Amnesty International - Write for Rights 2018

Vrijdag 23 december
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
European and International OrientationMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vrijdag 23 december

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mensenrechten

  • Mensenrechten zijn rechten en vrijheden voor alle mensen ter wereld, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, afkomst, ras, religie, taal of andere status.

  • Mensenrechten worden beschermd en ondersteund door internationale en nationale wetten en verdragen.

Slide 2 - Tekstslide

Het belangrijkste verschil tussen grondrechten en mensenrechten is territoriaal. Mensenrechten zijn universeel, zonder enige beperking. Een grondrecht daarentegen bestaat binnen een specifiek rechtssysteem, met de beperkingen die de wet toekent. Daarom domineert het concept van grondrechten in de staatswetten.
Mensenrechten
  • Verklaring Verenigde Naties
  • 30 mensenrechten
  • Naleving mensenrechten
  • Amnesty International 

Slide 3 - Tekstslide

De mensenrechten staan in een verklaring die is opgesteld door de Vereningde Naties (VN). De VN zijn een internationale organisatie waarvan bijna alle landen ter wereld lid zijn. Binnen de VN werken landen onder meer samen op het gebied van veiligheid en mensenrechten. Alle leden van de VN hebben de verklaring ondertekend waarin de mensenrechten beschreven staan. Door deze verklaring te ondertekenen, hebben deze landen beloofd om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in hun land worden nageleefd.

Hoewel bijna alle landen de mensenrechten verklaring hebben ondertekend, worden in veel landen nog regelmatig mensenrechten geschonden. In sommige landen is er bijvoorbeeld geen godsdienstvrijheid of heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot gezondheidszorg.


Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

tot 1:22

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Does it work? 
 Yes! Every year, real change happens because of your letters and actions. People wrongfully imprisoned are released. Torturers are brought to justice. And people in prison are treated more humanely.

Write a letter, change a life

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Muhammad Bekzhanov, Uzbekistan


Journalist Muhammad Bekzhanov was released in February 2017 after spending 17 years in prison. One of the world’s longest held journalists, he was supported by thousands around the world as part of Write for Rights 2015 and our Stop Torture campaign.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Studenten moeten goed luisteren welke mensenrechten hier allemaal voorbij komen. Noteer ze voor jezelf.