 5. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3 Belastingen: definitie!
Belangrijk! Leer de volgende omschrijving:
Vraag: is de loonbelasting een echte belasting? 

Slide 16 - Tekstslide

1. Wat is een publiekrechtelijke regeling? Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht

Bestraffend karakter => verkeersboete bijvoorbeeld. 

Wel betalen, geen belasting
Wie belasting betaalt => betaalt aan de overheid. 
Zoals loonbelasting, maar ook BTW.

Niet elke betaling aan de overheid is een vorm van  belastingbetalen. 
Voorbeelden: bekeuringen, maar ook schenkingen aan de staat en retributies. 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Retributie
 • betalingen aan de overheid  
 • waar wél een individueel aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat

Voorbeelden? 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Retributie
 • betalingen aan de overheid  
 • waar wél een individueel aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat

Voorbeelden? Rijbewijs, paspoort etc. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is het betalen van een boete aan het CJIB een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Is de parkeerbelasting in Zwolle een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 21 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Is betalen voor een rijbewijs een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag:
Lezen: 1.3

Maken: opdracht 6 en opdracht 7 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je de definitie van belastingen nu scherp na de theorie en het oefenen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

1.4 Belastingmoraal en belastingpolitiek
Belasting betalen is zoals gezegd niet leuk, maar is dus wel nodig. De bereidheid van burgers om verschuldigde belasting ook daadwerkelijk te (willen) betalen noemen we de: 

belastingmoraal 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke reacties mogelijk op belasting?
Welke reacties zijn er nu mogelijk op het het feit dat er belasting moet worden betaald?: 
 • Betalen: soms na aanmaning of dwanginvordering
 • Ontgaan: gunstigste weg, bijv. aftrekposten of eenmanszaak omzetten in BV bij hoge winst, is legaal
 • Ontduiken: is illegaal, fraude, bijv. opvoeren onechte aftrekposten, valse facturen of niet opgeven inkomsten
 • Ontwijken: niet meer roken of drinken (geen accijns) of in België gaan wonen
 • Harder werken: om (tegenvallende) belastingaanslagen te kunnen betalen
 • Minder werken: zodat minder hoge belastingaanslagen worden opgelegd

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ontduiken-ontgaan-ontwijken
 • eerste vraag is of de situatie legaal of illegaal is. 
 • als het illegaal is, dan is het altijd ontduiken
 • is het legaal, dan is het dus ontgaan of ontwijken
 • als je voor de voordeligste belastingoptie kiest, dan is er sprak van belasting ontgaan.
 • kies je niet voor de voordeligste optie, maar ga je het volledig uit de weg, dan ontwijken   

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Guus Hiddink, ex-bondscoach van Nederland, stond een tijd ingeschreven in België waar het belastingtechnisch goedkoper was, maar woonde daar feitelijk amper. Waar was hier sprake van?
A
belasting ontduiken
B
belasting ontwijken
C
belasting ontgaan

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ajla heeft een eenmanszaak en maakt daarmee flinke winst. Om de belasting te drukken zet ze haar eenmanszaak om in een B.V. Waar is hier sprake van?
A
belastingontduiking
B
belastingontwijking
C
belasting ontgaan

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je dat Max op Zandvoort wel direct met de Nederlandse vlag rond loopt, maar als niet inwoner geen directe bijdrage (meer) levert aan het social contract
Prima toch
Niet eerlijk

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag
Lezen 1.4 en maken opdracht 8.


Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies